Programlı Teftişlerin Tanıtım Toplantısı -ASO Başkanı Nurettin Özdebir: -"Bir çok işletme…

  • Yazı boyutu
Programlı Teftişlerin Tanıtım Toplantısı
  -ASO Başkanı Nurettin Özdebir:
  -"Bir çok işletme…

Programlı Teftişlerin Tanıtım Toplantısı -ASO Başkanı Nurettin Özdebir: -"Bir çok işletme büyümedeki aşırı hız kesme nedeniyle tahsilat, iş ve finansman ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. Ümit ediyorum ki bu sıkıntılar iş güvenliğine yansımaz" -ATO Başkanı Salih Bezci: -"Denetimler çalışma hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle denetime alışmak zorundayız" -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur: -"İnsan haklarından, sağlık ve güvenliklerinden taviz verilerek kalkınmak oldukça güç"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bir çok işletmenin, büyümedeki aşırı hız kesme nedeniyle tahsilat, iş ve finansman sorunu yaşadığını belirterek, "Ümit ediyorum ki bu sıkıntılar iş güvenliğine yansımaz" dedi.
     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Koordinatörlüğü'nde İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı'nca 2013 Mart-Aralık döneminde uygulanacak "Programlı Teftişlerin Tanıtım Toplantısı" Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
     Toplantıda konuşan Özdebir, işyerlerinin emek ve sermayenin buluştuğu ekmek kapıları olduğunu kaydederek teftişlerin işyerlerinin eksiklerini tamamlamasında fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
     Özdebir, teftişlerde istenen sonuçlara ulaşılabilmesi için işyerlerin de bu yükü kaldırabilecek karlılıklarının olması gerektiğine dikkati çekerek, kurumsal yapıya erişmiş, kar eden, rasyoları düzgün olan işletmelerin bu konuda daha başarılı olduğunu, bu işletmelerin iş kazası, meslek hastalığı risklerinin minimize edildiği ortamlar sunduklarını ifade etti.
     İşletmelerin para kazanamamaları durumunda "ayakta durabilmek için" bazı şeyleri bilerek ya da bilmeyerek göz ardı etmek mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Özdebir, bunun doğal sonucu olarak da istenmeyen kazaların ve hastalıkların meydana geldiğini belirtti.
     Özdebir, Ankaralı sanayicilerin çeşitli konularda sıkıntıları olduğunu da vurgulayarak, "Bir çok işletme büyümedeki aşırı hız kesme nedeniyle tahsilat, iş ve finansman ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. Ümit ediyorum ki bu sıkıntılar iş güvenliğine yansımaz" diye konuştu.
     İşletmelerin kar edebilmesi için üzerlerindeki "bir takım yüklerin" kaldırılması gerektiğine işaret eden Özdebir, "İşletmelerin İş Güvenliği Uzmanları'nı istihdam etme zorunluluğu var, bunun zorunlu olmaması gerekir. Bakanlık işyerinde iş güvenliği ile ilgili bir sorun olup olmadığını denetlemeli" ifadelerini kullandı.
     Özdebir, İş güvenliği uzmanının istihdam edilmesinin gönüllü olması gerektiğini da belirterek, "Bu şekilde işi başkasına taşere etmiş oluyorsunuz, mesuliyetlerinizi bir başkasına ihale etmiş oluyorsunuz. Bu konu taraflarca istismara da açık hale geliyor. Belki eğitime biraz daha ağırlık vererek, mecburiyetleri kaldırabilsek, bu yükleri de işverenlerin üzerinden alabilsek mutlaka çok hayırlı olur" şeklinde konuştu.
    
     -"Denetime alışmak zorundayız"-
    
     Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci de, sağlıklı çalışma hayatının, öncelikle işletmeyi ve işvereni, nihai olarak da Türkiye'yi güçlü yapacağını ifade ederek, denetimleri sıkıntılı bir durum olarak değil, aksine mevzuatı öğrenmek ve eksikleri tamamlamak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini kaydetti.
     Teftiş sürecinde devletin kurumları ile işçi, işveren ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Bezci, bu süreçte üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.
     Bezci, denetimlerdeki öncelikli amacın şirketlerin eksik ve yanlışlarının belirlenmesi ve bu yolla doğabilecek zararların önüne geçilmesi olduğunu ifade etti.
     Teftişlerin, işveren ve işçileri bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve yol göstermeyi hedeflediğini ifade eden Bezci, "Denetimler çalışma hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle denetime alışmak zorundayız" dedi.
    
     -"Korktukları kadar değil"-
    
     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur ise ekonomik sıkıntılar öne sürülerek bazı hususların görmezden gelinmesinin istendiğini belirterek, "İnsan haklarından, sağlık ve güvenliklerinden taviz verilerek kalkınmak oldukça güç. Bunun çok daha pahalı olduğu daha sonraki dönemlerde ortaya çıkıyor" dedi.
     Batur, işverenler açısından ekonomik şartların ele alınması gerektiğini ifade ederek, bunun yanı sıra, çalışanların kanunla verilmiş haklarını savunmak ve korumak durumunda olduklarını vurguladı.
     Özdebir'in "İş güvenliği uzmanı" ile ilgili sözlerini de değerlendiren Batur, şöyle konuştu:
     "Elbette ki bu gönüllü yapılırsa çok daha makbul. Aslında gönüllü uygulamaya da çok yakın, korktukları kadar değil. 'İşveren şu niteliklere sahipse, kendisi dahil iş güvenliği uzmanının görevini yerine getirebilir' diyoruz. Esasen mevzuata baktığımızda, AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanmış bir mevzuat ve son derece yumuşak. Değilse bunu bile oturup konuşabiliriz. İşletmenin de devletin de amacı bağcıyı dövmek değil üzüm yemek."
    
     -Programlı teftişler-
    
     Programlı teftişler hakkında dağıtılan bildiriye göre, 2013 yılında İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığınca farklı iş kolu, sektör ve alanlarda iş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü yönünden toplam 16 adet programlı teftiş uygulamaya konulacak.
     Bilgilere göre, Türkiye'deki 1-9 arasında işçi çalıştıran 1 milyon 214 bin, 10-49 arasında işçi çalıştıran 182 bin 843 ve 50'den fazla işçi çalıştıran 28 bin 147 olmak üzere toplam 1 milyon 425 bin işyerinin ve bu işyerlerinde çalışan 11 milyon işçinin, 2 milyon 600 bin memurun olduğu çalışma hayatının tamamının da aynı zamanda denetlenmesi mümkün olmadığından insan gücü kaynağının en sorunlu ve riskli alanlara yönlendirilmesinin uygun olacağı düşüncesiyle, programlı teftişler planlanırken en sorunlu ve riskli olanlara öncelik verildi.
     Bu teftişlerle iş kazalarının yüzde 98'inin, meslek hastalıklarının yüzde 100'ünün önlenebilir nitelikte olduğu tespiti bağlamında iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması, iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden işçi sayısı oranını 100 bin işçide yüzde 7,6'den Avrupa ortalaması olan yüzde 4'e düşürülmesi, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yıllık 7,7 milyar lira kaybın da azaltılması amaçlanıyor.
     Bunun yanısıra, teftişlerle gerek sigortasız işçilerin sigorta kapsamına alınması, gerekse de kayıt altına alınmayan ödemelerin kayıt altına alınmasıyla yüzde 38 oranındaki kayıt dışılığın azaltılması isteniyor.
     Bildiride, İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığınca 2013 Mart - Aralık döneminde uygulamaya konulacak işin yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden programlı teftişler şöyle sıralandı:
     "-Açık Ocak Ve Kömür Dışı Maden Ocakları İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi
     -Yeraltı Kömür İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi
     -Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Başkent Organize Sanayi Bölgelerinde Projelendirilmiş Alan Denetimi
     -Bolu Organize Sanayi Bölgesi, Düzce Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Teftişi
     -Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde Metal ve Kimya İş Kolunda Projelendirilmiş Sektör Denetimi ve Bilecik I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerinde Projelendirilmiş Alan Denetimi
     -Yapı İşyerlerinde Risk Odaklı Programlı Teftiş
     -Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatı İşkolunda Projelendirilmiş Sektör Denetimi
     -Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Teftişi
     -Hidroelektrik Santrali (HES) İnşaatı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlanmış Teftişi
     -Patlayıcı Maddelerin İmalatı ile Piroteknik Mamullerin Üretici ve İthalatçılara Ait İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi İmalatı ve Depolanması
     -Diş Protez Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Programlanmış Teftişi
     -Bankacılık Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi
     -Dinlenme Tesisleri Sektörü/Alanında Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi
     -Havalimanlarında Kurulu İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi
     -Konaklama ve Eğlence Yerleri Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi
     -Kayıtlı ve Kayıt dışı Olarak Faaliyet Gösteren Özel İstihdam Bürolarının Programlı Teftişi."
    
    
    

Bu haberi 134 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir