Suriye için kullandırılan kredilere düzenleme -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,…

  • Yazı boyutu
Suriye için kullandırılan kredilere düzenleme 
  -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,…

Suriye için kullandırılan kredilere düzenleme -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Suriye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Suriye'de ve/veya Suriye'ye yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında uygulanacak hükümleri belirledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Suriye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Suriye'de ve/veya Suriye'ye yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında uygulanacak hükümleri belirledi.
     Uygulamadaki bazı yanlış anlaşılmalara açıklık kazandırmak, mevzuatı uluslararası ilkelere uygunlaştırmak ve Suriye için kullandırılan kredileri düzenlemek amacıyla çalışma yapan BDDK, "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırladı.
     Kurumun internet sitesinde yer alan taslağa göre, söz konusu yönetmelikte, kredilere ve ayrılacak karşılıklara ilişkin bazı konular açıklığa kavuşturuldu.
     Uluslararası ilkelere uygunluk açısından da bazı düzenlemelerin yapıldığı taslakta, Suriye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Suriye'de ve/veya Suriye'ye yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında uygulanacak hükümler de belirlendi.
     Buna göre, 31 Aralık 2013 tarihine kadar taslakta belirtilen hükümler uygulanacak.
     Bankalarca Suriye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Suriye'de ve/veya Suriye'ye yönelik faaliyetleri bulunan Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan krediler, ilgili koşulların oluşması halinde değişik gruplarda izlenebilecek.
    
     -Özel karşılık ayrılması, bankaların seçiminde olacak-
    
     Suriye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere veya Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere Suriye'deki ve/veya Suriye'ye yönelik faaliyetleri ile ilgili olarak kullandırılan krediler ve diğer alacakların dışında üçüncü (tahsil imkanı sınırlı krediler), dördüncü (tahsili şüpheli krediler) veya beşinci grupta (zarar niteliğindeki krediler) sınıflandırılan kredilerin veya diğer alacakların bulunması halinde, Suriye ile ilişkili krediler de aynı grupta sınıflandırılacak ancak bu krediler için ilgili grup itibarıyla öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması, bankaların seçiminde olacak.
    
     -Geçici likidite sıkıntısına düşenlerin kredisi yeniden yapılandırılabilecek-
    
     Söz konusu kredilere ve diğer alacaklara ilişkin olarak bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dahil olmak üzere krediler ve diğer alacaklar, bu maddede belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla, gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecek.
     Yeniden yapılandırma, bu madde uygulamasında, bir kredi veya alacağın bankaca uygun görülmesi halinde gerektiğinde ilave kredi kullandırımı ya da mevcut kredi ya da alacağın vadesinin uzatılması suretiyle veya bir başka şekilde yeni bir borç ödeme planına bağlanmasını ifade edecek.
     Taslakla, bankaların ayırdıkları karşılıklara da bir düzenleme getirildi.
     Buna göre bankalar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki en son ay sonu itibarıyla genel karşılık hesapladıkları standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi krediler ile teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi krediler için ilgili maddede belirtilen oranlar üzerinden hesaplanan genel karşılık tutarlarının 31 Aralık 2012 tarihine kadar en az yüzde 40'ını, 31 Aralık 2013 tarihine kadar en az yüzde 60'ını, 31 Aralık 2014 tarihine kadar da en az yüzde 80'ini ayıracak.
    
    
    

Bu haberi 145 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir