Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik -Gayrimenkul yatırım fonları hariç,…

  • Yazı boyutu
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik
  -Gayrimenkul yatırım fonları hariç,…

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik -Gayrimenkul yatırım fonları hariç, yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma belgeleri ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi -Tebliğ değişikliği ile fon sepeti fonlarının yabancı borsalarda işlem gören Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunmayan borsa yatırım fonu paylarına yatırım yapabilmesi mümkün olacak

Sermaye Piyasası Kurulu, gayrimenkul yatırım fonları hariç, yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma belgeleri ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yaptı.
     Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Seri:VII, No:10) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     Buna göre, koruma amaçlı yatırım fonları tarafından, yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün ya da tamamının korunmasına yönelik olarak oluşturulacak yatırım stratejisinin, kamu borçlanma senetlerine, ters repoya, banka borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, ihraççısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer özel sektör borçlanma araçlarına veya korumayı sağlayabilecek nitelikteki kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasını içermesi zorunlu olacak.
     Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine taraf olacak fonlar ile serbest yatırım fonlarının risk yönetim sistemlerini oluşturmaları ve buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmeleri zorunlu olacak.
     Risk yönetim sistemi, fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine imkan verecek bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesini içerecek.
     Yatırım fonlarının kuruluş ve kayda alma başvuruları birlikte değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Kayda alma belgesi, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin belgenin Kurula gönderilmesinin ardından verilecek.
     Fonların birim pay fiyatının günlük olarak hesaplanması ve ilan edilmesi esas olacak. İçtüzüklerinde hüküm bulunmak kaydı ile aynı gün içinde iki fiyat açıklanabilecek.
    
     -Katılma paylarının alımı-satımı-
    
     Katılma payı sahipleri, paylarını fon içtüzüklerinde belirlenen esaslara göre fona iade etmek suretiyle paraya çevirebilecek. Ayrıca içtüzüğünde hüküm bulunmak şartı ile kurucunun talebi ve borsanın uygun görmesi üzerine menkul kıymet niteliği verilen fonların katılma payları borsada işlem görebilecek.
     Özel fonların ve serbest yatırım fonlarının katılma payları borsada işlem göremeyecek, özel fonların katılma paylarından fona geri dönenler ancak başlangıçta içtüzükte belirlenen kişi ve kuruluşlara satılabilecek.
     Fon içtüzüklerinde hüküm bulunmak ve kuralları belirlenmiş olmak koşuluyla katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından alım ve satımlarında komisyon uygulanabilecek. Elde edilecek komisyon tutarı fona, kurucuya, yöneticiye veya katılma paylarının alım satımına aracılık eden kuruluşlara gelir olarak kaydedilecek.
    
     -Fon sepeti fonları için özel hükümler-
    
     Fon sepeti fonları için de özel hükümler getirildi. Buna göre, tek bir yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon portföyünün yüzde 25'ini aşamayacak. Fon sepeti fonlarının yabancı borsalarda işlem gören Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunmayan borsa yatırım fonu paylarına yatırım yapabilmesi mümkün olacaktır. Fon portföyüne alınan yatırım fonu katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma payları, bu payları çıkaran fonun toplam pay sayısının yüzde 20'sini aşamayacak.
     Tebliğ değişikliği ile Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücretleri için üst sınır belirlemeye yetkili olacak.
     Koruma amaçlı ve garantili yatırım fonlarının katılma paylarının sadece aracı kuruluşların şubelerinden değil, diğer dağıtım kanallarından (internet, telefon bankacılığı vs.) da yatırımcılara ulaştırılmasına imkan tanınacak.
     Değişiklik ile mevcut Tebliğ'de bir yatırım fonunun yatırım yapabileceği toplam yatırım ortaklığı hisse senetleri için geçerli olan yüzde 10'luk yatırım sınırlaması sadece menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri için uygulanacak ve sektör fonlarının ise ilgili sektörde faaliyet gösteren tek bir ortaklığın hisse senetlerine portföylerinin yüzde 15'ine kadar yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.
     Garantili ve koruma amaçlı fonlar, ekonomik göstergelere dayalı opsiyon sözleşmelerine ve vadeli işlem sözleşmelerine taraf olabilecek.
    
     -Varantlara yatırım yapılması-
    
     Yatırım fonlarının aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yatırım yapabilmelerine imkan sağlanacak. Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının fon portföylerine dahil edilmesinde, Kurulun vadeli işlem sözleşmelerinin fon portföylerine dahil edilmesine ilişkin genel ilke ve esasları uygulanacak.
    
    
    

Bu haberi 118 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir