Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever: -"Türkiye, 2012 yılı performansıyla, ekonomik büyüme…

  • Yazı boyutu
Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever:
  -"Türkiye, 2012 yılı performansıyla, ekonomik 
  büyüme…

Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever: -"Türkiye, 2012 yılı performansıyla, ekonomik büyüme sınavından başarısız çıkan nice ülkeye karşılık, yumuşak inişi gerçekleştirebilen nadir ülkelerden biri olarak bir kez daha tarihe geçti"

Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, "Türkiye 2012 yılı performansıyla, ekonomik büyüme sınavından başarısız çıkan nice ülkeye karşılık, yumuşak inişi gerçekleştirebilen nadir ülkelerden biri olarak bir kez daha tarihe geçti" dedi.
     Sever, Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) düzenlenen "Güneydoğu Anadolu Bölgesel Değerlendirme Toplantısı"nda, Türkiye'nin birliğini daha da pekiştirmek adına önemli adımların atıldığı bugünlerde, sanayici, yatırımcı ve ihracatçılara düşen sorumluluğun bir kat daha arttığını belirtti.
     "İnsanımıza toplumsal huzur lazım. İnsanımız iş beklemekte, insanımız aş beklemektedir, hayata dair umutlarını gerçekleştirmek için bizlerden fırsat beklemektedir" diyen Sever, bunların da ekonomi ve sanayi yoluyla yapılacağını ifade etti.
     2012 yılını, Cumhuriyet tarihi rekoruyla kapattıklarını kaydeden Sever, şöyle konuştu:
     "Dış ticaretimizin ve ekonomimizin sürdürebilir ve güçlü bir temele oturtulabilmesi için aldığımız tedbirlerin önemli sonuçlarını elde ettik. 2012, gelişmiş ülkelerin ekonomik resesyon hayaletinden kurtulamadığı, gelişmekte olan ülkeler açısından da tedirginliklerle dolu bir yıl olmasına karşın, Türkiye gösterdiği yüksek performansla sağlıklı ve kontrollü büyümenin örnek ülkesi olmuştur. Türkiye 2012 yılı performansıyla, ekonomik büyüme sınavından başarısız çıkan nice ülkeye karşılık, yumuşak inişi gerçekleştirebilen nadir ülkelerden biri olarak bir kez daha tarihe geçti."
    
     -"2013, Türkiye'nin 2023 hedeflerinden sapmayacağı bir yıl olacak"-
    
     Türkiye'nin ekonomik yavaşlamasını kontrollü ve makro dengeleri sarsmadan gerçekleştirmesinde, geçen yıl yaklaşık 152,6 milyar dolar olan ihracatın önemli bir rol oynadığını vurgulayan Sever, şunları anlattı:
     "Böylece, ihracatta 2011 yılına göre yüzde 13,1 oranında artış sağladık. Böylelikle, 2012-2014 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da belirlenen 148,5 milyar dolar ihracat hedefi rahatlıkla geçildi. Net ihracatın ekonomi üzerindeki olumlu etkisinin çok açık bir biçimde görüldüğü 2012 yılında, ihracatta yaşanan bu yüksek artış, cari açığın düşmesinin esas nedenini oluşturmuştur. Cari açıktaki azalmada ithalattaki daralma cüzi bir rol oynarken, ihracat artışının tetikleyici etkisi, cari açığın 48 milyar dolara gerilemesine yol açmıştır."
     Bu başarının, 2008'de ABD'de başlayan ve dünyanın diğer bölgelerine yayılan ve AB'de hala devam eden finansal kriz sürecinde, kuzey Afrika'da yaşanan ve çevre bölgede etkileri görülen Arap Baharı sürecinde, ayrıca komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın devam ettiği bir süreçte elde edildiğine dikkati çeken Sever, şöyle devam etti:
     "Sayın Başbakanımız önderliğinde hükümetimizle, 2002'de başlayan ve devam eden siyasi ve ekonomik istikrar ile güven ortamı Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'ın önderliğinde yürütülen ürün çeşitlendirmesi, pazar çeşitlendirmesi, Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknoloji yoğun markalaşma gibi yenilikçi hareketlerle ülkemiz bu başarılara ulaşmıştır. Böylece, 2002'de 230 milyar dolar seviyelerinde olan Gayri Safi Milli Hasılamız 800 milyar dolar düzeylerine dayanmış, 36 milyar dolar olan ihracatımız 152,6 milyar gibi bir rekora koşmuş, 3 bin 500 dolar seviyelerindeki kişi başına gelir ise 10 bin 600 dolar seviyelerine gelmiştir. Başbakanımız'ın ortaya koyduğu 2023 hedefleri ile de ihracatımızın 500 milyar dolar, milli gelirimizin 2 trilyon dolar, kişi başına gelirin 25 bin dolar olması hedeflenmiştir. Ayrıca Ar-Ge'ye ayrılan kaynağın GSMH'nın yüzde 3'üne kadar olması planlanarak 2023 Türkiye'sinde Ar-Ge'ye 60 milyar dolar yatırılması planlanmaktadır."
     Sever, Başbakan Erdoğan'ın bununla da yetinmeyerek 2071 hedeflerini ve vizyonunu da ortaya koyduğunu ifade ederek, 2013'ün, eşikten geçilen, Türkiye'nin 2023 hedeflerinden sapmayacağının ispat edileceği yıl olacağını söyledi.
     Ekonomik büyümenin yeniden Türkiye potansiyeline yakın bir oranda süreceği 2013'de ihracatın 158 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin hedeflendiğini belirten Sever, şunları kaydetti:
     "Eminim ki, bu hedefler rahatlıkla aşılacaktır. Türkiye'nin yüksek performanslı sürprizleri, geçtiğimiz 10 yılda küresel gündemi epey meşgul etmişti. Gelecek dönemde de bu sürprizlerin gerçekleşeceğinden şüphemiz bulunmamaktadır. AK Parti iktidarı, ilk 10 yılını tamamlamış, artık ikinci 10 yıllık dönemde 2023 Türkiye'sine yaraşır bir Türkiye'yi yaratmak, onu dünyada hak ettiği konuma taşımak azmindedir. Bugün dünyanın 10 büyük ülkesinden biri olmak hedefine kenetlenmiş bir şekilde canla başla çalışmaktayız. Hepimizin üzerine bu hedefe ulaşmakta büyük vazifeler düşmektedir."
    
     -Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ihracatta 8,1 milyar dolara ulaştı-
    
     Sever, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarımın sanayiyle buluştuğu bir büyük bölge olduğunu söyledi.
     Ortadoğu ile Türkiye'nin buluştuğu bu özel bölgenin, Ortadoğu'yu besleyen, Ortadoğu için üreten, Türkiye'nin bölgedeki öncülüğünü her anlamda hayata geçiren merkezlerden biri olduğunu ifade eden Sever, "Diğer yandan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin dış ticaretimizde bir iftihar vesilesi olduğunu da belirtmem gerekir. Son 9 yıllık dönemde kesintisiz dış ticaret fazlası veren Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2012 yılı itibarıyla 2,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verir hale gelmiştir. Cari açığa karşı başlattığımız seferberlikte bölgemiz hem güvenç kaynağımız olmuş hem de örnek alınması gereken bir model olduğunu ispat etmiştir" dedi.
     2002 yılında 690 milyon dolar civarında ihracat yapan bölgenin, 2012 itibarıyla 8,1 milyar dolar ihracat yapar hale geldiğini belirten Sever, "Gaziantepli, Urfalı, Diyarbakırlı sanayicimiz, ihracatçımız ekonomik kalkınma seferberliğimize, ihracat seferberliğimize destek vermişler, bölgeyi hak ettiği yere doğru taşımaya başlamışlardır" diye konuştu.
     2002'de bölgede 771 ihracatçı firma varken, geçen yıl ihracatçı firma sayısının 2 bin 96'ya yükseldiğine dikkati çeken Sever, Türkiye'nin, ekonomik büyümeyi ihracatla öğrendiğini, refahın kapılarını ihracatla açtığını vurguladı.
     2002 yılında 138 ülke ve gümrük bölgesine ihracat yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bugün 189 ülke ve gümrük bölgesine ihracat yaptığını anlatan Sever, bölge insanının ürettiği ürünlerin bugün, İzlanda'dan Angola'ya, Umman'dan Avustralya'ya kadar tüm pazarlarda yer bulduğunu dile getirdi.
    
     -"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 67 bin kişilik yeni istihdam yaratılması öngörülüyor"-
    
     Sever, Türkiye'nin katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı ürün yelpazesini genişletmesinin, sürdürülebilir ihracat hedefinin yakalanmasının ön şartı olduğunu belirtti.
     Türkiye'nin dışa bağımlılığını önemli oranda azaltacak bu dönüşümün, yeni teşvik sisteminin ruhunu da teşkil ettiğini ifade eden Sever, şunları kaydetti:
     "2012 yılı Haziran ayında yürürlüğe koyduğumuz yeni yatırım teşvik mevzuatı ile ülkemizin bölgesel gelişmişlik haritası il bazlı olacak şekilde güncellenmiştir. Son 5 yıllık döneme baktığımızda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tamamlanmış ve devam etmekte olan 2 bin 223 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendiğini görüyoruz. Bu yatırımlar kapsamında, yaklaşık 16 milyar TL tutarında yatırım harcaması yapılması ve 67 bin kişilik yeni istihdam yaratılması öngörülmüştür. Geçen yıl haziran ayından bugüne kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılmak üzere 402 yatırım projesi destek kapsamına alınmıştır. Yeni mevzuat düzenlemesinden bugüne kadar geçen 8 aylık dönemde, ülke genelinde desteklenen yatırım projesi sayısı ise 2 bin 793'dür. Bu da yaklaşık 41 milyar TL'lik yatırım harcamasına ve 109 bin kişilik ilave istihdam demektir."
     Sever'in konuşmasının ardından toplantı, GSO Meclis Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun moderatörlüğünde soru-cevap bölümüyle devam etti.
     Toplantıya, İhracat Genel Müdürü Tarık Sönmez, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, Teşvik, Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü İbrahim Uslu, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Cömert ile genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve uzmanlar ile bölge sanayicileri ve iş adamları katıldı.
    
    
    

Bu haberi 154 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir