Münfesih şirketlerin ticaret ve sicil kayıtlarının silinmesi -Dağılmış kooperatifler ve aralıksız…

  • Yazı boyutu
Münfesih şirketlerin ticaret ve sicil kayıtlarının silinmesi
  -Dağılmış kooperatifler ve aralıksız…

Münfesih şirketlerin ticaret ve sicil kayıtlarının silinmesi -Dağılmış kooperatifler ve aralıksız son 5 yıla ait olağan toplantıları yapılamayan anonim şirketler ve kooperatifler, 31 Mart 2013 tarihine kadar resen belirlenecek

Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, tasfiyeleri ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, "Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Tebliğe göre, sermayelerini 31 Aralık 1998 tarihine kadar 5 bin liraya çıkarmayan anonim şirketler ile 500 liraya çıkarmayan limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce münfesih olan veya sayılan anonim şirketleri, herhangi bir nedenle dağılmış kooperatifler ve aralıksız son 5 yıla ait olağan toplantıları yapılamayan anonim şirketler ve kooperatifler, 31 Mart 2013 tarihine kadar resen belirlenecek.
     Ticaret sicili müdürlükleri tarafından resen ya da yapılacak bildirim üzerine tespit edilen şirket ve kooperatiflerin ticaret sicilinde kayıtlı son adreslerine ve sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere ihtar gönderilecek.
     Sermayelerini 31 Aralık 1998 tarihine kadar 5 bin liraya çıkarmayarak münfesih olan anonim şirketler ile 500 liraya çıkarmayarak münfesih olan limited şirketler için yapılacak ihtarda; tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tasfiye memurunun bildirilmesi, aksi takdirde ticaret sicili kayıtlarının unvanının silineceği, şirkete ait mal varlığının, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine'ye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu açıkça yazılacak.
    
     -Tasfiye memurlarına ilişkin hususlar
    
     Tasfiye memurlarının tescile ilişkin hususlar, sicil gazetesinde ve ilgili odanın veya TOBB'un internet sayfasından ilan edilecek. İlanda ayrıca, şirket veya kooperatiflerin alacaklıları, ilan tarihinden itibaren iki ay içinde alacaklarını tasfiye memurlarına kanıtlarıyla birlikte bildirmeye davet edilecek.
     Tasfiye memurları, alacaklarının alacaklarını bildirmeleri için öngörülen iki aylık sürenin sonunda, şirket veya kooperatifin durumunu gösterir bir bilanço hazırlayacak. Tasfiye tamamlandıktan sonra tasfiye memurunca hazırlanacak kesin bilançoda ibraz edilmek suretiyle ticaret sicili müdürlüğüne başvurulacak. Müdürlükçü şirket veya kooperatife ait unvan ticaret sicilinden silinecek ve durum Sicil Gazetesi'nde ilan edilecek.
     Ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılan ihtara ve ilanlara rağmen 2 ay içerisinde cevap vermeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen yahut durumunu Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirmeyen veya faaliyette bulunduğunu adres ve kanıtlarıyla birlikte bildirmeyen şirket veya kooperatiflerin unvanı ticaret sicilinden resen silinecek.
     Ticaret sicilinden unvanları silinecek şirket veya kooperatiflerin borçları unvanlarının silinmesine engel teşkil etmeyecek.
     Bu tebliğ hükümlerine göre ticaret sicilinden kaydı silinen anonim şirketler ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, unvanlarının sicilden silindiği tarihten önceki kamu borçlarından doğan sorumlulukları Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında devam edecek.
     Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacak tescil ve kayıt silme işlemleri her türlü harçtan, bu işlemler için düzenlenecek kağıtlar da damga vergisinden müstesna olacak. Tebliğ hükümleri uyarınca Sicil Gazetesi'nde yayımlanacak olan ilanlardan da ücret alınmayacak.
    
    
    

Bu haberi 470 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir