Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: (2) -"Yeni bir üretim ve cazibe merkezi yaratabilirsek bu yalnızca…

  • Yazı boyutu
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: (2)
  -"Yeni bir üretim ve cazibe merkezi yaratabilirsek bu yalnızca…

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: (2) -"Yeni bir üretim ve cazibe merkezi yaratabilirsek bu yalnızca o şehre değil aynı zamanda tüm Türkiye genelinde lojistik avantajı yaratacak" -"2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda geleceğe dönük stratejilerimizi tüm paydaşlarla birlikte hazırlayacağız. Bu planlama için ulusal bir uzlaşıya ihtiyaç var" -"Türkiye'nin yeni üretim havzalarını, cazibe merkezlerini belirleyecek olan Türk özel sektörüdür. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu modelin altyapısını oluşturmak ise kamunun görevidir"

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yeni bir üretim ve cazibe merkezi yaratıldığında bunun yalnızca o şehre değil, aynı zamanda tüm Türkiye genelinde lojistik avantajı yaratacağını söyledi.
     "İhracatta Sürdürülebilir Üretim Ağları" konulu basın toplantısında konuşan Çağlayan, Türkiye'nin gemi inşasında dünya 23.'lüğünden dünya 5.'liğine yükseldiğini belirterek, büyük yat inşasında ise dünya 5. durumda olunduğunu hatırlattı.
     2023 yılında dünyanın en büyük on limanından ikisinin Çandarlı ve Mersin'de olması temennisini dile getiren Çağlayan, şöyle devam etti:
     "Ulaştırma alanındaki başarılarımız ortada. Bu başarıların Türkiye'nin ihracata dönük rekabetçi üretimini destekleyecek bir lojistik planlaması ile taçlandırılması, yani illerimizi birbirine eklemleyecek uzun vadeli stratejilerin tasarlanması gerekiyor. Bugün artık bu tasarım için gerekli ekonomik ve ticari verilere sahibiz. Bir ilin diğer illere ne kadarlık bir girdi verdiğini biliyoruz. Örneğin, İstanbul, Türkiye geneline yıllık 7,8 milyon tonluk girdi üretip satıyor. Kocaeli, 6,4 milyon tonluk girdi satışı ile Türkiye'nin en önemli 2. tedarik üssü. Bu illeri sırasıyla, Bursa 4,6 milyon ton, İzmir 4,3 milyon ton, Tekirdağ 3,1 milyon ton, Ankara 1,9 milyon ton, Adana 1,8 milyon ton ile takip ediyor. Ayrıca, her bir ilin girdilerini ortalama kaç km'den aldığı bilgisine sahibiz. Buna göre, 42 ilimiz, girdisini 250-500 km uzaklıktan temin ediyor. Yerli girdilerini 250 km'den daha kısa mesafeden getiren yalnızca 7 ilimiz var. 1. bölgedeki iller girdilerini ortalama 294 km'den alırken, 6. Bölge için bu mesafe 644 km'ye yükseliyor."
    
     -"Yeni projelerimiz üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"-
    
     Çağlayan, illerin üretimde kullandıkları yerli girdinin ne kadarını kendilerinin ürettiğini de bildiklerine dikkati çekerek, "Buna göre 1. Bölgenin kendine yeterlilik oranı yüzde 56 ile en yüksek oran. 2. ve 3. Bölgeler üretimde kullandıkları girdinin üçte birini kendileri üretirken 4-5 ve 6. Bölgelerde bu oran yüzde 15'lere kadar iniyor. Hangi iki il arasında kaç tonluk girdi taşındığını, kaç kamyon ile taşındığını da biliyoruz. Örneğin, Türkiye'nin girdi taşımacılığının yüzde 10'a yakın kısmı İstanbul, Kocaeli ve Bursa arasında gerçekleşiyor" diye konuştu.
     Bu rakamları, Ekonomi Bakanlığı olarak GİTES gibi, ihracata dönük üretim stratejisi gibi, yeni teşvik sistemi gibi Bakanlık görev alanına giren mikro reformlar üzerinde nasıl çalıştıklarını göstermek adına verdiklerini vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti:
     "Şimdi de yeni projelerimiz üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızda 3 temel modeli hayata geçirmeye çalışıyoruz, Kendine Yeterliliği Yüksek İl Modeli, Bölgesini Besleyen 'Uydu İller' Tek Merkezlilikten 'Dual' Yapıya Geçiş. Kendine yeterliliği yüksek il modeli ile hedefimiz, illerin kendi içerisinde sektörel kümelenme yapıları da dikkate alarak dikey entegrasyona sahip bir yapıya kavuşmak. Bu şekilde ildeki üretimi lojistik anlamda daha rekabetçi hale getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle Türkiye'nin yatırım alışkanlığında bir değişiklik yaratmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'nin girdi tedarikinde kendine yeterliliği en yüksek ilk 5 ili sırasıyla İzmir yüzde 38, Koceli yüzde 35, Gaziantep yüzde 34, Bursa yüzde 34 ve İstanbul yüzde 33.
     Yeni teşvik sistemi bağlamındaki bölgeler bazında değerlendirdiğimizde 1. Bölgede yüzde 38 kendine yeterlilik oranı ile İzmir, 2. Bölgede yüzde 23 ile Kayseri, 3. Bölgede yüzde 38 ile Gaziantep, 4. Bölgede yüzde 20 ile Çorum, 5. Bölgede yüzde 33 ile Kahramanmaraş ve 6. Bölgede yüzde 15 ile Şanlıurfa ön plana çıkan illerdir."
    
     -"Bölgesini Besleyen Uydu İller" Modeli-
    
     Çağlayan, bölgesini besleyen "Uydu İller" modelinde ise amaçlarının belirli bir sanayi altyapısına sahip olan illerin yalnızca kendine yeterli olması değil, aynı zamanda etrafındaki illeri de besleyecek duruma gelmesi olduğunu belirterek, "Örneğin, Gaziantep, Adana, Manisa, Denizli gibi çevresini besleyen uydu kentlerin sayısını artırmamız gerekiyor. Uluslararası araştırmalar İstanbul ile Ankara arasında alternatif şehirlere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Biz bu analizi Türkiye'de ilk defa üretim, yatırım ve lojistik boyutuyla çalıştık ve çok çarpıcı sonuçlar ile karşılaştık" dedi.
     Çağlayan, Türkiye'nin bu heyecana ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
     "Refahı ülke geneline yayarak merkezdeki stresi daha fazla artırmamak, çevre illerin üretimde rekabet avantajını artırmak, Orta-Doğu, Orta-Asya ve Afrika'ya rekabetçi şekilde ihracat yapabilecek üretim üssü oluşturmak gerekiyor. Bu amaçlar doğrultusunda yeni bir üretim ve cazibe merkezi yaratabilirsek bu yalnızca o şehre değil aynı zamanda tüm Türkiye genelinde lojistik avantajı yaratacak. Hali hazırda Türkiye'deki imalat sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren Marmara Havzası'nın dışında yaratılacak üretim ve cazibe merkez ya da merkezleri, Anadolu'daki üreticinin girdilerini çok daha kısa zamanda ve mesafeden tedarik etmesine imkan tanıyacak.
     Örneğin, Mersin'in mevcut üretimini ton bazında 5 katına, dolar bazında 17 katına çıkartabilirsek Türkiye genelinde yüzde 19-22 aralığında bir lojistik avantajı yaratma imkanına sahip olabiliriz. Bunun anlamı, tek bir il üzerinden üretimde ikinci bir aks yaratmak, ikinci bir cazibe merkezi yaratmak oldukça zor görünüyor. Buna karşılık, birden fazla ilin oluşturduğu üretim 'hub'ı olarak ele aldığımızda ise çok daha farklı bir resim karşımıza çıkıyor. Örneğin, Türkiye'nin imalatının yüzde 8'i Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis illerinde yapılıyor. Şayet biz bu bölgeyi "İstanbul, Bursa, Kocaeli" Havzasının üretim hacminin 'yarısı' büyüklüğüne getirebilirsek, Türkiye genelinde girdi tedarikinde yüzde 25 gibi çok önemli bir lojistik avantajı yaratabilme imkanına ulaşacağız."
     Çağlayan, bu bölgede yaratılacak ikinci bir üretim üssü ile 3-4-5 ve 6. bölgelerde girdilerin geldiği ortalama mesafede yüzde 50-60 arasında bir düşüşün mümkün hale gelebileceğini söyledi.
     "Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri" bölgesini 5 kat büyütebilirlerse girdi tedarikinde yüzde 19-22 gibi bir lojistik avantaj, sağlayacaklarını anlatan Çağlayan, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon bölgesini ise 13 kat büyütebilirsek yüzde 15'lik bir lojistik avantajı sağlayabiliyoruz. İzmir, Manisa, Uşak, Denizli bölgesini miktar olarak 3,7 ve değer olarak 2,8 kat büyütebilirsek ise yüzde 31'lik bir avantaj elde ediyoruz. Bu iller ve bölgeler bütünüyle örnek olarak verilmiş iller ve bölgeler. Tüm bu örnekler bize ikinci bir üretim üssü,merkezi ve hub'ının, cazibe merkezinin, üretim aksının Türkiye genelinde rekabetçi üretime katkı sağlayacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.
    
     -Türkiye'yi hak ettiği konuma getirmeye çalışıyoruz"-
    
     Çağlayan, bu çalışmadaki verilerin kara yolu taşımacılığına ilişkin istatistikler baz alınarak hazırlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
     "Ulaştırma Bakanımız tarafında yakında açıklanacak olan demiryolu ile yük taşımacılığının artırılmasına yönelik projeler ile birlikte, sizlere aktardığım lojistik avantajlar çok daha üst düzeye çıkacaktır. Ayrıca Bakanlığım, Ulaştırma Bakanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafında koordinasyonu yapılan ve özel sektörümüzün etkin rol aldığı 'Türkiye Lojistik Master Planı' çalışmasının tamamlanması ile birlikte üretim üstlerinin tüm Türkiye sathında yaygınlaştırılmasına yönelik projemizin lojistik unsuru tamamlanmış olacak.
     Bu çalışma illerin dış ticaret potansiyeli çalışması ve illerin ülkelerle tamamlayıcılık endeksi ve GİTES çalışmasının devamı. Bu çalışmalar bir bütünün parçası. Yatırım teşviklerini hep bunun üzerine kurguladık. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda geleceğe dönük stratejilerimizi tüm paydaşlarla birlikte hazırlayacağız. Bu Planlama için ulusal bir uzlaşıya ihtiyaç var."
     Çağlayan, İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulunun ilk toplantısında özel sektörün tüm tarafları ile bir araya gelip bu çalışmayı paylaşacaklarını belirterek, "Arkadaşlarımız konu hakkında detaylı bir sunum yapacak ve konuyu lojistik açısından tüm yönleriyle çalışacağız. Özel sektörün bütününü kucaklayan, işbirliği odaklı ortak bir çalışma ile özel sektörümüzün, yabancı sermayenin tüm önerilerini almak istiyoruz. Türkiye'nin yeni üretim havzalarını, cazibe merkezlerini belirleyecek olan Türk özel sektörüdür. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu modelin altyapısını oluşturmak ise kamunun görevidir" diye konuştu.
     Ekonomi Bakanlığı olarak, Ulaştırma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlı ile birlikte sürdürülebilir bir rekabet kazanımı için Türkiye'nin 2023 üretimini, yatırımını ve büyümesini hep birlikte tasarlayacaklarını söyleyen Çağlayan, "Bundan sonra İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu ve Dünya Bankası ile birlikte illerin birbirine eklemlenmeleri boyutunda lojistik ve beşeri sermaye gibi unsurların da dikkate alınacağı bir çalışmayı birlikte yapacağız. Bizler her zaman yaratıcı olmaya, Türkiye'yi daha müreffeh, daha zengin bir ülke haline getirmeye yani hak ettiği konuma getirmeye çalışıyoruz" dedi.
     (Sürecek)
    
    
    

Bu haberi 140 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir