Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de (3) -Başbakan Yardımcısı Babacan, Maliye Bakanı Şimşek ve…

  • Yazı boyutu
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de (3) 
  -Başbakan Yardımcısı Babacan, Maliye Bakanı Şimşek ve…

Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de (3) -Başbakan Yardımcısı Babacan, Maliye Bakanı Şimşek ve Kalkınma Bakanı Yılmaz'ın birlikte açıkladığı Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı -Programda; rekabet gücünün ve istihdamın artırılması, bölgesel gelişme ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ile kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması ana başlıklarında uygulanacak politikalara yer verildi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın birlikte açıkladığı, 2013-2015 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) rekabet gücünün ve istihdamın artırılması, bölgesel gelişme ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ile kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması ana başlıklarında uygulanacak politikalara yer verildi.
     OVP, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
     Buna göre, iş ortamının rekabetçi bir yapıya kavuşturularak iyileştirilmesinin temel amaçlardan biri olduğu belirtildi.
     Bu kapsamda yapılacaklar sıralanırken, ekonomide kayıtdışılığın azaltılması konusunda da haksız rekabetin önlenmesi, ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı kapsamında etkin bir mücadele yapılacağı ifade edildi.
     Programda, finansal istikrarın sürdürülmesinin de yine temel amaçlardan olduğu vurgulanırken, İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi hedefi doğrultusunda, finansal işlemlerin çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi ile sektörün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasının da öncelikler arasında olduğu yer aldı.
     Enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesiyle ilgili programda, enerji politikasının temel amacının; artan nüfusun ve büyüyen ekonominin ihtiyaç duyacağı enerjinin, rekabetçi bir serbest piyasa ortamında, sürekli, kaliteli, güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde asgari maliyetle karşılanması olduğunun altı çizildi.
     Ulaştırma sektörüyle ilgili programda, temel amacın; taşıma türleri arasında dengenin ve birbirini tamamlayıcılığın sağlandığı, kombine taşımacılığın yaygınlaştığı, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, ekonomik, güvenli ve hızlı taşımacılığın yapıldığı bir ulaştırma altyapısının oluşturulması olarak belirlendiği kaydedildi.
     Yine aynı ana başlık altında çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, tarımsal yapının etkinleştirilmesi ile sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçiş sağlanması konularına da yer verildi.
    
     -İstihdamın artırılması-
    
     Programda, istihdam odaklı sürdürülebilir büyüme çerçevesinde rekabetçi bir ekonomik yapıda ve bilgi toplumuna dönüşüm doğrultusunda istihdam imkanlarının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesinin temel amaçlardan biri olduğu ifade edilirken, kayıtdışı istihdamı önlemeye ve ilave istihdamı teşvik etmeye yönelik tedbirlerin alınacağı ifade edildi.
     İstihdam konusunda ayrıca, eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılması ve işgücü piyasasında talep edilen nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi ile bireylerin niteliklerine uygun iş edinmelerini kolaylaştırmak amacıyla beceri ve nitelik düzeylerini artıracak işgücü eğitimlerini, başta iş ve meslek danışmanlığı olmak üzere kamu istihdam hizmetlerini ve iş yaratmayı içeren aktif işgücü programlarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesine yönelik hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesinin de temel amaçlardan olduğu kaydedildi.
    
     -Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi-
    
     Bu başlık altında da eğitimden sağlığa ve spor faaliyetlerine kadar bir çok konuda atılacak adımlara değinildi.
     Eğitim politikasının temel amacının düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, bilgi toplumu gereklerine haiz bireyler yetiştirmek olduğu belirtildi.
     Programda, eğitim sisteminde 12 yıllık kademeli eğitim uygulamasına geçilmiş olması da dikkate alınarak kaliteyi yükselten bir dönüşüm programı uygulanacağı kaydedildi.
     Sağlık politikasında da vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek hedeflenirken, programda ayrıca gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele, kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyaloğun güçlendirilmesi ve gençlik hizmetleri ile spor faaliyetlerinin güçlendirilmesi konularında da izlenecek politikalara değinildi.
    
     -Bölgesel gelişme ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması-
    
     Bölgesel gelişme ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması konusunda da yapılacaklar anlatılırken, bölgesel gelişme politikasının merkezi düzeyde etkinleştirilmesi, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması ve kırsal kesimde kalkınmanın sağlanmasının önemi vurgulandı.
    
     -Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması-
    
     Öte yandan, Programda kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması için belirlenen temel amaçlar şöyle sıralandı:
     "Kamu yönetimi reform süreci ile kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün sürdürülmesi, yönetsel kararların stratejik planlara dayanan, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla şekillendirilmesi ve bütçenin, uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti de dikkate alınarak kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulması,
     Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynağı planlamasının yapılması, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamının sağlanması ve bu personele yönelik etkin bir denetim ve değerlendirme mekanizması oluşturarak verimliliğin artırılması,
     Vatandaş ve iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda, çeşitli kanallardan bütünleşik hizmet sunumunun sağlanacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması,
     Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde adalet hizmetlerinin daha adil, hızlı, etkin, güvenli ve isabetli şekilde sunulması, yargılamanın işleyişinde ve temel unsurlarında hizmet kalitesini artırıcı çabaların sürdürülmesi, ekonomik ve sosyal düzenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde hukuk kurallarının araç olarak kullanılması,
     Demokratik değerleri ve insan haklarını koruyucu, özgürlük için güvenlik yaklaşımıyla toplumun desteğini ve katılımını sağlayan bir güvenlik hizmetinin sunulması,
     Afet yönetiminin merkezi ve yerel düzeyde, yeterli, etkin ve bütünsel bir kapsamda yürütülmesi."
     (Bitti)
    
    
    

Bu haberi 155 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir