"özhan Sigorta (212) 523 3535"

  Hırka-i Şerif, Eski Ali Paşa Cad. No:9/4c Fatih (Fatih / İstanbul / Türkiye)
  090-212-5233535 090-212-6357431
  Murat Özhan (Firma Sahibi / Ortağı)

  Hukuki Sorumluluk Sigortalari / Özhan Sigorta

  • Ürün Adı : Hukuki Sorumluluk Sigortalari / Özhan Sigorta

  Ürün Hakkında

  İşveren Sorumluluk Sigortası İş kazaları sonucunda işverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanuna tabi işçiler ve bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumunun sağladığı yardımların üstünde ve dışındaki tazminat talepleri ile aynı kurum tarafından talep edilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Aşağıda sayılan teminatlar istendiği taktirde ek prim almak koşulu ile temin edilebilir. İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip, götürülmeleri. İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları, T.C. sınırları dışında meydana gelen iş kazaları, Manevi tazminat talepleri Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası İşyerinin faaliyetlerinden dolayı üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, mallarının ziya ve hasra uğraması nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı T.C. hukuki mesuliyet mevzuatı hükümleri çerçevesinde poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Asansör Sorumluluk Sigortası Asansörde meydana gelebilecek kazalar sonucu asansörde bulunan üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, mallarının ziya ve hasara uğraması nedeniyle ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini poliçede yazılı meblağa kadar temin eder. Tehlikeli Madde Sorumluluk Sigortası Bu sigorta yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan nakleden veya satanların mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurlar olsun olmasın üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararları poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. Tüpgaz Sorumluluk Sigortası Bu sigorta Likit Petrol Gazı dolduran firmaların doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder. Doğalgaza Dönüşüm İç Tesisat Projelendirilmesi ve İç Tesisatın Devreye Alınması Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe konulan ``Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği`` hükümlerine göre Sertifika sahibi olan kişi ve /veya firmaların iç tesisatlarının projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahibi kişilere yaptırılmak kaydıyla ve iç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin doğalgaz dağıtım şirketince onaylanmasından sonra iç tesisat ve dönüşüm ile ilgili çıkabilecek ve sigortalının yasal olarak ödemeye sorumlu tutulacağı bedel veya bedelleri bu poliçede yazılı limitler dahilinde Montaj All Risk ,Mesleki Sorumluluk, Makine Kırılması ve 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Özel ve Genel Şartları dahilinde sigorta eder. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır. Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır. Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verir. Uçak Sigortası Uçak ve helikopterlerin uçuş, yerde ve yerde hareket ederken meydana gelebilecek zararları poliçede yazılı limitlerle temin eder. İstenirse pilot ve yolcuların ölmesi ve sürekli sakat kalma halleri (Koltuk Ferdi Kaza) ve uçağın üçüncü şahıslara vereceği zararlar teminat altına alınabilir

  Tümünü göster
  "özhan Sigorta (212) 523 3535"
  Hırka-i Şerif, Eski Ali Paşa Cad. No:9/4c Fatih (Fatih / İstanbul / Türkiye)
  090-212-5233535
  e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir