Genetiks Sağlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

  Ayazma Dere Caddesi A. Meriç Konak 7 İş Merkezi No:3/1 80280 Gayrettepe - İSTANBUL ( / İstanbul / Türkiye)
  090-212-2757020 090-212-2757008
  Dr. Y. Hakan Özön (Firma Sahibi / Ortağı)

  Genetik Test

  • Ürün Adı : Genetik Test

  Ürün Hakkında

  1. DOĞUM SONRASI (POSTNATAL) TESTLER- Periferik kan kültürü ve kromozom analizi- Cilt vb. dokulardan hücre kültürü ve kromozom analizi- Kemik iliğinden kromozom analizi2. DOĞUM ÖNCESİ (PRENATAL) TESTLER- Fetal kan kültürü ve kromozom analizi- Amniyon sıvısından hücre kültürü ve kromozom analizi- CVS materyalinden doku kültürü ve kromozom analizi- Gebelik tahliye materyalinden hücre kültürü ve kromozom analizi3. MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH) TESTLER- Amnion sıvısında spesifik problar ile FISH analizi- Amnion sıvısında FISH ile hızlı anöploidi incelemesi (13, 18, 21, X ve Y)- Mikrodelesyon analizi- DiGeorge/VCFS Tupple1 (22q11)- Prader-Willi/Angelman Sendromu- Kallmann (KAL) Sendromu- Cri-du chat Sendromu- Wolf-Hirschho

  Sendromu- Kan, kemik iliği, cilt vb. dokularda hücre kültüründen spesifik problar ile FISH analizi - Sperm FISH (13, 18, 21, X ve Y)4. MOLEKÜLER GENETİK TESTLERTek Gen Hastalıkları- Beta-talasemi (Akdeniz Anemisi)- Orak Hücre Anemisi (Sickle Cell Anemia)- Kistik Fibrozis- Becker/Duchenne Musküler Distrofi- α-1-Antitripsin (AAT) Yetmezliği- Akondroplazi - FGFR3- Hipokondroplazi - FGFR3- Tanatoforik Displazi - FGFR3- Konjenital Sağırlık - GJB2 (Conneksin 26) - Sialidaz (Nörominidaz) – Neu1- Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)- Hemokromatozis - Ailesel Hiperkolesterolemi - LDL Receptor and ApoB genleri- Frajile X Sendromu (FRAXA ve FRAXE)- Prader Willi/Angelman Sendromu (Metilalasyon analizi)Onkoloji- Meme Kanseri - BRCA1 ve BRCA2- Ailesel Non-Poliposis Kolon Kanseri - MLH1 ve MSH2- Kolorektal Kanser – APC- Mesane ve Serviks Kanseri - FGFR3- Akciğer Kanseri – EGFR- KIT - GIST- PDGFRA - GIST- PDGFRB - GIST- P53- Ret- K-ras- Jak-2- FLT3- 5-FU hipersensitivitesi (PGX-5FU)- Kimerizm analizi- HPV tarama + tiplendirme (35 tip)- HPV tarama + tiplendirme (sekanslama)- HPV tarama + tiplendirme (35 tip) (sperm örneğinden)- HPV tarama + tiplendirme (sekanslama) (sperm örneğinden) Diğer- Y kromozomu mikrodelesyon analizi- Trombofili paneli (Faktör II,

  Tümünü göster
  Genetiks Sağlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
  Ayazma Dere Caddesi A. Meriç Konak 7 İş Merkezi No:3/1 80280 Gayrettepe - İSTANBUL ( / İstanbul / Türkiye)
  090-212-2757020
  e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir