Türk Malı imajı daha da güçlenecek -İhraç pazarlarımızdaki Türk Malı imajını daha da güçlendirmeyi…

  • Yazı boyutu
Türk Malı imajı daha da güçlenecek
  -İhraç pazarlarımızdaki Türk Malı imajını daha da güçlendirmeyi…

Türk Malı imajı daha da güçlenecek -İhraç pazarlarımızdaki Türk Malı imajını daha da güçlendirmeyi hedefleyen "Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı" yürürlüğe girdi

İhraç pazarlarımızdaki Türk Malı imajını daha da güçlendirmeyi hedefleyen "Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
     Ekonomi Bakanlığı'nın 20 Aralık 2012 tarihli yazısı üzerine Bakanlar-Kurulu tarafından 28 Ocak'ta alınan Karar, dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeleri, yapılacak denetimleri, denetim yapacak kuruluşları, yetkili kuruluşların bu çerçevedeki yetki ve sorumluluklarını, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumluluklarını, alınacak önlemleri, uygulanacak müeyyideleri ve ilgili bildirimleri kapsıyor.
     Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmeyi sağlayacak Kararın amacı, şu şekilde belirtildi:
     "İlgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasları belirlemek; dış ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; teknik düzenlemeler, ürün güvenliği ve denetime dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek ve uluslararası yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak."
     Karar çerçevesinde, dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği gereklerine uygun olup olmadığına ilişkin denetim yapmaya ve yaptırmaya veya ilgili mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler saklı kalmak üzere denetim yapacak kuruluşları belirleyecek olan Ekonomi Bakanlığı, "Türk standartlarından veya uluslararası standartlardan ihtiyaç duyulanları ihracatta veya ithalatta uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya ve bu standartlara göre denetim yapmaya veya yaptırmaya, standart dışı, atık, artık ve çevre yönünden risk taşıyan maddelerin ithaline ve ihracına ilişkin düzenlemeleri yapmaya, dış ticarette denetim yapan kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaya, ihracata konu tarım ve gıda ürünlerinin insan, hayvan veya bitki sağlığı ve yaşamı ile tüketicinin ve çevrenin korunması bakımından alıcı ülkede Türk mallarının itibarına veya ihracata zarar verdiğinin tespiti halinde ilgili kuruluşlarla müştereken tedbir almaya, ihracata konu tarım ve gıda ürünlerinin insan, hayvan veya bitki sağlığı ve yaşamı ile tüketicinin ve çevrenin korunması bakımından alıcı ülkede Türk mallarının itibarına veya ihracata zarar verdiğinin tespiti halinde ilgili kuruluşlarla müştereken tedbir almaya" yetkili olacak.
     Ekonomi Bakanlığı, ithalat denetimi sırasında ciddi risk taşıdığı veya mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşlara acilen bilgi verirken, piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşlar, ciddi risk taşıdığını veya mevzuata uygun olmadığını tespit ettikleri ürünler ile buna karşı aldıkları önlemler hakkında Bakanlığı acilen bilgilendirecek ve ithalatta önlem alınmasını talep edebilecek.
     Bakanlık ayrıca, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla bu maddede düzenlenen önlemlerin alınması ve gerektiğinde risk altındaki kişilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla etkin ve hızlı işbirliği yapabilecek.
    
     -İthalatçı ve İhracatçı sorumluluğu-
    
     İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin teknik düzenlemesine ve genel ürün güvenliği gereklerine uygun olmasından sorumlu olacak. İthalatçının bu sorumluluğu, ürün piyasaya arz edildikten sonra da devam edecek. İhracatçı, ihraç ettiği ürünlerin kaliteli, güvenli ve ihracatta tabi olacağı teknik düzenlemelerde öngörülen diğer hususlara uygun olmasından sorumlu olacak.
     Türkiye'de ve AB'ye üye bir ülkede mevzuatına uygun olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş bir ürünün ihracı, ithali veya transit geçişinin engellenemeyeceği belirtilerek, insan, hayvan veya bitki sağlığının ve yaşamının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal varlıkların veya sınai ya da ticari mülkiyetin korunması gerekçesiyle malların ithaline, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına, ihracına veya transitine yasaklama veya kısıtlama getirilebilecek.
    
     -Alınacak önlemler-
    
     Dış ticarete konu bir ürünün bu Karara ve bu Karara dayalı teknik düzenlemelere uygun olmadığının tespiti halinde, masrafları ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere, riskle orantılı olarak aralarında "ürünün ithalatına veya ihracatına izin verilmemesi"nin de olduğu çeşitli müeyyideler uygulanacak.
    
    
    

Bu haberi 148 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir