Geçiş hakkı ücret tarifesi belirlendi -Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde…

  • Yazı boyutu
Geçiş hakkı ücret tarifesi belirlendi
  -Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde…

Geçiş hakkı ücret tarifesi belirlendi -Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkı, bu hakka ilişkin uygulanacak ücret tarifesi ile işlemlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkı, bu hakka ilişkin uygulanacak ücret tarifesi ile işlemlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     Buna göre, geçiş hakkı başvurularının değerlendirilmesinde ve uygulanmasında, milli savunma, milli güvenlik, kamu düzeni gerekleri ve acil durum ihtiyaçlarıyla Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve diğer özel kanunlardan kaynaklanan sınırlamalar saklı olacak.
     Geçiş hakkı talep edilen güzergah üzerinde tesis paylaşımı yükümlülüğüne karar verilen elektronik haberleşme şebekesi ve/veya altyapısı bulunması halinde, tesis paylaşımına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanacak. Aynı güzergah ve aynı taşınmaz için yapılan geçiş hakkı talepleri, başvuru sırasına göre değerlendirilecek.
     Bakanlığa yapılan başvurular, Bakanlığın strateji ve politikaları dikkate alınarak 30 gün içinde değerlendirilecek.
    
     -Geçiş hakkı ücretleri-
    
     Geçiş hakkı kullanımında gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait mülkiyet alanları dışında kalan yerler için Geçiş Hakkı Sistemi (GHS) tarafından, geçiş hakkını kullanan işletmeciden talep edilen geçiş hakkı ücreti, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde belirtilen fiyatları aşamayacak.
     Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar için belirtilen ücret üst sınırı hariç olmak üzere Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde yer alan üst sınırları belirten fiyatlar, her mali yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırılarak tespit edilecek. İlk yıldan sonraki geçiş hakkı ücretleri, bir önceki yıl geçiş hakkı ücretine en fazla Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırım yapılması suretiyle tespit edilecek.
     Geçiş hakkı nedeniyle yapılacak keşif ücreti, sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesi nedeniyle taşınmazın tekrar eski haline getirilmesi bedeli, yer değişikliği bedeli, var olan faaliyeti durdurma bedeli ve benzeri adlarla alınan diğer bedeller ve tazminatlar, bu yönetmelikte belirlenen ilkelere ve hükümlere uygun olmak kaydıyla ve taraflar arasında yapılan geçiş hakkı anlaşmasında aksi belirtilmediği takdirde işletmeci tarafından ayrıca karşılanacak.
     Geçiş hakkının kullanılması süresince geçiş hakkının kullanılmasından dolayı mevcut bir yapının, yolun, zeminin tekrar eski haline getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin hangi tarafça yapılacağı GHS tarafından belirlenecek. Maliyeti işletmeci tarafından karşılanması suretiyle bu iş ve işlemlere ilişkin bedellerin belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu işlere ilişkin birim fiyatları dikkate alınacak.
     İşletmeci, Bakanlıkça geçiş hakkı kullanım onayının verilmesinden itibaren en geç 120 gün içinde taşınmaz sahiplerine başvuru, gerekli izin ve onayların alınması, anlaşmaların imzalanması da dahil tüm işlemleri yerine getirmekle, kazı ve benzeri inşaata başlamakla ve bu hususları Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.
     Geçiş hakkı sağlayıcısı bir kamu kurum veya kuruluşu ise kendisine yapılan geçiş hakkı talebini içeren başvuruları öncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmekle ve 60 gün içinde sonuçlandırmakla, şeffaf davranmakla ve işletmeciler arasında ayrım gözetmemekle yükümlü olacak.
     İşletmeci, Türk boğazları, Türkiye'nin deniz yetki alanları, kara ve deniz sınırları, ormanlar ve buna benzer stratejik ve özel önemi olan bölge ve alanlardan kullanım onayı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na başvuruda bulunacak. Bakanlık, yapılacak kullanım onayı başvurularının değerlendirmesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alacak.
     Yönetmelik kapsamında verilecek geçiş hakları için kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılmasının gerekmesi halinde, bu taşınmazların kamulaştırma işlemleri, Kanunun hükümlerine göre yürütülecek.
     Bakanlık, yönetmelik kapsamında yer alan iş ve işlemleri, geçiş hakkı talep edilen güzergahı ve güzergah üzerinde yer alan altyapının durumunu denetleyebilecek. Bakanlık yapacağı denetimlerde, gerekmesi halinde ilgili taraflardan denetim sürecinde personel bulundurmasını isteyebilecek. Yönetmelik kapsamında belirtilen hükümlere aykırı davranan işletmecinin mevcut kullanım onayı iptal edilecek.
     "Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar için belirtilen ücret üst sınırı hariç olmak üzere, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde yer alan üst sınırları belirten fiyatlar, her mali yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan ÜFE oranında artırılarak tespit edilir" maddesi 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
    
     -Geçiş hakkı ücret tarifesi üst sınırları tablosu-
    
     Geçiş Hakkına Konu Taşınmazların ve Yerlerin Niteliği Ücret Üst Sınırı (Yıllık)
    
     1-Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar Metrekaresi, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 2-si
     2-Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve büyükşehir belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler Metresi 1,00.-TL
     3-Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve ilçe belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler
     Metresi 0,70.-TL
    
     4-Büyükşehir belediyeleri dışında kalan il belediyelerinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve il belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler Metresi 0,70.-TL
     5-İlçe belediyeleri (büyükşehir belediyesi kapsamında kalan belediyeler hariç) ile belde belediyelerinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve ilçe veya belde belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler Metresi 0,50.-TL
     6-Devlet karayolları, Devlet demiryolları, doğalgaz boru hatları, elektrik iletim hatları, su isale hatları ve benzeri tesislerin geçtiği güzergahlarda kalan yerler Metresi 0,50.-TL
     7-Köy yolları, Devletçe yapılan sulama tesisleri ve benzeri güzergahlarda kalan yerler Metresi 0,5.-TL
     8-Orman sayılan yerler Metresi 1,00.-TL
     9-Deniz, tabii ve suni göller ile akarsular ve kıyı alanları Metresi 3,00.-TL
     10-Türk Boğazları Metresi 20,00.-TL
     11-Metro, tramvay, tünel ve benzeri tesislerin sınırlarındaki yerler Metresi 10,00.-TL
     12-Yukarıdaki alanların dışında kalan yerler Metresi 0,10.-TL
    
     Her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirildiği yerin genişliğinin 40 santimetreye kadar (40 santimetre dahil) olan geçiş haklarında bu Tarifede belirtilen geçiş hakkı ücretleri (1 numaralı bent hariç) uygulanacak. Genişliğin 40 santimetreden fazla olduğu geçiş haklarında geçiş hakkı ücretleri, genişliğin arttığı oranda, tarifede belirtilen ücretler artırılarak tespit edilecek.
     Geçiş hakkı ücretlerinin 5 yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde 10, 10 yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.
     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin, yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
    
    
    

Bu haberi 238 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir