Tacirlerin "ticari defter" tutma zorunluluğu -Her tacir, yevmiye defteri, envanter defteri ve…

  • Yazı boyutu
Tacirlerin "ticari defter" tutma zorunluluğu
  -Her tacir, yevmiye defteri, envanter defteri ve…

Tacirlerin "ticari defter" tutma zorunluluğu -Her tacir, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlü olacak

Gerçek ve tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir "yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri" tutmakla yükümlü olacak.
     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından Yeni Türk Ticaret Kanunu'na dayanılarak hazırlanan, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Tebliğ ile gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılık ve kapanış onaylarının şekli ve esasları belirlendi.
     Tebliğe göre, her tacir tebliğde belirtilen ticari defterleri tutmak ve defterlerinde ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir şekilde ortaya koymakla yükümlü olacak.
     Defterler üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içerisinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulacak. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterden izlenebilecek.
    
     -Tutulacak defterler-
    
     Gerçek ve tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu hizmeti tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan işletmeler, kamu yararına çalışan dernekler, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlü olacak. Şahıs şirketleri bu defterlere ek olarak genel kurul toplantı ve müzakere defterini de tutacak.
     Bunlara ilave olarak anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, limited şirketler ise pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorunda olacak.
     Her tacir, tutmakla yükümlü olduğu ticari defterleri ve bu defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeleri sınıflandırılmış bir şekilde 10 yıl saklamakla yükümlü bulunacak. Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılacak.
    
     -İkinci sınıf tüccarların tutacağı defterler-
    
     Tebliğe konulan geçici maddeye göre, gerçek kişi tacirlerin Vergi Usul Kanunu'na göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzeleme yapılıncaya kadar tebliğde sayılan defterler yerine uygulamadaki kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabilecek.
     Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kullanılmaya başlanana kadar tebliğde MERSİS numarası kullanılmasının öngörüldüğü durumlarda, ticaret sici numarası ile vergi kimlik numarası kullanılacak.
     Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve tebliğde belirtilen bilgilerin eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek.
     2013 yılına dair defterlerin 1 Ocak 2013 tarihine kadar yapılacak açılış onaylarında noterlerce ticaret sicil tasdiki aranmayacak.
    
    
    

Bu haberi 673 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir