Harcama yetkilisi Müsteşar olacak

  • Yazı boyutu
Harcama yetkilisi Müsteşar olacak

Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi'nin çalışma esasları belirlendi

Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi'nin çalışma esasları belirlendi. Buna göre, döner sermaye gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemeyecek.
     Ekonomi Bakanlığı'nın "Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi'nin faaliyet alanlarına, çalışma usul ve esaslarına, mali ve idari işlemlerine, gelir kaynaklarına, giderlerine, işletilmesine, hesap usullerine, bütçesinin hazırlanmasına, uygulanmasına ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, işletmenin sermayesi 20 milyon lira olacak.
     İhtiyaç duyulması halinde tahsis olunan sermaye, Bakanlar Kurulu tarafından beş katına kadar artırılabilecek.
     Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermayeye tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar sermayeye eklenecek. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra, yıl sonu karı hesap dönemini izleyen Nisan ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılacak.
     İşletme zararı ise izleyen hesap dönemlerinde kardan mahsup edilmek üzere geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilecek.
     İşletmenin sermaye kaynakları ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeye verilen mallar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar ile bağış ve yardımlardan oluşacak.
     Bağış ve yardımlar, sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye ilave edilecek. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tabi tutularak kayıtlara alınacak.
     İşletmenin faaliyet alanları, gelirleri ve giderlerinin de belirlendiği yönetmeliğe göre, işletmenin hizmetleri yönetim kurulu, işletme yöneticisi, muhasebe yetkilisi, muhasebe birimi personeli ve yeteri kadar diğer görevlilerden oluşan işletme idaresi tarafından yürütülecek.
     Yönetim kurulu, işletmenin en üst karar organı olup yedi üyeden oluşacak ve işletme hizmetlerinin bu yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak.
    
     -Harcama yetkilisi Müsteşar olacak-
    
     İşletme yönetim kurulu, en az beş üyenin iştiraki ile en az iki ayda bir defa toplanacak. Başkanın isteği üzerine yönetim kurulu, toplantıya çağrılabilecek.
     Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınacak. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılacak.
     Harcama yetkilisi, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı olacak. Harcama yetkilisi, yetkilerinin bir kısmını veya tamamını yardımcılarına, merkez, taşra döner sermaye veya yurt dışı teşkilatları birim amirlerine devredebilecek. Harcama yetkilisinin sorumluluğu harcama talimatı ile sınırlı olup, yetki devri harcama yetkilisinin sorumluluğunu kaldırmayacak.
    
     -Bütçe-
    
     Bütçe, işletmenin bir yıllık dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösterecek.
     İşletmenin bütçe tasarısı, işletme yöneticisi tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı içerisinde işletme yönetim kuruluna sunulacak. Bütçe, işletme yönetim kurulunun onayı ile kesinleşecek ve bir örneği Maliye Bakanlığı'na gönderilecek.
     Döner sermaye gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemeyecek.
     Yönetim kurulunca bir kısıtlama getirilmemişse, bütçe sınıflandırmasının bütün düzeyleri arasında aktarma yapmaya işletme yöneticisi yetkili olacak. Aktarılacak ödenek tutarları, aktarma yapılacak tertibin başlangıç ödeneği toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek. Bu oranın üzerindeki aktarmalarda yönetim kurulu onayı alınacak.
     Harcamalar, bütçede yer alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilecek, ödeneksiz veya ödenek üstü harcama yapılamayacak.
     Yıl içinde, bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalacağının veya planlanan gelirin aşılacağının anlaşılması halinde, kaynağı gösterilmek kaydıyla süre şartları hariç olmak üzere ek bütçe yapılabilecek.
    
     -Taşınmaz edinilebilecek-
    
     Bakanlık hizmetleri için, bedeli İşletme bütçesinden ödenerek taşınmaz edinilebilecek. Bu taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilerek Ekonomi Bakanlığı adına tahsis edilecek.
     İşletme, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlığa tahsis edilmiş taşınmazları kullanabilecek.
     Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, "Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" hükümleri uygulanacak.
     Öte yandan, 9 Ocak 2009 tarihli ve 27105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.
    
    
    


Bu haberi 252 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir