"GAP Eylem Planı" revize edilecek -Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: "Yatırımların hızlandırıcı…

  • Yazı boyutu
"GAP Eylem Planı" revize edilecek
  -Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz:
  "Yatırımların hızlandırıcı…

"GAP Eylem Planı" revize edilecek -Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: "Yatırımların hızlandırıcı etkisini yeni uygulamalarla daha da artırarak GAP'ı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu nedenle GAP Eylem Planını revize ediyoruz" -"GAP Eylem Planının revizyonu, sivil toplum, özel sektör ve kamunun ortak çalışmasıyla hazırlanacak ve hızla hayata geçirilecektir" -"2009 yılında GAP Bölgesinde yüzde 17,4 olan işsizlik oranı, 2011 yılında yüzde 11,7'ye düşmüştür"

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yatırımların hızlandırıcı etkisini yeni uygulamalarla daha da artırarak, GAP'ı daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Bu nedenle GAP Eylem Planını revize ediyoruz" dedi.
     Bakan Yılmaz, Diyarbakır Green Park Otel'de düzenlenen "GAP Eylem Planı Revizyon Toplantısı'nın" açılışında yaptığı konuşmada, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayacak eylem ve projelerin büyük bölümünün tamamlanması amacıyla 2008 yılında GAP Eylem Planı'nın uygulamaya konulduğunu hatırlattı.
    
     -Gerçekleşme oranı yüzde 86'ya ulaştı
    
     Plan kapsamında sürüdürülen çalışmaların ardından GAP bölgesi yatırımlarının merkezi bütçe içindeki payının yüzde 7'den yüzde 14'e yükseldiğini bildiren Yılmaz, böylece 2007 yılında yüzde 62,2 olan GAP'ın genel nakdi gerçekleşme oranının 4 yılda yüzde 86'ya ulaştığını söyledi.
     Yılmaz, bölgede sulamaya açılan alanın 370 bin 418 hektara ulaştığını, yıllardır barajlarda depolanmış olan suyu alana taşıyacak sulama ana kanallarının inşaatına başlandığını kaydederek, şöyle konuştu:
     "498 bin 728 hektar alana hizmet edecek ana kanalların inşaatına başlanmış ve büyük bölümü 2012 yılı sonunda tamamlanma aşamasına gelmiştir. Aynı zamanda, 270 bin hektar alanı sulayacak sulama şebekelerinin proje yapımları da bitirilmek üzeredir. 2012 yılında inşaat ihaleleri yapılacaktır. Böylece yeni plan döneminde sulamaya açılan alan miktarı da hızla artacaktır. Sulama yatırımları ile eş zamanlı ve koordineli olarak gerçekleştirilen ve 2.1 milyon hektar alanı kapsayan toplulaştırma çalışmaları da 2012 yılı içinde tamamlanacaktır.
     GAP kapsamındaki enerji yatırımlarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74 düzeyini korumaktadır. Ama eylem planı kapsamında inşaatı devam eden ve Dicle Nehri'nin en büyük barajı olan Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla bu oran yüzde 90'ı aşacak ve Cizre Barajı'nın yapımının da önü açılacaktır. GAP kapsamındaki santraller hala ülkemizin hidroelektrik üretiminin yarısını sağlamaktadır."
    
     -"Hastanede doğum oranı yüzde 91.2'ye yükseldi"
    
     Bakan Yılmaz, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal koruma gibi toplumsal gelişmenin temelini oluşturan alanlarda da gerçekleştirilen yatırımlar ile sosyal göstergelerde hızlı ve olumlu gelişmeler yaşandığını bildirdi.
     Bölgede okullaşma oranının yükselerek ülke ortalamasına yaklaştığını, yeni kurulan üniversitelere destek verilmesi sonucu fakülte sayısı, program sayısı ve üniversiteye kabul edilen öğrenci sayısının artığını anlatan Yılmaz, bu sayede öğrencilerin daha mode koşullarda eğitim olanağına kavuştuğunu vurguladı.
     Yılmaz, aynı süreçte sağlık hizmetlerinin kalitesinin de yükseldiğini belirterek, şöyle dedi:
     "GAP illerinde 2008 yılında yüzde 78.8 olan hastanede doğum oranı 2011 yılında yüzde 91.2'ye yükselmiştir. Anne ölüm oranı 2008 yılında yüz binde 38 iken, 2011 yılında yüz binde 19.7'ye düşmüştür. Bebek ölüm oranı 2009 yılında binde 20 iken, 2011 yılı sonunda binde 14'e düşmüştür. Bölgenin altyapı yatırımları önemli ölçüde tamamlanmıştır. Eylem planı, döneminde yapılan yaklaşık bin 500 kilometrelik il ve devlet yolu ile bölgenin karayolu ağı iyileştirilmiştir. Bölgedeki yatırımların artması ekonomik göstergelerde de olumlu değişikliklere neden olmuştur. TÜİK verilerine göre, 2009 yılında GAP Bölgesi'nde yüzde 17.4 olan işsizlik oranı, 2011 yılında yüzde 11.7'ye düşmüştür.
     Geçen 5 yıllık süre içerisinde bölgede yaşanan değişimler ve gelişmeler, yapılan yeni araştırmalar da göz önüne alınarak yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı ve istihdamı artırıcı yeni projeler ve programlar geliştirerek uygulamaya koymak bölgesel gelişmeye büyük bir ivme kazandıracaktır. Bölgenin rekabet gücünü artırmak, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve yaratılan katma değerin önemli bir kısmının bölgede kalmasını sağlamak, altyapıya yapılan yatırımlarla doğan potansiyeli tam olarak kullanmak ekonomik kalkınmaya hız verecektir. İnsanı hedef alan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, gelir eşitsizliğini giderici, dezavantajlı alanları ve grupları önceleyen programlar ve projeler geliştirmek toplumsal refah ve huzurun önünü daha çabuk açacaktır. Kısacası, bugüne kadar yapılan yatırımların hızlandırıcı etkisini yeni uygulamalarla daha da artırarak GAP'ı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu nedenle Eylem Planını revize ediyoruz."
    
     -"Dünyanın tek seferde yapılan en büyük toplulaştırma çalışması"
    
     Plan döneminde Kralkızı-Dicle cazibe sulaması isale kanalı inşaatının tamamlandığını, Kralkızı-Dicle cazibe sulaması ana kanalının ise 2012 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
     "Batman sağ sahil sulaması ana kanalı 140 kilometre uzunluğunda olup 18 bin 593 hektar alanı sulayacaktır. Ana kanalın 88 kilometresi tamamlanmış olup, fiziki, gerçekleşmesi yüzde 71'dir. 2013 yılında bitirilmesi hedeflenmiştir. Sulama projeleriyle eş zamanlı yürütülen toplulaştırma projeleri ile tarlalar mode tarıma uygun olarak şekillendirilmektedir. Eylem Planı ile 75 proje kapsamında bin 551 köyde yapılacak toplulaştırma gerek ülkemizin gerekse dünyanın tek seferde yapılan en büyük toplulaştırma çalışmasıdır. Bugün ihale edilmiş olan toplulaştırma alanı eylem planı hedefinin çok üstündedir. Ayrıca toplulaştırma yapılan her yerde tarlalar ve köyler sulama, kanalizasyon sistemi ve yola kavuşmaktadır. 2011 yılı sonu itibariyle 860 bin dönüm alanda toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır."
    
     -Sosyal barışa ve huzura katkı yapacak
    
     Bakan Yılmaz, GAP Projesi'nin artık sadece enerji ve sulama yatırımlarından oluşan bir altyapı projesi olarak değil, yerel girişimleri harekete geçiren entegre bir bölgesel gelişme programı olarak ele alındığını söyledi.
     "GAP Projesi hepimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
     "GAP'a yapılacak yatırımlar, 21. yüzyılda Türkiye'nin dünyada rekabet gücünü sağlaması ve kendine yeterliliği anlamında fayda sağlayacaktır. GAP sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi için değil tüm Türkiye için başarı, kalkınma ve zenginlik sağlayacaktır. Tüm bunların yanı sıra proje, insanların refah seviyesini artırarak, sosyal barışı, huzuru tesis etmek açısından da son derece önemlidir. Ülkemizin göz bebeği GAP'a büyük ivme kazandıran ve kazandırmaya devam edecek olan GAP Eylem Planı'nın revizyonu, sivil toplum, özel sektör ve kamunun ortak çalışmasıyla hazırlanacak ve hızla hayata geçirilecektir."
    
     -"Saldırılara karşı halk tavır almalı"-
    
     Bakan Cevdet Yılmaz, bir süre önce 4 bakanın katılımıyla Silvan Barajı'nın temel atma törenin gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu barajın Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olacağını kaydetti.
     Bu baraj kapsamındaki projelerin 4-5 yıllık süre içerisinde aşama aşama hayata geçeceğini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
     "Halkımızın istihdamını refahını arttıracak olan bu baraj aynı zamanda cazibeyle sulamaya yapma imkanı sağlayacağı için vatandaşla devlet arasındaki enerji meselesini de çözecek bir projedir. Vatandaşımız artık enerjiye fazla para ödemek zorunda kalmayacak. Neresinden bakarsanız bakın Silvan Baraj Projesi hayati bir proje ve herkesin sahip çıkması gereken bir projelerdir.
     Burada da bir üzüntümü açıkça söylemek isterim. Bakın bu projeye saldırılar oluyor. Bana göre bu saldırı halkımıza yapılmış bir saldırıdır, halkımızın ekmeğine yapılan bir saldırıdır. Halkımızın da bu konularda çok net bir şekilde tavır alması gerektiğini düşünüyorum. Bu projeler, bölgemizin kalkınması ve gelişmesi için olmazsa olmaz projelerimizdir. Ne olursa olsun kim ne yaparsa yapsın biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlarımızdan en ufak bir geri adım atmayacağız. Halkımızın, ülkemizin yararına olan bu yatırımları kararlı bir şekilde bütün fedakarlıkları yaparak hayata geçireceğiz."
     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
    
    
    

Bu haberi 188 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir