Geomekanik Mühendislik

  Babalık Mah. Yahya Çavuş Cad. Doğu İşhanı 5/508 ( / Konya / Türkiye)
  090-332-3213566 090-332-3213588
  Salih Kurt (Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, Genel Müdür)

  Zemin Çözümleri

  • Ürün Adı : Zemin Çözümleri

  Ürün Hakkında

  Etütler;
  Geoteknik Etüt; zeminlerin jeomekanik özelliklerini inceleyerek, yapıdan ve zeminden gelecek her türlü düşey, yatay ve eksantrik yükleri taşıyabilecek güvenilir, ekonomik temel tasarımının yapılması işidir.
  Katlı kavşak, Köprü, Tünel ve Yol Güzergahı Etütler; zeminlerin jeomekanik özelliklerini inceleyerek yapılması planlanan sanat eserlerinin temel sistemi ile ilgili öneriler sunmaktır.
  Zemin ve Temel Etüdü; yapıların inşa edileceği zeminlerin mekanik ve dinamik özelliklerinin belirlenmesine esas olmak üzere; zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi işidir.
  Jeolojik – Jeoteknik Etüt; zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini ve yerleşime uygunluğunu belirlemek veya mevcut imar planının tadilatının yapılması işidir.
  Drenaj Projesi ve Raporu; yağmursuyu drenaj projesi yaparken, arazinin yapısı gözönüne alınarak, yağış şiddeti hesabıda yaparak kentiçi yolların drenajında kullanılan büzlü sistemin yanı sıra drenaj hendeklerinin tasarlanması, ayrıca kentdışı yollarda da drenaj hendeklerinin ve deşarj oluklarının dizayn edilmesi işidir.
  Yeraltı Suyu Araştırması; jeofizik etüt ve Su sondajları ile sulama suyu, içme suyu, kullanma suyu temin etmek.
  Maden Araştırması; karotlu sondajlar ve jeokimyasal analizler ile maden yataklarının yerlerinin tespit edilmesi, tenörlerinin belirlenmesi, yayılımının tespiti ve rezerv hesaplaması işidir.
  Jeofizik Etüt; rezistivite, sismik ve jeoradar çalışmaları ile yeraltı yapısı hakkında ön bilgi edinme işidir.
  Arkeojeofizik; jeofizik yöntemlerle kazı yapılmadan arkeolojik eserlerin yeri şekli ve boyutları hakkında ön bilgi edinme işidir.
  Jeoradar; altyapı sistemlerinin, konumu, boyutları, şekli ve derinliklerini kazı yapmadan belirlenmesi işidir.
  Temel Mühendisliği;
  Kazıklı Temeller; Zemin özelliklerinin yapıdan gelen yükleri karşılayamaması durumunda, Kazıklı Temel dizaynı ve fore kazık, mini kazık, jetgrout gibi kazık uygulamaları ile yapı yüklerinin; derinlerde bulunan sağlam zeminlere aktarılması ve kazık çevresinde sürtünme etkisi ile taşıtılması işidir.
  Sığ temeller; yapı yüklerinin aktarılacağı zeminde ihtiyaç duyulması halinde gerekli iyileştirmelerin yapılarak ve yapı yükleri dikkate alınarak ekonomik güvenilir Yapı Temeli tasarımı işidir.
  Zemin İyileştirme;
  Zeminin özellikleri dikkate alınarak planlanan yapıların temelleri için uygun ortam hazırlanması işidir. Bu nedenle yapı temelleri zemin etkileşimi dikkate alınarak en uygun zemin güçlendirme çalışmasının yapılması için zemin özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki zemin iyileştirme uygulamaları Geomekanik Mühendislik tarafından yapılmaktadır.
  Enjeksiyon; genellikle lokal yapılarda örneğin köprü ayaklarının temel zemini ve bir hat boyunca devam eden demiryolu gibi önemli ulaşım hatlarının temel zeminini güçlendirmek için zemine yapısına uygun kimyasal maddeler (asfalt, çimento, kireç, uçucu kül ve diğer kimyasal maddeler) enjekte etme işidir.
  Taş kolon imalatı ve Kum kazıkları; Zemini delerek içine granüler malzeme yerleştirip vibro-kompaksiyon ile sıkıştırıp zayıf zeminlerin güçlendirilmesi ve dren kabiliyetinin artırılması işidir.
  Köprü Yaklaşım Dolguları; Köprü ile yol dolgusunun ara yüzeyinde farklı oturmalardan dolayı oluşan kot farkını önlemek için donatılı zemin imalatı veya yaklaşım plakaları kullanılması işidir.
  Donatılı Zemin İmalatı; yapı temellerinde oturmaların hiç olmaması veya çok az olmasının istendiği durumlarda (örneğin köprü yaklaşımlarında ve demiryolu temellerinde) deneyimli mühendislerce projelendirilip uygulama yapılması işidir.
  Kontrollü Dolgu Projelendirme ve Uygulama; yapı temelleri ve yol temelleri için istenen kotta uygun ortam hazırlanması maksadıyla deneyimli mühendislerin denetimi altında, dolgu malzemesi sererek sıkıştırılması işidir.
  Kompaksiyon; yapı temelleri altındaki zemin özelliklerine bağlı olarak ani oturmaların önlenmesi için temel zemininin; oturmaların müsaade edilebilir limitlere ulaşmasının sağlanması işidir.
  Konsalidasyon; yapı temel

  Tümünü göster

  Firmanın Diğer Ürünleri

  Geomekanik Mühendislik
  Babalık Mah. Yahya Çavuş Cad. Doğu İşhanı 5/508 ( / Konya / Türkiye)
  090-332-3213566
  e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir