Gümrük Genel Tebliği

  • Yazı boyutu
Gümrük Genel Tebliği

Ham petrol ve jet yakıtının transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların Türkiye'de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmiş sermayesinin en az 4 milyon lira olması gerekecek

Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Tebliği ile ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transitine izin verilen ham petrol ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esaslar belirlendi.
     Buna göre, ham petrol ve jet yakıtının karayolu ve demiryolu ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların Türkiye'de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmiş sermayesinin en az 4 milyon lira olması gerekecek.
     Firmalara verilecek izinlerde; yurt dışında yerleşik satıcısı resmi kurum, kuruluş veya bunlar tarafından yetkilendirilen kişiler ile sözleşme yapılması, eşya miktarı ve türünün sözleşmede kayıtlı olması şartı aranacak.
     Ham petrol ve jet yakıtının transitini yapacak izin sahibi veya taşıyıcı firmanın ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve yetki belgesi sahibi olması gerekecek.
     Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.
     Ham petrol ve jet yakıtının transitini yapacak firma, Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne ön başvuruda bulunacak.
    
     -Başvuruların değerlendirilmesi-
    
     Başvuru sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar ile sürücüler hakkında nihai değerlendirme yapılmadan önce, kamu düzeni ve kamu güvenliği yönünden Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel değerlendirmelerinin olup olmadığına dair ilgili kurumların görüşü alınacak.
     İzin sahibi firmanın veya taşıyıcı firmanın ulaştırma mevzuatı açısından Tebliğde düzenlenen taşımayı yapmaya yetkili olup olmadığına, sunduğu belgelerde kayıtlı araçların yetki belgesinde yer alıp almadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınacak.
     Yapılan değerlendirme sonucunda izin başvurusu uygun bulunanlar, başvuru sahibine ve hareket/varış gümrük idarelerine; izin başvurusu uygun bulunmayanlar ise başvuru sahibine bildirilir.
     Tebliğ kapsamında izin sahibi firma tarafından ibraz edilen belgelerde tahrifat yapıldığının veya ibraz edilen belgelerin sahte olduğunun veya verilen izinlerin üçüncü kişilere devredildiğinin, verilen taahhütnameye aykırı davranıldığının veya başvuru sırasında aranan şartların kaybedildiğinin tespiti durumunda verilmiş izinlere ilişkin işlemler durdurulacak ve bu firmaların yeni izin talepleri askıya alınacak.
     Başvuruda bulunan firmalar ile taşımayı gerçekleştiren firmaların sahibi, kurucu ortağı, yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinden en az birisi hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılmış olması halinde mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar, söz konusu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilen izinlerine ilişkin tüm işlemleri durdurulacak.
     Haklarında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan şahısların; sahibi, kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi veya temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olduğu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilmiş izinleri iptal edilecek.
     Tebliğ kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca firmalardan her türlü bilgi ve belge istenebilecek. Söz konusu bilgi ve belgeleri ibraz etmeyenlerin izin talepleri reddedilecek veya verilmiş izinleri iptal edilecek.
    
    
    


Bu haberi 283 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir