Maliye Bakanı Şimşek 2013 bütçesi için çalışmaları başlattı -Şimşek, kamu idarelerinin 2013-2015…

  • Yazı boyutu
Maliye Bakanı Şimşek 2013 bütçesi için çalışmaları başlattı
  -Şimşek, kamu idarelerinin 2013-2015…

Maliye Bakanı Şimşek 2013 bütçesi için çalışmaları başlattı -Şimşek, kamu idarelerinin 2013-2015 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına başlamaları çağrısında bulundu. -Şimşek, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini 15 Temmuz'a kadar e-bütçe sistemine girmelerini istedi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın, idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2013-2015 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının başlaması çağrısında bulundu.
     Şimşek Anadolu Ajansı'na yaptığı yazılı açıklamada, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 16'ncı ve 17'nci maddelerine göre, Maliye Bakanlığı'nın, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olduğunu hatırlattı.
     Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinin, Bakanlar Kurulu'nun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığı'nca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlayacağı ve orta vadeli programın aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanacağını ifade eden Şimşek, orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri, birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî planın en geç 15 Eylül'e kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacağı ve Resmî Gazetede yayımlanacağını bildirdi.
     Şimşek, bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, "Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi"nin Maliye Bakanlığı'nca, "Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nin ise Kalkınma Bakanlığı'nca hazırlanarak en geç 15 Eylül'e kadar Resmî Gazetede yayımlanacağının hüküm altına alındığını belirtti.
     Bakan Şimşek, kamu idarelerinin, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayacakları, yetkilileri tarafından imzalanmış olarak en geç Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı'na gönderecekleri ve kamu idarelerinin yatırım tekliflerini değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığı'na vereceklerinin hüküm altına alındığına dikkati çekti.
    
     -15 Temmuz'a kadar sisteme girilecek-
    
     Bu çerçevede, Şimşek, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2013-2015 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili şunları kaydetti:
     " Kamu idareleri öncelikle orta vadeli mali plan eki tavanlara esas olmak üzere, 2013-2015 dönemine ait hizmet öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda ödenek ihtiyaçlarını ve gelir tahminlerini içeren bütçe tekliflerini, 'www.bumko.gov.tr' adresinde yer alan '2013-2015 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı'nda belirtilen genel ilkeler ve standartlar çerçevesinde, e-bütçe sistemi üzerinden 15 Temmuz 2012 tarihine kadar gireceklerdir. 2013 ve 2014 yılları bütçe tekliflerinin hazırlanmasında 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda bu yıllar için öngörülen tutarlar esas alınacaktır. 2015 yılında ise 2014 yılı için öngörülen tutarlar dikkate alınmak suretiyle bütçe teklifi yapılacaktır.
     Kamu idareleri e-bütçe sistemine giriş yaptıkları bütçe tekliflerini Bakanlığımıza ayrıca göndermeyeceklerdir. Bunun yerine, bütçe tekliflerinin e-bütçe sistemine girildiğine ilişkin Bakan/Başkan/Rektör tarafından imzalanan yazı ile taslak rehberde yer alan 'Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali Tablosunu (Form 2)' ve 2012 yılı mevcut bütçe gerçekleşmeleri, yıl sonu harcama tahminleri ile bütçe imkanlarıyla karşılanamayacak ödenek ihtiyaçlarını da gösteren '2012 Yılı Bütçesi Yılsonu Harcama Tahmini Tablosunu (Form 4-2)' 15 Temmuz 2012 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir."
     Şimşek, kamu idareleri ile bütçe görüşmelerinin, alınan teklifler çerçevesinde, orta vadeli programın yayınlanması öncesinde Bakanlık tarafından belirlenecek ve ilan edilecek takvime göre yapılacağını ifade ederek, 2013 yılı performans programlarının 25 Haziran 2010 tarihli ve 9426 sayılı, 30 Mart 2012 tarihli ve 3884 sayılı genel yazılarda yer verilen hususlar, izleme ve değerlendirme sonuçları ve idare faaliyet raporlarında yapılan tespitler ile 2012 yılı performans programlarına ilişkin Bakanlıkça yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak hazırlanacağını bildirdi.
     Bakan Şimşek, e-bütçe sistemine girişlerinin bütçe teklifleriyle aynı tarihte tamamlanacağını belirterek, idarelerin performans programlarının Bakanlık ile yapılacak bütçe görüşmelerinde bütçe teklifleriyle birlikte müzakere edileceğini ve değerlendirileceğini kaydetti.
     Kamu idarelerinin orta vadeli program ve orta vadeli mali planın yayınlanmasını müteakiben bütçe tekliflerini, "Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi"ne uygun olarak, en geç Eylül ayı sonuna kadar e-bütçe sistemine giriş yapacaklarını ve aynı süre içinde yetkilileri tarafından imzalanacak yazıyla Bakanlığa göndereceklerini bildirdi.
     Şimşek, kamu idarelerinin bütçe hazırlık süreçlerinde sayılan hususlara riayet etmeleri ve tereddüte düştükleri konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti.
    
    
    

Bu haberi 171 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir