SPK Haftalık Bülteni -Garanti Bankası 6,1 milyar liralık, Yapı Kredi Bankası 2 milyar 685…

  • Yazı boyutu
SPK Haftalık Bülteni
  -Garanti Bankası 6,1 milyar liralık, Yapı Kredi Bankası 
  2 milyar 685…

SPK Haftalık Bülteni -Garanti Bankası 6,1 milyar liralık, Yapı Kredi Bankası 2 milyar 685 milyon 900 bin liralık, Finansbank da 2 milyar liralık borçlanma aracı ihracı nedeniyle Kurul'a başvurdu

Garanti Bankası 6,1 milyar liralık, Yapı Kredi Bankası 2 milyar 685 milyon 900 bin liralık, Finansbank da 2 milyar liralık borçlanma aracı ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.
     SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Creditwest Faktoring Hizmetleri AŞ 100 milyon liralık tahvil; Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi AŞ 895 milyon 300 bin liralık tahvil; Finansbank AŞ 2 milyar liralık borçlanma aracı; Türkiye Garanti Bankası AŞ 6 milyar 100 milyon liralık borçlanma aracı; Şeker Faktoring Hizmetleri AŞ 30 milyon liralık borçlanma aracı ihracı nedeniyle Kurul'a müracaat etti.
     Yapı ve Kredi Bankası AŞ 2 milyar 685 milyon 900 bin liralık borçlanma aracı; Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ 1 milyar 790 milyon 600 bin liralık borçlanma aracı; Soda Sanayii AŞ 56 milyon 203 bin 978 liralık bedelsiz hisse senedi; Akenerji Elektrik Üretim AŞ 353 milyon 350 bin liralık bedelli hisse senedi; Dagi Yatırım Holding AŞ 7 milyon 200 bin liralık bedelli, 3 milyon 600 bin liralık da bedelsiz hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu.
     Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ ise Halka Açılma için 2 milyon 500 bin liralık hisse senedi ihracı için Kurul'a başvuru yaptı. Şirketin nakit olarak artırılacak 1 milyon 650 bin lira nominal değerli sermayesini temsil eden payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ve Şirketin mevcut ortaklarının sahip olduğu paylardan toplam 850 bin lira nominal değerli payların halka arz yoluyla satılması planlanıyor.
    
     -Duyuru ve ilke kararları-
    
     Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde ihraç edilmesi öngörülen kira sertifikalarının DİBS'ler için belirlenmiş esaslar çerçevesinde MKK nezdinde kayden hak sahibi bazında izlenmesi kararlaştırıldı.
    
     -Kayda alınan menkul kıymetler-
    
     Transtürk Holding AŞ, Boyner Büyük Mağazacılık AŞ ve Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, 100'er milyon liralık halka arz yoluyla satılacak tahvil ihraçları SPK kaydına alındı.
     Fibabanka AŞ'nin 225 milyon lira nominal tutarındaki Tahvil/ Banka Bonosu; Garanti Filo Yönetim Hizmetleri AŞ'nin 50 milyon liralık, Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları AŞ'nin 150 milyon liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin de 100 milyon lralık finansman bonosu ihraçları Kurul kaydına alındı.
    
     -Yeni faaliyet izinleri-
    
     GCM Menkul Kıymetler AŞ'nin yurtdışı piyasalarda türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi talebiyle yaptığı başvuru olumlu karşılandı.
     Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Ata Online Menkul Kıymetler AŞ'nin kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet yetki belgesi alma talepleri olumlu bulundu.
    
     -Suç duyuruları-
    
     Yapılan inceleme sonucunda, "aracı Kurum müşterilerine ait nakit ve menkul kıymetler kullanılarak menfaat sağlanması, menfaat sağlanması, gizlenmesi ve aracı kurum dışına çıkarılması amacıyla muhasebe kayıtlarında tahrifat yapılması" iddiasıyla bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
     11 Ekim 2011-1 Mart 2012 döneminde İnfo Yatırım AŞ hisse senedinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda; 1 Haziran 2011-30 Aralık 2011 döneminde Yeşil Yatırım Holding AŞ hisse senedinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 5 kişi hakkında suç duyurularında bulunulması kararlaştırıldı.
     Euro Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda da, Şirket sermayesinin artırılması nedeniyle hazırlanan izahnamede Hazine Müsteşarlığı tarafından Euro Sigorta AŞ nezdinde yürütülüp sonuçlandırılan ve 2009 net dönem karını azaltacak nitelikteki denetimin sonuçları hakkında yeterli bilgi verilmemesi gerekçesiyle 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararına varıldı.
    
     -İdari para cezaları-
    
     Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ilgili Tebliğ uyarınca Kurula yaptığı başvuruya ilişkin yapılan inceleme sonucunda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ilgili Tebliğ'in Geçici 1. maddesi kapsamında geçiş süresi boyunca ilgili Tebliğ Çerçevesinde Bilgi İşlem Altyapısına İlişkin İlkelerin gerektirdiği yükümlülükleri sağlayamaması ve gerekli bilgi işlem altyapısını oluşturmamış olması nedeniyle 20 bin 389 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verildi.
    
     -İşlem yasakları-
    
     İnfo Yatırım AŞ ve Yeşil Yatırım Holding AŞ hisse senedinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, Selda Öztürk, Murat Cantenor, Betül Vural, Timur Selvi ile Ali Doğancı'ya geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesinin, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesinin ve söz konusu şahıslara ait kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen "Yasaklı Paylar", suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsünde izlenmesi kararlaştırıldı.
    
     -Diğer yaptırım ve tedbirler-
    
     Euro Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; 2009 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak sunulan 2010 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı hükümlerine uygun olarak düzeltilip bağımsız denetimden geçirilerek SPK Kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Kurul'a iletilmesine ve kamuya açıklanmasına; ayrıca hazırlanacak olan yeni finansal tabloların Şirket'in yapılacak ilk olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verildi. Ayrıca; finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun, düzeltilecek olan finansal tabloların görüşüleceği olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması kararına varıldı.
    
     -Sermaye piyasası kurumlarının ortaklık yapısı değişiklikleri-
    
     Standard Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değişiklik nedeniyle, Aracı Kurum'un iştiraki Standart Ünlü Portföy Yönetimi AŞ'nin dolaylı pay devrine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.
     Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 10 milyon liradan 13 milyon 500 bin liraya artırılması talebiyle yaptığı başvuru olumlu karşılandı.
    
     -Diğer başvurular-
    
     Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi AŞ, Kurulu düzenlemeleri uyarınca Kurul kaydından çıkarıldı.
     Çağla Grup Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka açılma amacıyla yapacağı esas sözleşme değişiklikleri; Çağla Grup Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de kayıtlı sermaye sistemine giriş başvurusu uygun görüldü.
     Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ'nin sahip olduğu "Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) Veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü İle Alım Satımı" yetki belgesi kendi talebi üzerine iptal edildi.
     10 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1 milyon lira başlangıç sermayeli ve "Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ" unvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesi talebi olumlu karşılandı.
     Ergo Sigorta AŞ'nin kurucusu olduğu Ergo Sigorta AŞ A Tipi Değişken Fon'un tasfiye edilmesine ilişkin talebinin olumlu kariılanmasına karar verildi.
     Standard Ünlü Portföy Yönetimi AŞ'nin (şirket) unvanının "Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ile şirket sermayesinin 1,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarılması taleplerinin olumlu bulundu.
    
    
    

Bu haberi 154 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir