SPK Haftalık Bülteni -Türkiye Garanti Bankası 2 milyar 692,5 milyon liralık tahvil ihracı için…

  • Yazı boyutu
SPK Haftalık Bülteni
  -Türkiye Garanti Bankası 2 milyar 692,5 milyon 
  liralık tahvil ihracı için…

SPK Haftalık Bülteni -Türkiye Garanti Bankası 2 milyar 692,5 milyon liralık tahvil ihracı için Kurul'a başvurdu -SPK, Trabzonspor'un "2008 yılından kalan temmettünün sermayeye eklenerek hisse senedi olarak pay sahiplerine dağıtılması" talebini uygun bulmadı

Türkiye Garanti Bankası, 2 milyar 692,5 milyon liralık tahvil ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Kurul, Trabzonspor'un "1 Haziran 2007-31 Mayıs 2008 hesap dönemine ilişkin 23 milyon 111 bin 306 lira tutarındaki temmettünün sermayeye eklenerek hisse senedi olarak pay sahiplerine dağıtılması" talebini de uygun bulmadı.
     SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Deutsche Bank AG 75 milyon liralık varant ihracı, Türkiye Garanti Bankası AŞ de 2 milyar 692,5 milyon liralık tahvil ihracı için Kurul'a başvurdu. Azami ihraç tutarı 1,5 milyar ABD Doları olan tahvillerin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılması planlanıyor.
     Ataç İnşaat ve Sanayi AŞ, 150 milyon lira olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 350 milyon liraya yükseltmek için SPK'ya başvuru yaptı.
     EFG İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.
     Egemen Menkul Kıymetler AŞ'nin "portföy yöneticiliği yetki belgesi" ve "kaldıraçlı alım satım işlemleri tanıtım aracılığı yetki belgesi" alma talebiyle yaptığı başvurular olumlu karşılandı.
     Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu/Konya adresinde şube açılması talebiyle yaptığı başvuru ile Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin "Kemal Güneş Caddesi Saray Han Karabük adresinde şube açılması talebiyle yaptığı başvuru da olumlu bulundu.
    
     -Suç duyuruları ve idari para cezaları-
    
     Soymen Menkul Kıymetler AŞ (Soymen Menkul veya Aracı Kurum) nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirilen inceleme sonucunda 3 kişi hakkında, müşteri hesaplarında yer alan nakit ve menkul kıymetlerin müşterilerin bilgisi ve rızası olmadan kullanımı ve SPK'ya gerçeğe aykırı bilgi verilmesi nedeniyle suç duyurusu yapılmasına karar verildi.
     Suç duyurularının yanı sıra, bu kişilerin şahsen iflaslarının istenmesi de kararlaştırıldı.
     Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ'ye de çeşitli gerekçelerle sırasıyla 30 bin ile 123 bin 278 lira idari para cezası verildi.
     Ran Lojistik Hizmetleri AŞ'nin kayıtlı sermaye sistemine giriş başvurusu uygun bulundu.
    
     -Trabzonspor'un talebi-
    
     Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin esas sözleşme değişiklikleri Kurulca uygun görüldü.
     Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin, 25 milyon lira olan sermayesinin 1 Haziran 2007-31 Mayıs 2008 hesap dönemine ilişkin 23 milyon 111 bin 306 lira tutarındaki temettünün 12 Mart 2012 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karara istinaden bedelsiz olarak dağıtılması suretiyle 48 milyon 111 bin 306 liraya artırılması talebinin değerlendirildi.
     Değerlendirme sonucunda; kar payının müktesep hak niteliği bulunduğu, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde daha sonra tüm pay sahiplerinin oy birliği olmaksızın yapılan olağanüstü bir genel kurul kararı ile bu dağıtım kararının ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, şirketin 28 Ağustos 2008 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca nakit olarak dağıtılacağı kararlaştırılan kar payının ortaklar açısından doğmuş bir alacak hakkı olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.
     Anılan döneme ilişkin temettünün dağıtım şeklinin 12 Mart 2012 tarihinde yapılan bir genel kurul kararı ile değiştirilmesinin mevzuata uygun olmaması, zira 28 Ağustos 2008 tarihli genel kurulda nakit olarak dağıtılmasına karar verilen temettünün pay sahipleri açısında bir alacak hakkına dönüştüğü kaydedildi.
     Bu nedenle, kar dağıtımı borcunun bedelsiz hisse verilmesi şeklinde yerine getirilmesinin ya alacak hakkına sahip pay sahiplerinin ayrı ayrı onaylarının alınması ya da yapılacak bir genel kurulda tüm pay sahiplerinin oy birliği ile bu doğrultuda karar alınması ile pay sahipleri açısından bağlayıcı olacağı vurgulandı.
     Şirketin, yukarıda açıklanan prosedüre uymaksızın dönem karını sermayeye eklemesi ile 2008 yılı genel kurul kararı ile alacak hakkına dönüşmüş olan temettü ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılamayacağı, ancak bu yönde tüm pay sahiplerinin katıldığı bir genel kurul kararı varsa temettünün sermayeye ilavesi ile bu borcun ortadan kalkabileceği veya kendisinden muvafakat alınan pay sahiplerine yönelik olarak temettünün sermayeye ilavesi ile temettü ödeme borcunun ortadan kalkabileceği ifade edildi.
     Bu hususlar dikkate alınarak, şirket sermayesinin tamamı 1 Haziran 2007-31 Mayıs 2008 hesap dönemine ilişkin 23 milyon 111 bin 306 lira tutarındaki temettüden karşılanmak suretiyle 25 milyon liradan 48 milyon 111 bin 306 liraya artırılması nedeniyle ihraç edilecek 23 milyon 111 bin 306 lira nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talebinin olumsuz karşılanmasına ve şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin tadiline Kurulca uygun görüş verilmemesi kararlaştırıldı.
     2007, 2008 ve 2009 yılları hesap dönemlerine ilişkin temettülerin dağıtılmaması nedeniyle Kurulun ilgili düzenlemeleri ile söz konusu dönemlerde yürürlükte olan şirket esas sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin hükümlerinin gereklerini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğunun, sorumluluğun şartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususlarının Kurulun Haftalık Bülteni ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesine karar verildi.
    
     -Diğer başvurular-
    
     Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin temsilcisi olduğu Threadneedle (Lux) Funds Şemsiyesi altında yer alan Global Focus, Pan European Equities, American, Global Aggregate Bond ve Global Asset Allocation alt fonların paylarının Kurul kaydından çıkarılması talebi olumlu karşılandı.
     Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'nin Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ ile acentelik tesis etmek üzere Kurula yaptığı başvuru olumlu bulundu.
     1 milyon lira ödenmiş sermayeli "Perform Portföy Yönetimi AŞ" unvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.
    
    
    

Bu haberi 149 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir