Telekomünikasyon hizmet gelirleri yılın 9 ayında 22,5 milyar liraya ulaştı -Toplam mobil trafik…

  • Yazı boyutu
Telekomünikasyon hizmet gelirleri yılın 9 ayında 22,5 milyar liraya ulaştı
  -Toplam mobil trafik…

Telekomünikasyon hizmet gelirleri yılın 9 ayında 22,5 milyar liraya ulaştı -Toplam mobil trafik miktarı, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 artarak 44,1 milyar dakika oldu -Eylül sonu itibarıyla genişbant internet abone sayısı ikinci çeyreğe göre yüzde 5,6 artarak 19,3 milyona yaklaştı -Mobil abone sayısı Eylül 2012 itibariyle 67,16 milyon olurken, ikinci çeyrekte 37,7 milyon olan 3G abone sayısı üçüncü çeyrek itibarıyla 40,3 milyona ulaştı -Bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki döneme göre atılan SMS sayısı yaklaşık yüzde 10,5 oranında artarak 46 milyar 166 milyona, MMS sayısı da yüzde 7 oranında artarak 78,3 milyona yükseldi

Telekomünikasyon hizmet gelirleri, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 22,5 milyar liraya ulaştı.
     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2012 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu yayımlandı. Rapora göre, 15 Kasım 2012 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe 408 işletmeci faaliyet gösterirken, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 647 oldu.
     Türk Telekom ve mobil işletmecilerin yılın ikinci çeyreğinde net satış gelirleri bir önceki çeyreğe oranla yüzde 5 artarak 6,3 milyar liraya yükseldi. Diğer işletmeciler ise ikinci çeyrekte 1,7 milyar lira net satış geliri elde etti. Üçüncü çeyrekte toplam net satış gelirleri 7,9 milyar lira oldu. Böylece yılın başından bu yana toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri yaklaşık 22,5 milyar lirayı buldu.
     Buna karşılık Türk Telekom ve mobil işletmeciler, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde toplam 880,6 milyon lira yatırım gerçekleştirdi. Aynı dönemde diğer işletmecilerin yaptığı yatırımların tutarı da 473 milyon lira oldu. Türk Telekom ve mobil işletmeciler yılın ilk yarısında toplam 2,28 milyar lira yatırım yapmıştı. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla toplam yatırım miktarı 3,63 milyar lira oldu. Diğer işletmecilerin ilk çeyrekte yüzde 15, ikinci çeyrekte yüzde 32 olan yatırım/gelir oranı, üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 28 olarak gerçekleşti.
    
     -Toplam trafik arttı-
    
     Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 artarak 44,1 milyar dakika oldu. Sabit trafik ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 azalarak 4,5 milyar dakikaya geriledi. İkinci çeyrekte trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 85,5) mobilden mobile giden trafik oluşturdu.
    
     -Sabitten arama gelirleri düştü-
    
     Sabit hat penetrasyonu (toplam nüfusa oranı), mobil telefon kullanımındaki artışın da etkisiyle düşme eğilimini sürdürdü. 2012 yılı üçüncü çeyreğinde 14 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye'de penetrasyon oranı yaklaşık yüzde 18,7 seviyelerine düştü. Bununla birlikte; Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,76 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldı.
     Üçüncü çeyrek itibarıyla sabitten arama gelirleri brüt 1 milyar 166 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabitten arama gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,77, bir önceki döneme göre yüzde 3,04 oranında düştü.
     Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 966 bin kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanırken, bu işletmecilerin 3 aylık dönem için gelirleri 165,2 milyon lira oldu.
    
     -Sabitte trafik hacmi-
    
     Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 83,5 olan şebeke içi trafiğin toplam trafikteki payı, 2012 yılı üçüncü üç aylık dönemde yüzde 82,88 oldu. Bununla birlikte bir önceki 3 aylık dönemde toplam trafiğin yüzde 12,6'sını oluşturan mobile doğru trafik 2012 yılının üçüncü çeyreğinde toplam trafiğin yüzde 14'ünü oluşturdu.
     Geçen yılın üçüncü üç aylık döneminde yaklaşık 4,47 milyar dakika, bu yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 19,6 azalarak 3,59 milyar dakika oldu.
     Üçüncü çeyrekte şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı yüzde 10,06, Türk Telekom'un payı ise yüzde 89,94 olarak gerçekleşti.
     İlk 9 ayda sabitten en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu), en çok çağrı alıp gönderilen ülke ise Almanya oldu.
     2012 yılı üçüncü üç aylık döneminde 190,97 dakika olarak gerçekleşen sabit aylık kullanım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,28 artarken, bir önceki döneme göre ise yüzde 4,18 oranında azaldı. Söz konusu dönemde Türk Telekom abone başına 22,62 lira aylık gelir elde etti.
    
     -Genişbant internet abone sayısı 19,3 milyona yaklaştı-
    
     Eylül sonu itibarıyla genişbant internet abone sayısı 19,3 milyona yaklaştı. Türkiye internet aboneliğinde 2012 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 5,6 artış gerçekleşti. Fiber, kablo ve özellikle mobil internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayılarındaki genel artış eğilimi de devam etti. Toplam internet abone sayılarının yıllık büyüme oranı ise yüzde 50,3 oldu. Üçüncü çeyrekte xDSL abone sayısı 6,6 milyon oldu.
     İnternet servis sağlayıcıları hizmetlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 1,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
     Alternatif sabit genişbant işletmecilerinin pazar payı 2012 yılı üçüncü çeyrek itibariyle yüzde 10,6 olurken, fiber ve kablo genişbantın da etkisi ile birlikte TTNet'in pazar payındaki gerileme devam ederek yüzde 74,9 seviyelerine indi. Kablo internet hizmeti sunan işletmecilerin pazar payı yüzde 6,4 olurken, fiberin pazar payı yüzde 7,1 olarak hesaplandı.
    
     -Mobil Pazar-
    
     Mobil abone sayısı Eylül 2012 itibariyle 67,16 milyon olurken, ikinci çeyrekte 37,7 milyon olan 3G abone sayısı üçüncü çeyrek itibarıyla 40,3 milyona ulaştı. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 18 bin 618 TByte olarak gerçekleşti.
     Üçüncü üç aylık dönem itibarıyla toplam abone sayısında Turkcell'in yüzde 52,34, Vodafone'un yüzde 28, Avea'nın ise yüzde 19,66'lık paya sahip olduğu görüldü. Aynı dönemde Turkcell, Vodafone ve Avea'nın abone kayıp oranları sırasıyla yüzde 2,26, yüzde 2,88 ve yüzde 3,50 olarak gerçekleşti.
    
     -Mobil Trafik hacmi-
    
     Yılın üçüncü üç aylık döneminde cep telefonlarından yaklaşık 44,1 milyar dakika görüşme yapıldı. Toplam trafik bir önceki döneme göre yüzde 1,3, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında arttı. İşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell'in trafiğinin bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 2,86, Avea'nın trafik hacminin yaklaşık yüzde 0,02, Vodafone'nun trafik hacminin ise yaklaşık yüzde 0,04 oranında arttığı görüldü.
     Geçen senenin aynı dönemine göre Turkcell'in trafik hacminde yüzde 15,4, Vodafone'un trafik hacminde yüzde 17,5 ve Avea'nın trafik hacminde yüzde 12,5 oranında artış görüldü.
     Bu yılın üçüncü üç aylık döneminde mobil şebekelerden en fazla aranan ve aranılan ülke Almanya, Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara ise 112 (Sıhhi İmdat) oldu.
    
     -SMS ve MMS sayısı arttı-
    
     Bu yılın üçüncü çeyreğinde atılan SMS sayısı yaklaşık yüzde 10,5 oranında artarak 46 milyar 166 milyon adet oldu. 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısı ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 7 oranında artarak 78,3 milyona yükseldi. 2012 yılı üçüncü 3 aylık dönemde, bir önceki 3 aylık döneme göre SMS sayıları bakımından Turkcell'in SMS sayısı yaklaşık yüzde 13,4 oranında, Avea'nın SMS sayısı ise yüzde 4,8 oranında artarken, Vodafone'un SMS sayısı ise yüzde 13,5 oranında azaldı.
     Bu yılın üçüncü çeyreğinde gelire göre pazar payları incelendiğinde, Turkcell'in pazar payının yüzde 50,97, Vodafone ve Avea'nın ise sırasıyla yüzde 28,87 ve yüzde 20,16 seviyelerinde olduğu görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre, gelire göre pazar paylarında Turkcell'in pazar payının yaklaşık 1,19 puan azaldığı, Avea'nın pazar payının 0,57 ve Vodafone'un pazar payının ise 0,62 puan arttığı tespit edildi.
     Üçüncü çeyrekte Turkcell'in abone başına aylık geliri 21,97 lira, Vodafone'un 22,30 lira, Avea'nın ise 22,57 lira olarak gerçekleşti.
     Abone başına düşen aylık ortalama görüşme süresi Turkcell'de 251 dakika, Vodafone'da 343 dakika ve Avea'da ise 356 dakika oldu.
     Bu yılın üçüncü çeyreğinde 299 dakika olan abone başı ortalama aylık cep telefonuyla konuşma süresi ile Türkiye 15 Avrupa ülkesi arasında ilk sırada yer aldı.
    
     -Kablolu yayın hizmetleri-
    
     TÜRKSAT'ın Türkiye genelinde üçüncü çeyrek itibarıyla toplam Kablo TV abone sayısı 1 milyon 248 bin 231 olurken, Teledünya kullanan abone sayısı da 515 bin 654 olarak gerçekleşti. Kablo telefon hizmetinden yararlanan TÜRKSAT abonesi ise 66 bin 417 oldu. Kablo internet abone sayısı önceki 3 aylık döneme göre yaklaşık yüzde 1,5 oranında artarak 492 bin 633'e ulaştı.
    
    
    

Bu haberi 169 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir