SHGM teknik denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi

  • Yazı boyutu
SHGM teknik denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi

SHGM teknik denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek teknik denetçilerin seçilme esasları, görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esasları düzenlendi.
     Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Buna göre, sivil havacılık alanında inceleme ve denetleme yapmak üzere Genel Müdürlük bünyesinde teknik denetçi olarak ilk defa görevlendirilecek personelin denetim yapacağı sivil havacılık alanında asgari 3 yıl çalışma tecrübesine sahip olma şartı ve yabancı dil bilgisi aranacak.
     Genel Müdürlüğün ve sektörün uluslararası denetime tabi alanlarında görevlendirileceklerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının İngilizce bölümünden asgari (D) düzeyinde puan almak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak gerekecek.
     Görevi itibariyle yabancı dilde yayımlanan teknik dokümanları takip etmeyi gerektiren diğer alanlarda görevlendirileceklerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının İngilizce bölümünden asgari (E) düzeyinde puan alınması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olunması şartı aranacak. Yabancı dil belgeleri beş yıl süreyle geçerli olacak. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılacak.
     Teknik denetçi temel eğitimi alınmış olacak. Görevlendirileceklerin, denetim alanı ile ilgili uluslararası geçerliliğe sahip en az bir sertifikaya sahip olmaları gerekecek.
     Teknik denetçilerin; inceleme ve denetleme yapılacak sivil havacılık kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyet sahası ve özellikleri dikkate alınarak hangi alanda denetçi olarak görevlendirilecekleri, birim amirlerinin teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılacak ve aynı usullerle görevlendirmelerine son verilecek.
     Teknik denetçilik görevine atananlar ilk atandığı alanda en az 1 yıl süre çalışmak kaydı ile ilgili birim amirinin uygun görmesi halinde diğer alanlarda da teknik denetçilik görevinde bulunabilecek. Birim amiri tarafından yapılacak görevlendirmede denetçinin aldığı eğitimler ve tecrübesi dikkate alınacak.
    
     -Teknik denetçilerin görev süresi ve sona ermesi-
    
     Teknik denetçiler, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen etik kurallarına uygun tutum ve davranışlarda bulunacaklar. Ciddi bir hastalık nedeniyle iş göremezlik durumuna düşmemiş olacaklar. Hukuka uygun olarak verilen görevi ihmal etmeyecekler, reddetmeyecekler veya kötüye kullanmayacaklar.
     Dil yeterlilik şartının kaybedilmediğini Genel Müdürlüğe sunacaklar. Bu şartları yerine getirmeyen teknik denetçilerin görevlendirilmelerine son verilecek. Herhangi bir nedenle asli görevi sona erenlerin, teknik denetçilik görevi de sona ermiş olacak ve ilgili birim amiri tarafından teknik denetçilik kartı iptal edilecek.
    
     -Teknik denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları-
    
     Teknik denetçiler; sivil havacılık kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin, belirtilen her türlü teknik faaliyetlerini; Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ve bu kanunlara ilişkin olarak yayımlanan yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar ile uluslararası sivil havacılık kurallarına uygun olarak yürütülmesini denetleyecekler.
     Teknik denetçiler; denetimlerde, uluslararası ve ilgili mevzuatta tanımlanmış kurallara uygun olarak; hava aracının uçuşa elverişli olmadığı, mürettebatın o hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımadığı veya uçuşu yürütecek fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmadığı, operasyonun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturduğu, tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniyetini doğrudan ilgilendirdiği, durumlarda işletmenin ya da yeterlik belgesi gerektiren personelin uçuş operasyonunu ve/veya işletmecinin faaliyetini Türk Sivil Havacılık Kanunu çerçevesinde durdurmaya yetkili olacaklar.
     Teknik denetçiler; uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini ilgilendiren hususlardaki denetimlerinde hiçbir organ, merci ve kişinin etkisinde kalmadan görevlerini yürütmekle yükümlü olacaklar. Denetim görevleri esnasında edindikleri gizli bilgi ve belgeleri yetkisiz kişilere açıklayamayacaklar. Denetim görevlerinde kamu etik kurallarına uygun davranacaklar. Denetim raporlarını Genel Müdürlükçe belirlenen usulde ve süresi içinde Genel Müdürlüğe sunacaklar.
     Teknik denetçilerin raporları seviyelendirilmesi amacıyla Genel Müdürlükte nihai bir incelemeden geçirilecek. Raporda belirtilen bulgular gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurum veya kuruluş ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilere gönderilecek.
    
     -Denetlenen kurum ve kuruluşların sorumlulukları-
    
     Sivil havacılık kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri; Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ve bu kanunlara ilişkin yayımlanan yönetmelikler ile Türkiye'nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen kural, standart, kriter, usul ve esasları getirmekten sorumlu olacak.
     İşletme yöneticileri, çalışanları ve yeterlilik belgesine sahip personel; Genel Müdürlük tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri takip edecek, Genel Müdürlüğün verdiği talimatlara uyacak, Genel Müdürlük yetkililerince talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve istenen ekipmana her zaman erişebilmelerini sağlayacaklar.
     Genel Müdürlük tarafından ilk defa teknik denetçi olarak görevlendirilecek personel görev alacağı alana ilişkin olarak teknik denetçi temel eğitimine tabi tutulacak. Teknik denetçi olarak görevlendirilen personel sivil havacılık mevzuatında yer alan değişiklikler konusunda gerektiğinde ve azami olarak 2 yılda bir yenileme eğitimine girecek.
     Teknik denetçi temel ve yenileme eğitimleri için gereklilikler Genel Müdürlükçe belirlenecek.
     Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 15 Nisan 2006 tarihli ve 26140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
     Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce teknik denetçi olarak görevlendirilmiş personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilgili yabancı dil koşulunu sağlayacak.
    
    
    

Bu haberi 116 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir