Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı: -"Bakanlık tarafından Türk Ticaret Kanununa dayanılarak…

  • Yazı boyutu
Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı: 
  -"Bakanlık tarafından Türk Ticaret Kanununa 
  dayanılarak…

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı: -"Bakanlık tarafından Türk Ticaret Kanununa dayanılarak çıkarılması gereken 7 yönetmelikten 5'i, 9 tebliğden de 8'i yayımlanarak yürürlüğe girdi"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bakanlık tarafından Türk Ticaret Kanununa dayanılarak çıkarılması gereken 7 yönetmelikten 5'inin, 9 tebliğden de 8'inin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.
     Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Ticaret Kanununun bakanlık sorumluluğunda bulunan ticaret şirketlerine ilişkin yönetmelik ve tebliğlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
     Son olarak, ticari defterlere ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydeden Yazıcı, açıklamasında, şu bilgilere yer verdi:
     "Bugüne kadar bakanlığımız sorumluluğunda bulunan 7 yönetmelikten 5'i yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Biri yayınlanmak üzere Başbakanlığa sunulmuş, biri ise Başbakanlığa sunulmak üzeredir. Yine bakanlığımız sorumluluğunda hazırlanması gereken 9 tebliğden 8'i yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Son tebliğimiz ise tamamlanmış olup, düzenlemelerin ilgisi nedeniyle yayınlanmayı bekleyen son yönetmeliklerimizin yayımlanmasını müteakip Başbakanlığa sunulacaktır.
     Ayrıca, bunların yanı sıra kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, biri genel uygulama tebliği ve biri de münfesih ve gayrifaal şirketlerin kısa yoldan tasfiyesinin uygulanmasını açıklayacak tebliğimiz olmak üzere iki tebliğ çalışmamız daha mevcut olup bunlar da tamamlanmak üzeredir."
     Tacirler tarafından tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nca müştereken çıkarılacak tebliğle belirlendiğini hatırlatan Yazıcı, bu düzenleme çerçevesinde her iki bakanlıkça ortaklaşa hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'in 19 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.
     Yazıcı, söz konusu tebliğ ile hangi tacirlerin hangi defterleri tutacağı, defterler tutulurken hangi esas ve usullere uyulacağı, defterlerin ve bu defterlere kayıtlara dayanak oluşturan belgelerin saklanmasının usulleri, açılış ve kapanış onaylarının şekli, onay yenileme usulü ile elektronik ortamda tutulacak defterlere ilişkin aşağıda belirtilen düzenlemeler yapıldığını ifade etti.
     Söz konusu düzenlemeler hakkında da bilgi veren Yazıcı, gerçek kişi tacirler için Türk Ticaret Kanunu ile getirilen bilanço esasına göre yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri tutma zorunluluğu getirildiğini, diğer taraftan, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ikinci sınıf tüccarların bu defterlerin yerine geçmek üzere işletme defteri tutabilmelerine olanak tanındığını dile getirdi.
     Yazıcı, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin anılan defterlere ek olarak pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile yönetim kurulu karar defteri tutacaklarını ifade etti.
     Limited şirketlerde yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defterinin dışında pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin tutulmasının zorunlu kılındığını, müdürler kurulu karar defteri tutulmasının ise şirketlerin kararına bırakıldığını belirten Yazıcı, "Bu şekilde ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutmak istemeyen limited şirketlerde, müdür veya müdürler kurulunun aldığı kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydı mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca, müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde anonim şirketlerde geçerli olan yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacaktır" dedi.
     Yazıcı, gerçek kişi tacirler ile ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişi tacirlerin ticari defterlerinin kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce yapılacak açılış onayları dışında tacirlerin ticari defterlerinin açılış onaylarında sicil tasdiknamesi aranması konusuna ilişkin de düzenlemeye yapıldığını anımsatarak, diğer taraftan ticaret şirketlerinin 2013 yılında kullanacakları ticari defterlere ilişkin olarak 2012 Aralık ayı içinde yapılması gereken açılış onayları sırasında noterler tarafından sicil tasdiknamesinin aranmamasına ilişkin istisnai düzenleme getirildiğini söyledi.
     Ticari defterlerde onay yenilemenin esas ve usulleri düzenlendiğini kaydeden Yazıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
     "Tacirlerimize yük olmaması amacıyla, mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin yeterli yaprakları bulunması ve Tebliğde öngörülen düzene uygun hale getirilmesi kaydıyla açılış onayı yapılmaksızın kullanılmasına imkan tanınmıştır.
     Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinin yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılabilmesi imkanı sağlanmıştır.
     Elektronik ortamda tutulacak defterlere ilişkin olarak 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin uygulanmasına devam olunacaktır."
     9 tebliğe ek olarak 2 ayrı tebliğin daha çıkarılacağını bildiren Yazıcı, açıklamasında "Bu tebliğ taslakları, infisah etmiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ taslağı ile uygulama tebliği taslağıdır" ifadesine yer verdi.
    
    
    

Bu haberi 137 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir