Telekomünikasyon hizmet gelirleri 14,6 milyar lirayı buldu -Toplam mobil trafik miktarı, yılın…

  • Yazı boyutu
Telekomünikasyon hizmet gelirleri 14,6 milyar lirayı buldu
  -Toplam mobil trafik miktarı, yılın…

Telekomünikasyon hizmet gelirleri 14,6 milyar lirayı buldu -Toplam mobil trafik miktarı, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 11,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,9 artarak 43,5 milyar dakika oldu -Haziran sonu itibarıyla genişbant internet abone sayısı ilk çeyreğe göre yüzde 10,2 artarak 18,38 milyonu geçti -Mobil abone sayısı Haziran 2012 itibariyle 66,14 milyon olurken, ilk çeyrekte 34,9 milyon olan 3G abone sayısı ikinci çeyrek itibarıyla 37,7 milyona ulaştı -Bu yılın ikinci çeyreğinde atılan SMS sayısı yaklaşık yüzde 3,4 oranında artarak 41 milyar 763 milyona, MMS sayısı da bir önceki döneme kıyasla yüzde 3,1 oranında artarak 73,2 milyona yükseldi

Telekomünikasyon hizmet gelirleri, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 14,6 milyar liraya ulaştı.
     AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2012 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 13 Ağustos 2012 itibariyle elektronik haberleşme sektöründe 384 işletmeci faaliyet gösterirken, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 608 oldu.
     Türk Telekom ve mobil işletmecilerin yılın ikinci çeyreğinde net satış gelirleri bir önceki çeyreğe oranla yüzde 5,6 artarak 6 milyar liraya yükseldi. Diğer işletmeciler ise ikinci çeyrekte 1,5 milyar lira net satış geliri elde etti. Yılın ilk çeyreğinde toplam net satış gelirleri 7,1 milyar lira olmuştu. Böylece yılın ilk yarısı itibarıyla toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri yaklaşık 14,6 milyar lirayı buldu.
     Buna karşılık Türk Telekom ve mobil işletmeciler, Nisan-Mayıs-Haziran döneminde toplam 818,6 milyon lira yatırım gerçekleştirdi. Aynı dönemde diğer işletmecilerin yaptığı yatırımların tutarı da 483 milyon lira oldu. Türk Telekom ve mobil işletmeciler yılın ilk 3 ayında toplam 760 milyon lira, diğer işletmeciler ise 213 milyon liralık yatırım yapmıştı. Yılın ilk 6 ayı itibarıyla sektörde gerçekleştirilen yatırım miktarı toplam 2,28 milyar lira oldu. Diğer işletmecilerin ilk çeyrekte yüzde 15 olan yatırım/gelir oranı, ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 32'ye yükseldi.
    
     -Toplam trafik arttı-
    
     Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı önceki çeyreğe göre yüzde 11,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,9 artarak 43,5 milyar dakika oldu. Geçen yılın aynı döneminde mobil trafik 37,21 milyar dakika olarak gerçekleşmişti. Sabit trafik ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,3 azalarak 5 milyar dakikaya geriledi. İkinci çeyrekte trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 84,6) mobilden mobile giden trafik oluşturdu.
    
     -Sabitten arama gelirleri düştü-
    
     Sabit hat penetrasyonu (toplam nüfusa oranı), mobil telefon kullanımındaki artışın da etkisiyle düşme eğilimini sürdürdü. 2012 yılı ikinci çeyreğinde 14,47 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye'de penetrasyon oranı yaklaşık yüzde 19,4 seviyelerine düştü. Bununla birlikte; Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldı.
     İlk çeyrek itibarıyla sabitten arama gelirleri brüt 1 milyar 203 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabitten arama gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7, bir önceki döneme göre yüzde 1,1 oranında düştü.
     Nisan-Haziran döneminde yaklaşık 917 bin kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanırken, bu işletmecilerin 3 aylık dönem için gelirleri 160,1 milyon lira oldu.
    
     -Sabitte trafik hacmi-
    
     Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 86 olan şebeke içi trafiğin toplam trafikteki payı, 2012 yılı ikinci üç aylık dönemde yüzde 84,9 oldu. Bununla birlikte bir önceki 3 aylık dönemde toplam trafiğin yüzde 11,7'sini oluşturan mobile doğru trafik 2012 yılının ikinci çeyreğinde toplam trafiğin yüzde 12,6'sını oluşturdu.
     Geçen yılın ikinci üç aylık döneminde yaklaşık 5,09 milyar dakika, bu yılın ilk çeyreğinde de 4,54 milyar dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 7,5 azalarak 4,22 milyar dakikaya düştü.
     Bir önceki çeyrekte söz konusu toplam trafikten yüzde 8,3 oranında pay alan STH işletmecilerinin 2012 yılı ikinci üç aylık dönemdeki payı yüzde 8,23 olarak gerçekleşti.
     İlk 6 ayda sabitten en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu), en çok çağrı alıp gönderilen ülke ise Almanya oldu.
     2012 yılı ikinci üç aylık döneminde 199,03 dakika olarak gerçekleşen sabit aylık kullanım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7, bir önceki döneme göre ise yüzde 0,8 oranında azaldı. Söz konusu dönemde Türk Telekom abone başına 22,42 lira aylık gelir elde etti. 13 Ağustos 2012 itibariyle 254 binden fazla sabit numara taşındı.
    
     -Genişbant internet abone sayısı 18,3 milyonu geçti-
    
     Haziran sonu itibarıyla genişbant internet abone sayısı 18,38 milyonu geçti. Türkiye internet aboneliğinde 2012 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 10,2 artış gerçekleşti. Fiber, kablo ve özellikle mobil internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayılarındaki genel artış eğilimi de devam etti. Toplam internet abone sayılarının yıllık büyüme oranı ise yüzde 65,9 oldu. İkinci çeyrekte xDSL abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4'lük düşüşle 6,6 milyon oldu.
     İnternet servis sağlayıcıları hizmetlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 1 milyar 9 milyon lira olarak gerçekleşti.
     Alternatif sabit genişbant işletmecilerinin pazar payı 2012 yılı ikinci çeyrek itibariyle yüzde 10,2 olurken, fiber ve kablo genişbantın da etkisi ile birlikte TTNet'in pazar payındaki gerileme devam ederek yüzde 76,3 seviyelerine indi. Kablo internet hizmeti sunan işletmecilerin pazar payı yüzde 6,3 olurken, fiberin pazar payı yüzde 6,1 olarak hesaplandı.
    
     -Mobil Pazar-
    
     Mobil abone sayısı Haziran 2012 itibariyle 66,14 milyon olurken, ilk çeyrekte 34,9 milyon olan 3G abone sayısı ikinci çeyrek itibarıyla 37,7 milyona ulaştı. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 15 bin 42 TByte olarak gerçekleşti.
     Taşınan numara sayısı 2012'nin ikinci çeyreğinde, bir önceki döneme oranla yüzde 4,8 artarak, yaklaşık 3,8 milyon oldu. 13 Ağustos 2012 itibariyle toplam taşınan numara sayısı 46 milyonu aştı.
     İkinci üç aylık dönem itibarıyla toplam abone sayısında Turkcell'in yüzde 52,48, Vodafone'un yüzde 27,86, Avea'nın ise yüzde 19,66'lık paya sahip olduğu görüldü. Aynı dönemde Turkcell, Vodafone ve Avea'nın abone kayıp oranları sırasıyla yüzde 2,86, yüzde 3,5 ve yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.
    
     -Mobil Trafik hacmi-
    
     Yılın ikinci üç aylık döneminde cep telefonlarından yaklaşık 43,5 milyar dakika görüşme yapıldı. Toplam trafik bir önceki döneme göre yüzde 11,3, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 oranında arttı. İşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell'in trafiğinin bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 12,9, Avea'nın trafik hacminin yaklaşık yüzde 8, Vodafone'nun trafik hacminin ise yaklaşık yüzde 11,5 oranında arttığı görüldü.
     Geçen senenin aynı dönemine göre Turkcell'in trafik hacminde yüzde 14,7, Vodafone'un trafik hacminde yüzde 20,6 ve Avea'nın trafik hacminde yüzde 16,3 oranında artış görüldü.
     Bu yılın ikinci üç aylık döneminde mobil şebekelerden en fazla aranan ve aranılan ülke Almanya, Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara ise 112 (Sıhhi İmdat) oldu.
    
     -SMS ve MMS sayısı arttı-
    
     Bu yılın ikinci çeyreğinde atılan SMS sayısı yaklaşık yüzde 3,4 oranında artarak 41 milyar 763 milyon adet oldu. 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısı ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 3,1 oranında artarak 73,2 milyona yükseldi. 2012 yılı ikinci 3 aylık dönemde, bir önceki 3 aylık döneme göre SMS sayıları bakımından Turkcell'in SMS sayısı yaklaşık yüzde 2,4 oranında, Avea'nın SMS sayısı ise yüzde 5,4 oranında, Vodafone'un SMS sayısı ise yüzde 3,3 oranında arttı.
     2012 yılı ikinci çeyrekte gelire göre pazar payları incelendiğinde, Turkcell'in pazar payının yüzde 51,11, Vodafone ve Avea'nın ise sırasıyla yüzde 28,53 ve yüzde 20,36 seviyelerinde olduğu görüldü. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, gelire göre pazar paylarında Turkcell'in pazar payının yaklaşık 0,76 puan azaldığı, Avea'nın pazar payının 0,43 ve Vodafone'un pazar payının ise 0,32 puan arttığı tespit edildi.
     İkinci çeyrekte Turkcell'in abone başına aylık gelir 20,68 lira, Vodafone'un 20,91 lira, Avea'nın ise 21,30 lira olarak gerçekleşti.
     Abone başına düşen aylık ortalama görüşme süresi Turkcell'de 258 dakika, Vodafone'da 355 dakika ve Avea'da ise 354 dakika oldu.
    
     -Kablolu yayın hizmetleri-
    
     TÜRKSAT'ın Türkiye genelinde ikinci çeyrek itibarıyla toplam Kablo TV abone sayısı 1 milyon 259 bin 816 olurken, Teledünya kullanan abone sayısı da 517 bin 515 olarak gerçekleşti. Kablo telefon hizmetinden yararlanan 70 bin 159 TÜRKSAT abonesi bulunuyor. Kablo internet abone sayısı önceki 3 aylık döneme göre yaklaşık yüzde 0,32 oranında artarak 485 bin 531'e ulaştı.
    
    
    

Bu haberi 124 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir