Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: -"Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi Mayıs 2012'de…

  • Yazı boyutu
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:
  -"Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 
  Mayıs 2012'de…

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: -"Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi Mayıs 2012'de 1 milyar 430 milyon dolar, yılın ilk 5 ayında ise 6,5 milyar dolar oldu" -"Türkiye uluslararası doğrudan yatırımcılar için de güvenli bir liman, önemli bir yatırım üssü olmaya devam etmektedir" -"Türkiye'nin yatırımcılara sağladığı olanakların yanı sıra yeni teşvik sistemimiz sayesinde 2012 yılında uluslararası doğrudan yatırım girişinin daha da artacağına ve 2011 yılında gerçekleşen 15,9 milyar doları aşacağına inanıyorum" -"AB ülkeleri yatırımcılarından sonra Yakın ve Ortadoğu ülkeleri kaynaklı yatırımcıların yeni adresi Türkiye olmaya başlamıştır" -"2012 yılının ilk 5 ayında uluslararası sermayeli olarak kurulan şirket sayıları açısından Yakın ve Ortadoğu ülkeleri ortaklı şirketlerin sayısı ilk kez AB ülkeleri ortaklı şirketlerin sayısını geçmiştir"

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişinin bu yılın Mayıs ayında 1 milyar 430 milyon dolar, yılın ilk 5 ayında ise toplam 6,5 milyar dolar olduğunu belirterek, "Türkiye uluslararası doğrudan yatırımcılar için de güvenli bir liman, önemli bir yatırım üssü olmaya devam etmektedir" dedi.
     Çağlayan, yaptığı açıklamada, özellikle Avrupa Birliği (AB) dahil dünyanın pek çok ülkesinin ekonomik sorunlarla uğraşırken, Türkiye ekonomisinin büyüme ivmesinin devam ettiğini belirterek, 1. çeyrek büyüme rakamlarının, enflasyonun tek hanede seyretmesinin, cari açığın gerilemeye devam ediyor olmasının, Türkiye ekonomisinin "ivme büyüttüğünün kanıtı" olarak gösterdi. Bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımcılar için de güvenli bir liman, önemli bir yatırım üssü olmaya devam ettiğini belirten Çağlayan, Mayıs ayında gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin de bunun kanıtı olduğunu ifade etti. Çağlayan, Mayıs 2012'de uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1 milyar 430 milyon dolara ulaştığını kaydetti.
     Türkiye ekonomisinin, küresel krize rağmen, uluslararası doğrudan yatırımlarını Ocak-Mayıs 2012 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında arttırarak 6,5 milyar dolar düzeyine ulaştırdığını kaydeden Çağlayan, 2011 yılının ilk 5 ayında uluslararası doğrudan yatırım girişinin 5,8 milyar dolar olduğunu hatırlattı. "Ekonomik sorunlarla boğuşan AB ülkeleri" yatırımcıları için Türkiye'nin cazibesini devam ettirdiğini, 2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin yüzde 78,6'sının AB ülkeleri kaynaklı olduğunu ifade eden Çağlayan, Ocak-Mayıs döneminde İngiltere kaynaklı uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1,9 milyar dolar, Avusturya kaynaklı uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1,2 milyar dolar ve Hollanda kaynaklı uluslararası doğrudan yatırımı girişinin de 495 milyon dolar olduğunu kaydetti.
    
     -İmalat sanayi ilk sırada-
    
     İlk 5 ayda gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde 2,4 milyar dolar ile imalat sanayinin ilk sırada yer aldığını belirten Çağlayan, imalat sanayinde gıda ve içecek imalatının 2 milyar dolar ile birinci sırada yer almasının Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelini gösterdiğini ifade etti. Uluslararası doğrudan yatırımcıların ilk sırada imalat sanayini tercih etmelerinin Türkiye'nin mal, üretim ve ihracatında en önemli merkezlerden biri olma yolunda ilerlediğinin kanıtı olduğunu kaydeden Çağlayan, Avrupa'nın en yakın tedarik merkezi olan Türkiye'ye yeni teşvik sistemi ile birlikte uluslararası doğrudan yatırım girişinin daha da artacağını belirtti.
     AB'de bankacılık sektörü büyük sorunlarla boğuşurken, bankaların kredi notları bir bir düşürülürken uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye'de yatırım için tercih ettiği hizmet sektörünün başında bankacılık-finans sektörünün geldiğini ifade eden Çağlayan, Ocak-Mayıs döneminde bankacılık ve finans sektörüne gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişinin 678 milyon dolara ulaştığını, bu ilginin, Türk bankacılık ve finans sektörünün sağlam bir bünyeye sahip olduğunu gösterdiğini kaydetti.
    
     -"Türkiye ekonomisi tüm kesimlerin takdirini kazanmıştır"-
    
     Çağlayan, Türkiye ekonomisinin güçlü finansal sistemi, disiplinli kamu maliyesi ve sıkı para politikasıyla dış dünyada tüm kesimlerin takdirini kazandığını belirtti. Diğer taraftan, Bakanlığının hayata geçirdiği ve yakın dönemde uygulayacağı politikalarla da ekonominin arz yönlü dinamiklerinin güçlenmesini hedeflediklerini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:
     "Türkiye ekonomisi geçmişte yaşadığı kriz deneyimleriyle, mevcut dönemde yaşanmakta olan küresel krizi bir fırsatlar kümesine dönüştürerek ülkemizin 2023 yılı hedeflerine emin adımlarla ulaşmasını sağlayacaktır. Bir kez daha ifade etmek gerekirse, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarını üst seviyelere ulaştırması, bu şirketlerin kurumsal kapasitelerinin, bilgi ağlarının ve teknolojik alt yapılarının pozitif dışsallıklar yaratarak ulusal nitelikteki firmalarımıza yayılmasını sağlayacaktır. Böylelikle, Ekonomi Bakanlığı olarak temel önceliklerimiz arasında bulunan arz yönlü dinamiklerin hayata geçirilmesi veya önündeki engellerin kaldırılmasıyla büyüme hızımızın yüksek oranlı, kalıcı nitelikte ve sürdürülebilir olması sağlanabilecektir.
     Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini uluslararası kuruluşlarda teyit etmektedir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Örgütü'nün (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu'nda 2011 yılında 15,9 milyar dolar Türkiye'nin 2011 yılında 15,9 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çektiği, uluslararası doğrudan yatırım girişlerini 2010 yılına göre yüzde 76'lık bir artış kaydettiği vurgulanmaktadır. Türkiye 15,9 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi ile 2011 yılında dünya genelinde 6 basamak yükselerek 23. sırada, 173 gelişmekte olan ülke arasında ise 4 basamak yükselerek 12. sırada yer almıştır. Türkiye'nin yatırımcılara sağladığı olanakların yanı sıra yeni teşvik sistemimiz sayesinde 2012 yılında uluslararası doğrudan yatırım girişi daha da artacağına ve 2011 yılında gerçekleşen 15,9 milyar doları aşacağına inanıyorum."
    
     -"Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin yatırım için yeni adresi: Türkiye"-
    
     Uluslararası doğrudan yatırımcılar için cazip ülke olan Türkiye'ye AB ülkelerinin yanı sıra yakın ve Ortadoğu ülkelerinin de ilgisinin arttığını belirten Çağlayan, 2012 yılının ilk 5 ayında faaliyete geçen uluslararası sermayeli şirket sayısının da bunu gösterdiğini kaydetti. Çağlayan, 2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde 533 adedi uluslararası sermayeli şirket kuruluşu ve 53 adedi yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki olmak üzere toplam 586 adet şirketin faaliyete geçtiğini belirten Çağlayan, 586 şirketin yüzde 42'sinin (244 şirket) Yakın ve Orta Doğu ülkeleri kaynaklı olduğunu bildirdi.
     AB ülkeleri yatırımcılarından sonra yakın ve Orta Doğu ülkeleri kaynaklı yatırımcıların yeni adresinin Türkiye olmaya başladığını ifade eden Çağlayan, 2012 yılının ilk 5 ayında uluslararası sermayeli olarak kurulan şirket sayıları açısından Yakın ve Ortadoğu ülkeleri ortaklı şirketlerin sayısının ilk kez AB ülkeleri ortaklı şirketlerin sayısını geçtiğini, Ocak-Mayıs döneminde faaliyete geçen şirketlerin yüzde 36'sinin (212 şirket) AB ülkeleri kaynaklı olduğunu ifade etti.
     Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin 224'ünün toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Çağlayan, şöyle devam etti:
     "Toptan ve perakende ticaret sektörünü 111 şirket ile gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri sektörü ve 72 şirket ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri takip etmektedir. 2012 yılı Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'de toplam 30 bin 198 adet uluslararası sermayeli şirket faaliyet göstermekte olup, yüzde 52'si (15 bin 610 şirket) AB ülkeleri kaynaklıdır. AB ülkelerini 6 bin 482 şirket ile Yakın ve Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir. Ülkeler açısından Almanya 4 bin 899 adet şirket ile ilk sıradaki yerini korurken İngiltere 2 bin 362 adet şirket ile ikinci sırada yer almaktadır. 9 bin 406 adet uluslararası sermayeli şirket toptan ve perakende ticaret sektöründe, 4 bin 874 adet şirket gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe ve 4 bin 806 şirket ile imalat sanayinde faaliyet göstermektedir. İmalat sanayi içerisinde kimya, gıda ve tekstil sektörleri ön plandadır.
     2012 Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'de faaliyet göstermekte olan uluslararası sermayeli şirketlerin yüzde 57'si İstanbul merkezlidir. Antalya yüzde 12 ile ikinci sırada yer alırken Ankara yüzde 7 ile üçüncü sıradadır. İzmir, Muğla, Bursa ve Mersin uluslararası sermayeli şirket sayıları açısından diğer önemli merkezler olmuşlardır."
    
    
    

Bu haberi 146 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir