Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı TBMM'de

  • Yazı boyutu
Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı TBMM'de

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan bilgi veren, söylenti çıkaran, haber verenler 2-5 yıl hapis cezası ile cezalandırılacak.

 Ancak, kişi pişmanlık göstererek, 500 bin TL'den az olmamak üzere, elde ettiği menfaatin 2 katı miktarı Hazineye soruşturma başlamadan önce öderse hakkında cezaya hükmolunmayacak.
     Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı'na göre, bir işlemin suç teşkil ettiğine dair herhangi bir bilgi veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde, yatırım kuruluşları ile sermaye piyasası kurumları bu durumu bildirmekle yükümlü olacak. Kurula bildirimde bulunanlar, bu hüküm çerçevesinde yapılan bildirimler ve bildirimde bulunulanlar hakkında, mahkeme dışında, üçüncü kişiler ile kurum ve kuruluşlara bilgi veremeyecek.
     Tasarıyla, idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan sorunların aşılmasını sağlayacak yasal altyapı oluşturuluyor.
     Buna göre, yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara, SPK'ca alınan kararlara aykırı hareket eden kişilere SPK tarafından 20 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bu hükme aykırı hareket eden kişinin, tüzel kişiliğin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmesi halinde, ayrıca tüzel kişi hakkında da para cezası uygulanacak.
     Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, karlarını, malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmayarak, ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin karlarının ya da malvarlıklarının artmasının sağlaması halinde, ilgili tüzel kişi hakkında 20-250 bin TL idari para cezası uygulanacak.
     Tasarıyla, "Piyasa Bozucu Eylemler" kavramı ilk defa mevzuatta yasal bir çerçeveye kavuşuyor. Makul bir ekonomik veya fınansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler piyasa bozucu nitelikte eylem sayılacak. Piyasa bozucu eylemleri gerçekleştiren kişilere 20 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar para cezası verilecek.
    
     -Para cezalarının yüzde 50'si genel bütçeye gelir kaydedilecek-
    
     Tahsil edilen para cezalarının yüzde 50'si genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 50'si gelir kaydedilmek üzere Yatırımcıları Tazmin Merkezi'ne (YTM) aktarılacak.
     Tasarıyla, içsel bilgilere kamuya duyurulmadan önce sahip olan kişilerin, bilgiye diğer yatırımcılardan daha önce sahip olma ve bulundukları konumun verdiği avantajla haksız menfaat elde etmelerinin önlenmesi ve caydırıcılığın temini amacıyla, "bilgi suistimali fiili" cezai müeyyideye bağlanıyor. Buna göre, Sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
     Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
     Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan, rapor hazırlayan ya da bunları yayanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ancak, kişi pişmanlık göstererek, 500 bin TL'den az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin 2 katı miktarı Hazineye, soruşturma başlamadan önce öderse hakkında cezaya hükmolunmayacak.
    
     -İzinsiz faaliyetle bulunanlara 2-5 yıl hapis-
    
     Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
     Tasarıyla, TCK'da güveni kötüye kullanma suçu olarak müeyyide altına alınan fiiller, sermaye piyasasının özelliklerine uygun ve daha geniş kapsamlı bir biçimde tanımlanarak cezai müeyyideye bağlanıyor. Güveni kötüye kullanma suçunu işleyen kişinin, etkin pişmanlık göstererek mevcut ödemenin yanısıra bunun 2 katı parayı Hazineye, soruşturma başlamadan önce ödemesi halinde ceza verilmeyecek.
     SPK'ca istenen bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi 1-3 yıl hapis cezası ile cezalandırılacak. SPK veya görevlendirilen kişilerin görevlerini yapmalarını engelleyen kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.
    
    
     -SPK'nın merkezi İstanbul'da olacak-
    
     Bu Kanunla ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulacak. Kurulun merkezi İstanbul'da olacak. Kurul, kendisine verilen görev ve yetkileri bağımsız olarak yerine getirecek ve kullanacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi emir ve talimat veremeyecek.
     Kurulun para, evrak ve her türlü malları Devlet malı hükmünde olacak, haczedilemeyecek ve rehnedilemeyecek.
    
     -En az 10 yıllık deneyim şartı-
    
     Kurul üyeleri, yükseköğrenim sonrası mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık veya finans alanında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarında en az 10 yıl deneyim sahibi kişiler arasından Bakanlar Kurulu'nca atanacak. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini Başkan olarak görevlendirecek.
     Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin edecek.
     Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi 5 yıl olacak. Süreleri biten başkan ve üyeler bir defalığına tekrar atanabilecek. Kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyecek.
     Kurul Başkan ve üyeleri göreve başladıkları tarihten itibaren, piyasa araçlarını, 30 gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorunda olacak.
    
     -Görevden ayrıldıktan sonra 2 yıl alanda çalışamayacak-
    
     Kurul Başkan ve üyeleri, görevden ayrılmalarını izleyen 2 yıl içinde yatırım kuruluşlarında görev alamayacak.
     Kurul Karar Organı, yurtiçinde gerekli gördüğü yerlerde ve sermaye piyasalan açısından yoğun ilişki içinde bulunulan ülkelerde Bakanlar Kurulu kararıyla temsilcilik açabilecek.
     Yıllık faaliyet raporu, raporun ait olduğu dönemi izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar Kurul'un internet sitesinde yayınlanacak ve ilgili Bakana gönderilecek. Kurul, faaliyetleri ile ilgili olarak bütçe görüşmeleri sırasında 'na bilgi verecek.
     Tasarıda, karar organının görev ve yetkileri, kurul karar organının çalışma esasları, başkan ve başkan yardımcılarının görevleri ayrıntılı olarak düzenleniyor.

    
    
    


Bu haberi 132 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir