Pazar Analizi Yönetmeliği -Elektronik haberleşme sektöründe, pazar analizlerine ve etkin piyasa…

  • Yazı boyutu
Pazar Analizi Yönetmeliği
  -Elektronik haberleşme sektöründe, pazar analizlerine 
  ve etkin piyasa…

Pazar Analizi Yönetmeliği -Elektronik haberleşme sektöründe, pazar analizlerine ve etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilecek yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi -İşletmecilerin yönetmelik hükümlerini ihlal etmeleri halinde İdari Para Cezası uygulanacak

Elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabet ortamının tesisi, korunması ve geliştirilmesini teminen gerçekleştirilen pazar analizlerine ve etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilebilecek yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Pazar Analizi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
     Buna göre, ilgili pazarlarda yapılacak pazar analizlerinde, teknolojik tarafsızlık, şeffaflık, aksini gerektiren objektif nedenler dışında ayrım gözetmeme, etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması ve korunması, ileriye dönük bakış açısı ile yapılması ve müteakip pazar analizine kadarki süreci kapsaması ilkeleri gözetilecek.
     Kurum, resen ya da en az 1 işletmecinin gerekçeli talebi üzerine pazar analizi yapabilecek. Kurum tarafından ilgili pazarlara ilişkin yapılan pazar analizleri en geç 3 yılda bir tekrarlanacak. Kurum, pazar analizi dokümanlarının geçerlilik süresini, konuya ilişkin objektif nedenlere dayalı gerekçelerini belirtmek kaydıyla 3 yıla kadar uzatabilecek.
     Pazar analizi süreci, pazarın tanımlanması, pazardaki düzenleme gereksiniminin incelenmesi, pazardaki rekabet seviyesinin analiz edilmesi, pazardaki etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesi ve etkin piyasa gücüne sahip olduğu tespit edilen işletmecilere ilişkin getirilecek yükümlülük veya yükümlülüklerin belirlenmesi aşamalarını içerecek.
     Kurum pazar analizlerini yürütürken, işletmecilerden pazar analizlerinin yürütülmesine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek. İşletmeciler, talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi belirtilen kapsam ve şekilde kuruma sunmakla yükümlü olacak.
     Tüketici anketlerini, üçüncü taraflarca yürütülen çalışmalar ve incelemelerle uluslararası kıyaslamaları uygun olduğu ölçüde kullanabilecek. Pazar analizine yönelik soru formları hazırlayabilecek ve bu formları Kurumun internet sitesinde yayımlayabilecek.
     1 aydan az olmamak üzere belirlenecek bir süre zarfında Rekabet Kurumu ve kamuoyu görüşlerine başvuracak ve bu görüşleri Kurumun internet sitesinde yayımlayabilecek.
    
     -Rekabet seviyesinin analizi-
    
     Pazarda bir veya birden fazla işletmeci ayrı ayrı etkin piyasa gücüne sahip olabileceği gibi birden fazla işletmeci de etkin piyasa gücüne sahip olabilecek. Pazarda faaliyet gösteren bir veya birden çok işletmecinin ayrı ayrı etkin piyasa gücüne sahip olması ve/veya birden fazla işletmecinin etkin piyasa gücüne sahip olması durumunda pazarda etkin rekabetin bulunmadığı kabul edilecek.
     Etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesinde, işletmecilerin sahip olduğu pazar payları öncelikli kriter olarak kullanılacak. Pazar paylarının tespitinde ilgili pazarın özelliklerine göre, gelir, abone sayısı, kullanıcı sayısı, trafik miktarı, iletim kapasitesi, iletim hattı sayısı gibi veriler uygun ve mevcut olduğu ölçüde kullanılacak.
     Etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesinde, pazar payının yanında kolayca tekrarlanamayan altyapıların kontrolü, teknolojik avantajlar veya teknolojik üstünlük, dengeleyici alıcı gücünün düşüklüğü veya olmaması, finansal kaynaklara veya sermaye piyasalarına kolay ve ayrıcalıklı erişim imkanı, ürün veya hizmet çeşitliliği, ölçek ekonomisi,kapsam ekonomisi, dikey bütünleşme, gelişmiş dağıtım ve satış ağları, potansiyel rekabetin olmaması, genişleme önündeki engellere uygun olduğu ölçüde dikkate alınacak.
     İşletmecinin ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olması, pazar yapıları nedeniyle yakın ilişkili olduğu diğer bir pazarda etkili faaliyetler yürütmesine ve bu sayede pazar gücünü artırmasına imkan sağlıyorsa, söz konusu işletmecinin yakın ilişkili olduğu diğer ilgili pazarda da etkin piyasa gücüne sahip olduğuna karar verilebilecek.
     Pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilecek yükümlülüklerin amaca uygun, orantılı ve sorunun kaynağına yönelik olacak.
     Kurum, pazar analizlerine yönelik kamuoyu görüşü alınmasına ilişkin dokümanları, kamuoyu görüşleri sonrası değerlendirmeleri içeren dokümanları ve pazar analizleri sonucunda getirilen yükümlülükleri ihtiva eden nihai pazar analizi dokümanlarını internet sitesinde yayımlar.
    
     -İdari yaptırım ve tedbirler-
    
     İşletmecilerin yönetmelik hükümlerini ihlal etmeleri halinde Telekomünikasyon Kurumu (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - BTK) Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacak.
     Yönetmelik kapsamında, rekabetin tesisi ve korunması için veya rekabeti engelleyici, bozucu, kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik yapılan düzenlemelerin veya getirilen yükümlülüklerin ihlal edildiğine ya da rekabetin engellendiği, bozulduğu yahut kısıtlandığına dair işletmeciler tarafından kuruma başvuru yapılacak.
     Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu İşletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
    
    
    

Bu haberi 203 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir