Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği -Ticari hava taşımacılığında,…

  • Yazı boyutu
Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği 
  -Ticari hava taşımacılığında,…

Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği -Ticari hava taşımacılığında, işletmeci her bir hava aracı için onaylanmış bir hava aracı teknik kayıt sistemi kullanacak ve söz konusu kayıtlar belirtilen sürelerde muhafaza edilecek

Ticari hava taşımacılığında, belirtilen sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarına ek olarak, işletmeci her bir hava aracı için teknik kayıt sistemi kullanacak ve söz konusu kayıtlar belirtilen sürelerde muhafaza edilecek.
     Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Buna göre, sivil hava taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen hava taşıma işletmelerinin bünyelerinde bulunan hava araçlarına uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenmesi, faaliyette bulunduğu süre boyunca sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanması için gereken bakım sisteminin kurulması ve önlemlerin alınması konusundaki usul ve esaslar belirlendi.
     Hava aracı işleticisi, hava aracında veya herhangi bir komponentte tespit edilen ve uçuş emniyetini tehlikeye düşüren olay veya durumları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM), tip tasarımı veya ilave tip tasarımından sorumlu kuruluşa rapor edecek.
     Hava aracı işletmecisi tarafından bakımı gerçekleştirmek üzere sözleşme yapıldığında, hava aracının bakımını uygulayan gerçek veya tüzel kişi, ilgili hava aracını veya komponentini etkileyen her bir durumu hava aracı işletmecisine veya sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşuna (SYK) ve SHGM'ye rapor edecek. Raporlar en kısa sürede iletilecek. Bu süre ilgili olduğu durumun saptanmasından itibaren 72 saati aşmayacak.
    
     -Sürekli uçuşa elverişlilik kayıt sistemi-
    
     Hava aracı ve hava aracına takılan komponentlere ait sürekli uçuşa elverişlilik kayıtları, SHGM tarafından belirtilen usul ve sürelere göre hava aracı işleticisi ve SYK tarafından kaydedilecek, güncellenecek ve muhafaza edilecek.
     Sürekli uçuşa elverişlilikten sorumlu yönetici, sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarını kontrol edecek ve talep edilmesi halinde söz konusu kayıtları SHGM'ye sunacak.
     Ticari hava taşımacılığında, belirtilen sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarına ek olarak, işletmeci her bir hava aracı için SHGM tarafından belirtilen usul ve sürelere göre onaylanmış bir hava aracı teknik kayıt sistemi kullanacak ve söz konusu kayıtlar belirtilen sürelerde muhafaza edilecek.
     Hava aracı işletmecisi, hava aracını başka bir işletmeci veya sahibine kalıcı olarak devrettiğinde, sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının ve işletmeci teknik kayıt sisteminin de devredilmesini sağlayacak.
    
     -İdari yaptırımlar-
    
     Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan işletmeciye, SYK'ya ve ilgili personele, 2920 sayılı Kanunun 143. maddesine göre işlem yapılacak. Ayrıca, denetimde yönetmeliğe aykırı olan, emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini doğrudan ciddi olarak etkileyen ve Seviye 1 bulgu olarak değerlendirilebilecek önemli bir yetersizlik veya kusur tespit edilmesi ve tespit tarihinden itibaren 10 gün içerisinde SYK'nın ilgili düzeltici faaliyeti gerçekleştirememesi halinde SYK yetkisi ile yönetici personel onayı, tespit edilen eksiklik giderilinceye kadar askıya alınacak.
     Denetimde uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen, ancak yönetmelikte belirtilen koşulların tamamının veya bir kısmının kaybedildiğinin tespit edilmesi ve Seviye 2 bulgu olarak değerlendirilmesi halinde SYK'ya en fazla 3 ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenecek. Verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlamayan SYK'nın eksikliklere ilişkin faaliyeti eksiklik giderilinceye kadar durdurulacak.
     SYK yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda yetki belgesi, sorumlu yönetici personel onay formları ve SYK onay sayfasının asıllarını SHGM'ye iade etmeyen kuruluşun sorumlu müdürü en az 2 yıl süreyle başka bir SYK'da, bakım kuruluşunda veya hava taşıma işletmesinde yönetici personel olarak görev yapamayacak.
     Yönetmelik gerekliliklerine aykırı faaliyet yaptığı tespit edilen yönetici personelin yeterliliği SHGM tarafından değerlendirilecek.
     Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yönetmelik kapsamına giren ve SHGM tarafından henüz SHY-M Onay Sertifikası düzenlenmemiş olan, balonla hava taşıma işletmeleri hariç işletmeler 12 ay içerisinde yönetmelik gerekliliklerini sağlayacak.
     SHGM tarafından balonla hava taşıma işletme ruhsatı düzenlenen işletmelerle SHGM'ye balonla hava taşıma işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulunan ve bulunacak olan işletmeler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 ay içinde yönetmelik gerekliliklerini sağlayacak.
     İşletmeler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla 3 ay içinde yönetmeliğe uyum planını SHGM'ye sunacak.
    
    
    

Bu haberi 309 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir