SHGM tarafından verilecek idari para cezalarına düzenleme -SHGM tarafından tespit edilip ilgili…

  • Yazı boyutu
SHGM tarafından verilecek idari para cezalarına düzenleme
  -SHGM tarafından tespit edilip ilgili…

SHGM tarafından verilecek idari para cezalarına düzenleme -SHGM tarafından tespit edilip ilgili kurum ve kuruluşlara uygunsuzluğun giderilmesi için verilen süre içerisinde düzeltilmeyen uygunsuzluklara 5 bin lira idari para cezasıyla gerektiğinde ilave idari tedbir uygulanacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tespit edilip ilgili kurum ve kuruluşlara uygunsuzluğun giderilmesi için verilen süre içerisinde düzeltilmeyen uygunsuzluklara 5 bin lira idari para cezasıyla gerektiğinde ilave idari tedbir uygulanacak.
     SHGM Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda belirtilen hükümlere ve SHGM'nin sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere aykırılık oluşturan fiilleri ve bu fiillere ilgili kanun uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
     Yönetmeliğin uygulanmasında 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun ve diğer sivil havacılık mevzuatıyla Türkiye'nin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar ve kısaltmalar geçerli olacak.
     Düzenlemede tanımlanmayıp, SHGM tarafından tespit edilip ilgili kurum ve kuruluşlara uygunsuzluğun giderilmesi için verilen süre içerisinde düzeltilmeyen uygunsuzluklara 5 bin lira idari para cezası ile gerektiğinde ilave idari tedbir uygulanacak.
     SHGM tarafından çıkarılan mevzuatta açıkça belirtilerek idari para cezası uygulanacağı ifade edilen aykırılıklarla bulguların tespiti halinde 2920 sayılı Kanunun 143'üncü maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.
     Sivil havacılıkta gönüllü raporlamayı teşvik etmek ve emniyet yönetim sistemi kültürünü geliştirmek için şu esaslar dahilindeki ihlallere idari para cezası uygulanmayacak;
     "-Yapılan ihlaller yapılış tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde ihlalin tekrarlanmaması için kök sebeplerini içerecek şekilde önleyici, düzeltici önlemlerin ne olduğunu açıklayan ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen detaylı bir bildirim raporunun SHGM'ye sunulmuş olması,
     -Yapılan ihlalin kasıt ile veya bilerek yapılmamış olması, yapılan ihlalden ilgili kurum, kuruluş ve gerçek kişinin maddi bir kazanç temin etmemiş olması, ihlalin bu amaçla yapılmamış olması,
     -SHGM'ye yapılan gönüllü bildirimin Genel Müdürlük tarafından planlanan denetim tarihinden en geç 1 ay öncesinden yapılmış olması,
     -FDM kayıtlarından ilgili havayolu tarafından tespit edilen ihlaller, gerekli önlemlerin alınması ve Genel Müdürlük denetimlerinde istendiğinde ibraz edilmesi,
     -Genel Müdürlüğe sunulan raporun uygun bulunmaması halinde, ihlale bu Yönetmeliğin öngördüğü idari para cezası uygulanması."
     Düzenlemeye göre, gönüllü raporlamaya rağmen aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlaması halinde müteakip ihlaller idari para cezasından istisna edilmeyecek. Genel Müdürün onayı olmadan idari para cezası kararı verilemeyecek. Genel Müdürün onayının alınmasını müteakip, idari para cezası ilgili kişiye tebliğ edilecek.
    
     -"Kural tanımaz yolcu"-
    
     Düzenlemeyle, "kural tanımaz yolcunun" belirlenen ihlallerden birini uyarıya rağmen sürdürmeye devam etmesi halinde ihlale ait tutanak, uçağın kaptanı ile uçağın iki kabin memuru olmak üzere üç kişinin tutacağı bir tutanak ile tespit edilecek. Bu tutanakta ilgili kişinin adı soyadı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası ve tespit edilebiliyorsa adres bilgileri yer alacak. Yabancı uyruklu yolcuların ise adı, soyadı ve pasaport numarası ile tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alacak.
     Kural tanımaz yolcu hakkında tutanak tutulabilmesi için kendisine, eyleminin SHGM'nin talimatlarına aykırı olduğu, sonlandırmaması halinde ilgili kişi hakkında bu Yönetmeliğe göre belirtilen miktarda idari para cezası uygulanması için tutanak tutulacağı hakkında sözlü ikazın yapılması gerekecek.
     Kural tanımaz yolcu hakkındaki tutanak ilgili havayolunun tutanakta imzası olan kendi personeliyle yapacağı inceleme ve mutabakat sonrasında kalite sistem yöneticisi ve sorumlu müdürün ortak imzasıyla SHGM'ye gönderilecek. Genel Müdürlük gerektiğinde konuyla ilgili havayolundan ve ilgililerden ilave bilgi ve belge isteyebilecek.
     Kural tanımaz yolcu ile ilgili uygulanan cezalara itirazlarda ispat sorumluluğu ilgili havayoluna ait olacak.
    
     -Birden çok idari para cezası verilebilecek-
    
     Aynı gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen aynı veya farklı ihlallerin her biri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle birden fazla idari para cezası verilebilecek.
     Bir fiil hem idari para cezasına konu olup hem de suç olarak tanımlanmışsa sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanması için SHGM tarafından yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulacak. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla 2920 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde idari para cezası verilecek.
     SHGM tarafından tespit edilen ve idari para cezası uygulanmış aykırılıkların düzeltilmesi için ilgilisine verilen süreler içerisinde söz konusu aykırılıkların giderilmemesi durumunda tespit edilen her bir bulgu için ilgilisine 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.
     İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğün hesabına ödenecek. İdari para cezasını, kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörtte üçü tahsil edilecek. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek.
    
     -Ekonomik durumu uygun olmayana taksitlendirme-
    
     İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir ay içerisinde vergi dairesine müracaat edilmesi halinde bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebileceğine ilgili vergi dairesince karar verilebilecek. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilecek.
     Kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi durumunda taksitlerin tam ve zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesince takip ve tahsil edilecek.
     İdari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilecek.
     Yönetmelikte belirlenen idari para cezası, yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacak. İdari para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurabilecek. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezaları kesinleşecek.
     Gerçek ve tüzel kişilerin, sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alınan önlemlere aykırı durumları, ilgili ihtisas biriminin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili ihtisas biriminde görev alan kişilerden seçilecek toplam üç kişilik bir komisyon tarafından tespit edilmesi ve Genel Müdürün uygun bulması halinde de idari para cezası verilebilecek.
    
    
    

Bu haberi 77 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir