Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik -Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair…

  • Yazı boyutu
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik
  -Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair…

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik -Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklamasına göre, "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.
     Tebliğ ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemelere göre, yatırım fonu katılma paylarının alım satımının borsalar ve/veya takas kurumları nezdinde kurulmuş merkezi bir fon dağıtım platformu aracılığıyla da gerçekleştirilebilmesine imkan verildi. Bu düzenleme ile yatırımcıların iyi performans gösteren fonları çok daha kolay ve hızlı bir şekilde alıp satabilmelerini sağlayacak alternatif bir dağıtım kanalının mevzuat altyapısı oluşturuldu. Yatırım fonlarının alım satımının yapılabileceği elektronik platforma ilişkin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Takasbank ile yürütülen teknik çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtilerek, söz konusu platformun pay piyasası gibi işlemesinin planlandığı ifade edildi.
     Fon portföyüne alınabilecek varlıklar arasına kira sertifikaları da açık bir şekilde belirtilmek suretiyle dahil edildi.
     Açıklamada, koruma amaçlı yatırım fonları tarafından, yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün ya da tamamının korunması amacıyla kira sertifikalarına da yatırım yapabileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı kaydedilerek, "Koruma amaçlı yatırım fonları ile garantili yatırım fonları Tebliğ'de yer alan yüzde 10'luk yoğunlaşma sınırına tabi olmaksızın özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına da yatırım yapabilecektir" denildi.
     Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıkların likit fonlar ile kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının portföylerine dahil edilemeyeceğine yönelik düzenleme yapıldı ve uygulamada tereddüt yaratan söz konusu husus açıklığa kavuşturuldu.
     Fon sepeti fonlarının tek bir yatırım fonuna ait katılma paylarına yapabilecekleri yatırıma ilişkin yüzde 10'luk sınırlama, fon portföyünün azami yüzde 25'ine yükseltildi.
     Yatırım fonlarının aynı türdeki yatırım fonu katılma paylarına yapacakları yatırımlara yönelik sınırlama, aynı türdeki fonların da farklı yatırım stratejilerine sahip olabilecekleri dikkate alınarak kaldırıldı.
    
     -Yatırım fonlarının İAB Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası'nda ödünç verebileceği kıymetli maden oranı yüzde 50'ye yükseltildi-
    
     Yeni düzenlemeye göre, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarının Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın, yatırım fonlarının portföylerine (azami yüzde 10 oranında) alınabileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.
     Serbest yatırım fonlarının portföylerine Kurul kaydına alınma şartı olmaksızın yabancı fonların da dahil edilebileceği düzenlenerek, söz konusu yabancı fonlar için ilgili otoriteden izin alınmış olma şartı getirildi.
     Yatırım fonlarının İstanbul Altın Borsası (İAB) Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası'nda ödünç verebileceği kıymetli madenlerin oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylece özellikle altın fonlarının portföylerinde yer alan kıymetli madenlere likidite kazandırılması ve yatırımcılara ek getiri sağlanması amaçlandı.
     Bir kurucuya ait mevcut tüm fonların toplam değerinin, kurucunun özkaynakları toplamına oranı olarak ifade edilen fon kurma limiti 10'dan 30'a artırıldı.
     Yeni düzenleme ile birlikte ayrıca şu yenilikler getirildi:
     "Kurulacak her serbest yatırım fonu ve borsa yatırım fonu için kuruluş ve kayda alma başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Buna göre, bir kurucunun sadece ilk serbest yatırım fonu veya ilk borsa yatırım fonu kuruluş ve kayda alma başvuruları ayrı ayrı değerlendirilecek, izleyen kuruluş ve kayda alma başvuruları ise birlikte değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
     Fon portföyünde yer alan yabancı para birimi üzerinden çıkarılmış varlıkların değerlemesinde 'TC Merkez Bankası satış kuru" yerine 'TC Merkez Bankası alış kuru'nun kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.
     Portföy değerlemesinde, işlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması bulunan varlıklar için, ağırlıklı ortalama fiyat yerine kapanış seansı fiyatının kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
     Yatırım fonlarının risk yönetim sistemlerine ilişkin hükümler, ayrı bir madde olarak daha ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir."
     Yeni Tebliğ'e göre, fon kurulu üyelerinin taşımaları gereken eğitim ve tecrübe şartlarını, üyelerin tamamı yerine çoğunluğunun sağlamasının yeterli olacağına ilişkin düzenleme yapıldı.
     Reklam ve ilanların yayımını takip eden 7 iş günü içerisinde Kurul'a gönderilme zorunluluğuna ilişkin düzenleme kaldırıldı.
     Fondan karşılanan tüm giderler için bir "fon toplam gider oranı" hesaplanmasına ve bu oran için üst limit belirlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, fonlara uygulanan yönetim ücreti üst sınırı yerine fon türleri bazında uygulanacak azami fon toplam gider oranları (total expense ratio) belirlendi.
    
    
    

Bu haberi 160 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir