"İhracatçılar bankalardan pozitif ayrımcılık bekliyor" -TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:…

  • Yazı boyutu
"İhracatçılar bankalardan pozitif ayrımcılık bekliyor"
  -TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:…

"İhracatçılar bankalardan pozitif ayrımcılık bekliyor" -TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: -"İhracatçı firmalarımızın ihracat pazarlamasında karşılaştıkları sorunlar arasında ilk sırada yüzde 57 oranında rekabetçi fiyat sunamama geliyor" -"Bankacılık sektörünün ihracatçılar için pozitif ayrımcılık perspektifinin benimsemesini bekliyoruz" -"İhracatçılarımız için daha uzun vadeli ve daha rekabetçi maliyetle kredi kanallarının açılması gerektiğine inanıyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı (TİM) Mehmet Büyükekşi, ihracat pazarlamasında karşılaştıkları sorunların başında, yüzde 57 oranıyla, rekabetçi fiyat sunamamanın geldiğini belirterek, "Bankacılık sektörünün ihracatçılar için pozitif ayrımcılık perspektifinin benimsemesini bekliyoruz. İhracatçılarımız için daha uzun vadeli ve daha rekabetçi maliyetle kredi kanallarının açılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.
     Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçıların bankacılık sektöründe başta finansman olmak üzere yaşadığı sorunları karşılıklı konuşmak üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Eximbank yöneticilerini TİM'de ağırladı.
     Toplantıda konuşan TİM Başkanı Büyükekşi, TBB ve Eximbank ile birlikte ülkenin geleceği açısından önemli işbirliklerine imza atacaklarına inandıklarını vurguladı.
     İhracatın hızla büyüdüğünü, 2011 yılında 135 milyar dolar olan ihracat rakamını 2012 yılında 150 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anımsatan Büyükekşi, bu hedefi koyarken, tüm dünyada yaşanan ekonomik çalkantıların bilincinde olduklarını söyledi.
     Büyükekşi, "Ama biz ihracatçılarımıza güvendiğimiz için kendimize böyle bir hedef belirledik. Geldiğimiz noktada, sene başı projeksiyonlarımıza paralel bir seyir halinde olduğumuzu görüyoruz" dedi.
     Türkiye'nin sağlıklı büyümesinin yolunun ihracattan geçtiğini ifade eden Büyükekşi, 2012 yılının ilk yarısında ihracatın yüzde 11,2 artarak 73 milyar dolara yükseldiğini, son 12 aylık ihracatın ise 142,3 milyar dolara ulaştığını anımsattı.
     Bu rakamlara zorlu koşullar altında ulaşıldığını, en büyük pazarları olan Avrupa'nın ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu dile getiren Büyükekşi, "AB ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracat yılın ilk 6 ayında yüzde 8 oranında düştü. Bunun sonucunda AB ülkelerinin ihracatımızdaki payı yüzde 40'a geriledi. Bu gerilemeye rağmen alternatif pazarlara verdiğimiz önem bizleri bu krizin etkilerinden korudu" diye konuştu.
     Bu yılın ilk 6 ayında ihracatın Orta Doğu ülkelerine yüzde 16, Afrika ülkelerine yüzde 45 ve Amerika kıtasına yüzde 28 oranında arttığını belirten Büyükekşi, "Türkiye, ihracatını çeşitlendirmede son derece başarılı bir strateji uyguluyor" dedi.
    
     -"İhracatçı firmaların sorunu, rekabetçi fiyat sunamama"-
    
     İhracatçıların zorlu koşullara rağmen ihracat maratonunu sürdürdüğünü anlatan Büyükekşi, kısa vadede olduğu kadar orta ve uzun vade hedefleri gerçekleştirmenin de kendileri için büyük önem taşıdığının altını çizdi.
     Büyükekşi, "2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı firmalarımızı büyütmemiz gerekiyor. Şirketlerimizin büyümesi için de finansmana ihtiyacımız var" dedi.
     İhracatçı şirketlerin karşılaştıkları sorunların başında finansman problemleri geldiğini vurgulayan Büyükekşi, sevk öncesi ve sevk sonrası kısa/uzun vadeli finansman yetersizliğinin önemli bir sorun olduğunu, bu sorunun, uluslararası rekabet ve diğer ülkelerin imkanlarıyla karşılaştırıldığında, ihracatçının iş yapma imkanlarını kısıtladığını söyledi.
     Bu sorunun, Türkiye'deki ihracatçı KOBİ'lerin ve büyük firmaların ortak sıkıntısı olduğunu ve bu sıkıntıları 3 ayda bir yaptıkları ihracatçı eğilim anketlerinden de takip ettiklerini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:
     "Anketimizin 2012 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre, finansman maliyetleri ihracat sektörünün öncelikli sorunları arasında, enerji maliyetleri ve döviz kurlarının ardından yüzde 50 oranıyla 3'üncü sırada yer alıyor.
     İhracatçı firmalarımızın ihracat pazarlamasında karşılaştıkları sorunlar arasında ise, ilk sırada yüzde 57 oranında rekabetçi fiyat sunamama geliyor. İkinci sırada hedef ülkelerdeki ekonomik koşullar, üçüncü sırada ise yüzde 32 ile finansman geliyor. İhracatçılara pozitif ayrımcılık yapmamıza ihtiyaç var."
    
     -"Bankacılık sektörünün ihracatçılar için pozitif ayrımcılık perspektifini benimsemesini bekliyoruz"-
    
     Bankacılık sektöründen en büyük beklentilerinin, ihracata daha fazla destek verilmesi olduğunu söyleyen Büyükekşi, "İhracatçı sektörlerimiz, ihracatçı firmalarımız büyüdüğünde en büyük faydayı yine bankacılık sektörü görecek. Bankacılık sektörü büyüdükçe de en büyük faydayı ihracatçılarımız görecek" değrelendirmesini yaptı.
     İhracatın finansmanının kolaylaştırılması, maliyetlerinin düşürülmesinin, hedeflerine ulaşmak için büyük önem taşıdığını vurgulayan Büyükeşi, "Bankacılık sektörünün ihracatçılar için pozitif ayrımcılık perspektifinin benimsemesini bekliyoruz. İhracatçılarımız için daha uzun vadeli ve daha rekabetçi maliyetle kredi kanallarının açılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.
     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) sıkı düzenlemeleri nedeniyle bankaların kredi verme koşulları ve karşılığında istenilen teminatların çok sıkı olduğundan yakınan Büyükekşi, "Bu çerçevede ihracatçılar için esneklik yapılması gerektiğine inanıyoruz. İhracatçıların geçmiş ihracat ve kredi performansları baz alınarak daha geniş kredi limitleri kullandırılmasını istiyoruz. Çünkü ihracatçılarımız için, ortaya koydukları ihracat projesinin de bir teminat olduğunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü ihracatçı bütün kaynaklarını gayrimenkule değil, işine, makinasına, insan kaynaklarına, Ar-Ge'ye ve markaya yatırıyor" şeklinde konuştu.
    
     -"Onaylanmış İhracatçı" uygulaması bankacılar için örnek olabilir"-
    
     İhracatta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan "Onaylanmış İhracatçı" uygulamasının bankacılar için incelenmesi gereken bir örnek olduğunu belirten Büyükekşi, "Bu uygulamada Bakanlığın belirlediği belli kriterleri ve büyüklüğü sağlayan ihracatçıların ihraç malları gümrükten beyan usulü ve hızlı bir şekilde geçmektedir" dedi.
     Burada temel unsurun belli kriterlere bağlanmış ve yaptırımı da olan güven olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Benzer şekilde bankalarımız da üzerinde anlaşabileceğimiz belli kriterleri sağlayan ihracatçılara daha kolay ve hızlı bir şekilde kredi desteğinde bulunabilirler. Bunların riskleri için ortak bir havuz oluşturulabilir veya başka mekanizmalar düşünülebilir" önerisinde bulundu.
    
     -"Bankalar, Eximbank'ın tanıdığı limitlerin yaklaşık yarısını kullandırıyor"-
    
     Merkez Bankası'nın, sıkılaştırma politikası ile kredi büyüme hacmiıs yüzde 14 ile sınırladığını, her yıl bir hedef koymaya başladığını anımsatan Büyükekşi, "İhracat kredilerinin Merkez Bankası'nın sınırlamalarından muaf tutulmasını öneriyoruz. İhracat kredileri için farklı bir uygulamanın getirebileceğine inanıyoruz. İhracat kredisinin belli bir oranda olması halinde munzam karşılıkların serbest bırakılması veya faiz ödenmesi gibi bir takım opsiyonlar ön plana çıkabilir" dedi.
     Eximbank kaynaklı ve bankalar aracılığı ile kullandırılan reeskont kredilerinin kullandırılmasında, bankaların daha gayretli olmalarını isteyen Büyükekşi, şöyle konuştu:
     "Bankalarımızın, kendilerine Eximbank tarafından verilen limitleri sonuna kadar kullanarak ihracatçı firmalarımızı desteklemeleri gerektiğine inanıyoruz. Bankalarımız Eximbank tarafından kendilerine tanınan bu limitlerin yaklaşık yarısını kullandırmaktadırlar. Kullanılmayan limitler ve özellikle komisyon oranlarının yüksekliği, ihracatçılarımızın en büyük şikayet unsuru olarak karşımıza çıkıyor."
    
     -"Basel-II'nin, ihracatçının finansman yönetimini olumsuz etkilememesi için önlem almalıyız"-
    
     Basel-II düzenlemeleri ile bankaların verdikleri kredi risk ağırlıklarının da değiştiğini hatırlatan Büyükekşi, bu çerçevede ihracat kredileri, akreditif gibi ürünlerin risk ağırlıklarının da değişeceğini vurguladı.
     Büyükekşi, dolayısıyla ihracatçıların aldığı risklerin yeni ölçümleri ve ihracatçı KOBİ'lerin durumu bizim için önem taşıyor. Bu noktada da ihracatçılar için pozitif ayrımcılık yapılmasını temenni ediyoruz. Basel-II sisteminin ihracatçılarımızın finansman yönetimini olumsuz etkilememesi için önlem almalıyız" diye konuştu.
    
     -"Güney Doğu Anadolu'da kredi teminatları farklılaşabiliyor"-
    
     Yeni yatırım teşvik paketi ile bankaların da bu sürecin içerisinde aktif olarak yer almaları gerektiğine işaret eden Büyükekşi, "Üyelerimizden gelen bilgilere göre bankaların, Güney Doğu Anadolu'daki illerde kredi verirken istediği teminatlar farklılaşabiliyor. Bu noktada ilerleme sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Ayrı bir sigorta-kefalet sisteminin uygulanabilirliğini tartışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan bu bölgedeki ihracatçılar için ihracat bağlantıları ve alacaklarının yeterli teminat sayılabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.
    
    
    

Bu haberi 150 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir