Güvence Hesabı gelir ve giderlerine düzenleme

  • Yazı boyutu
Güvence Hesabı gelir ve giderlerine düzenleme

Güvence Hesabı gelir ve giderlerine düzenleme

Güvence Hesabı'nın gelirleri yeniden düzenlendi. Ülkeden çıkış yapan ya da ülkeye giren araçlara yaptırılan Yeşil Kart Sigortaları için sigorta şirketlerinden, her yıl tahsil ettikleri toplam safi primlerin binde 5'i oranında alınan katılma payları ile aynı oranda sigortalılardan alınan katılım payları artık alınmayacak.
     Güvence Hesabı Yönetmeliği'nde değişik öngören yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
     Yönetmelikle, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi'nin oluşumunda değişikliğe gidildi. Buna göre Yönetim Komitesi, hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketlerin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Birlik Hayat Dışı Yönetim Komitesince seçilecek iki üye, Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek genel müdür niteliğini haiz bir üye, zorunlu sigortalarda faaliyet ruhsatı bulunan Birlik Yönetim Kurulu ve Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyesi olmayan hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketlerce bildirilecek genel müdür niteliğini haiz adaylar arasından Müsteşarlıkça belirlenecek bir üye ve Müsteşarlık temsilcisinden oluşacak. Birlik temsilcilerinden biri Komite tarafından Komite Başkanı seçilecek. Yönetim Komitesi üyelerinin görevlerinden ayrılmaları halinde, Yönetim Komitesi üyelikleri, ayrılış tarihi itibarıyla sona erecek.
     Yönetim Komitesi, Hesap Merkezinde, yılda dört defadan az olmamak üzere gerekli görülen hallerde, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanacak ve karar alacak.
     Hesap müdürü, Müsteşarlığın uygun görüşü üzerine Yönetim Komitesince atanacak. Hesap müdürü üç sene süreyle görev yapacak.
    
     -Hesabın gelir ve giderleri-
    
     Yapılan değişiklikle hesabın gelirleri yeniden düzenlendi. Ülkeden çıkış yapan ya da ülkeye giren araçlara yaptırılan Yeşil Kart Sigortaları için sigorta şirketlerinden, her yıl tahsil ettikleri toplam safi primlerin binde 5'i oranında alınan katılma payları ile aynı oranda sigortalılardan alınan katılım payları artık alınmayacak. Ancak, katılma payı Müsteşarlık tarafından her yıl için ilgili sigorta branşları ve sigorta konusu rizikolar temelinde tespit edilecek maktu tutardan az olamayacak.
     Hesabın giderlerine ilişkin de Müsteşarlığın gerekli görmesi halinde Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi ve Komisyona yapılacak katkı katkının üst sınırı binde 5'ten yüzde 1'e çıkarıldı. Katkı, bir önceki yıl sonu itibariyle biriken fon tutarının toplam yüzde 1'ini aşmamak kaydı ile Müsteşarlığın belirleyeceği oranda yapılacak.
     İdaresi Hesaba bırakılan sigorta şirketlerine ait sigorta portföyü Hesap tarafından yönetilecek.
     Hesaptan faydalanacak kişiler ile Hesap arasında meydana gelecek sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilecek.
     Yönetim Komitesi üyelerinden bu Yönetmelik ile getirilen şartlara sahip olanların üyelikleri devam edecek. Söz konusu şartlara sahip olmayan üyelerin yerine bu maddenin yayımından itibaren bir ay içerisinde görevlendirme yapılacak. Görevlendirme yapılana kadar mevcut üyeler görevlerine devam edecek.
    
     -Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi-
    
     Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı.
     Buna göre, Merkezin Yönetim Komitesi yönetmelikte belirtilen kriterlere göre seçilecek 5 kişiden oluşacak.
     İlgili branşlarda faaliyet ruhsatı bulunan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine üye olmaları gerekecek. Üye kuruluşlar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince istenilen her türlü bilgiyi verecek.
     Merkez, sigortacılık sektörünün ortak veri tabanı olarak faaliyette bulunacak. Bu çerçevede kuruluş amaçları doğrultusunda, özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından, ilgili mevzuatla kurulmuş diğer bilgi merkezlerinden bilgi talep etmeye ve bunlarla Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşüne istinaden bilgi alışverişine yönelik sözleşmeler imzalayabilecek.
    
     -Katılım payları zamanında ödenecek-
    
     Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yeniden düzenlendi.
     Buna göre, üyeler Büro Genel Kurulu tarafından tespit edilen katılma paylarını Büro Genel Kurulunca belirlenen vadede yatırmak zorunda olacak.
     Katılma paylarını zamanında ve tam olarak büroya yatırmayan sigorta şirketleri, yatırmadıkları tutar üzerinden ticari işler için öngörülen gecikme faizi ödeyecek.
    
    
    

Bu haberi 134 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir