"Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları"

  • Yazı boyutu
"Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları"

Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemesi müracaatları, 1 Ocak 2012 ile 15 Kasım 2012 tarihleri arasını kapsayacak

Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemesi müracaatları 1 Ocak 2012 ile 15 Kasım 2012 tarihleri arasını kapsayacak.
     Türkiye'de hayvancılığın kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılığın uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesinin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.
     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
     Buna göre, desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından gerekli bedelin aktarılmasına müteakip banka aracılığıyla ödenecek.
     Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemesinden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanacak.
     Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1 Ocak 2012'de başlayacak ve 15 Kasım 2012'de sona erecek.
     Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce dilekçeyle müracaat edecek. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il/ilçe Tahkim Komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirleyecek.
     Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre dekar başına destekleme ödemesi yapılacak.
     Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yılda bir, korunga için üç yılda bir ilk hasat edildiği yıl destekleme ödemesi yapılacak. Aynı parsele bu sürenin sonunda yapılan yeni ekilişler destekleme kapsamına alınmayacak.
     Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname alınacak.
     Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS'de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenecek. İl/ilçe müdürlükleri yonca ve yapay çayır mera ekilişlerini ikinci ve dördüncü yıllarda korunga ekilişini de üçüncü yılda kontrol edecek. Taahhüdünü ihlal edenler varsa tutanak icmali düzenlenecek ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılacak.
     Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacak.
     Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılacak.
     Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılacak.
     1 Ocak-15 Kasım 2012 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 30 Kasım 2012 mesai bitimine kadar tamamlanacak.
     Bu tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanacak. Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenecek. Çözüme kavuşturulamayan konularda il/ilçe tahkim komisyonları yetkilendirilecek. İl/ilçe tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular BÜGEM'e bildirilecek.
     Haksız yere ödemeye neden olanlarla haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.
     Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.
     Tebliğ hükümleri, 1 Ocak 2012'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.
    
    
    


Bu haberi 523 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir