(Dikkat; TSİ 15.00'e kadar ambargolu)- -2013 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda -Başbakan…

  • Yazı boyutu
(Dikkat; TSİ 15.00'e kadar ambargolu)-
  
  
  -2013 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
  -Başbakan…

(Dikkat; TSİ 15.00'e kadar ambargolu)- -2013 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda -Başbakan Yardımcısı Babacan: (2) -"2012 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,1 milyar dolar tutarında finansman sağlandı" -"2013 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 6,5 milyar dolar civarında dış finansman temin edilmesi hedeflenmektedir" -"Nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 61,2 aya uzamıştır, öte yandan döviz cinsi borçların toplam borç stoku içindeki payı ise 31 puan azaltılmıştır" -"KİT'lere yapılacak sermaye transferi tutarının bu yıl 5,2 milyar lira, 2013 yılında ise 6,3 milyar lira olması beklenmektedir" -"2012 yılında 1,9 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen KİT'lere yapılacak görev zararı ödemesinin, 2013 yılında 1,7 milyar lira olması öngörülüyor"

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,1 milyar dolar tutarında finansman sağlandığını, söz konusu rakamın önümüzdeki yıl 6,5 milyar dolar civarında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.
     Babacan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, geçen yıl kurulan Finansal İstikrar Komitesi'nin bugüne kadar 11 kez toplandığını, komitenin küresel ve yurt içi gelişmeleri yakından takip ederek gerekli adımları attığını kaydetti.
     Hazine Müsteşarlığı'nın uyguladığı politikalar sayesinde bir yandan kamu borç yükü azaltılırken, diğer yandan borç stokunun vade, faiz ve kur kompozisyonunun iyileştirildiğini anlatan Babacan, böylece borç stokunun finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi.
     İlk defa 2010 yılında iç piyasada ihale yoluyla ihraç edilen TL cinsinden 10 yıl vadeli sabit faizli ve enflasyona endeksli senet ihraçlarına bu yıl da devam edildiği ifade eden Başbakan Yardımcısı, Hazine tarafından düzenlenen ihalelere ilişkin şu bilgileri verdi:
     "2011 yılında 44,7 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 61,2 aya uzamıştır. Borç stokunun faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalara karşı duyarlılığının azaltılmasını teminen borçlanma ağırlıklı olarak sabit faizli araçlarla gerçekleştirilmiştir. Uluslararası uygulamalara paralel olarak, 2012 yılından itibaren 2, 5 ve 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu gösterge senetlerin düzenli ihracına başlanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda sabit faizli borçların toplam stok içerisindeki payı 2003 yılındaki yüzde 49 seviyesinden 2012 yılı Ekim ayında yüzde 60,2 seviyesine yükselmiştir.
     Döviz kuru riskinin azaltılması amacıyla borçlanma ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla iç borç stoku içerisindeki döviz cinsi senetlerin tamamı itfa edilmiştir. Son on yıllık dönemde değişken faizli borçların toplam TL borçlar içindeki payı 16,2 puan, döviz cinsi borçların toplam borç stoku içindeki payı ise 31 puan azaltılmıştır.
     Borç yönetiminin finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artıracak diğer önemli bir adım yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımızdır. Yabancı yatırımcıların ülkemizin iç ve dış borçlanma senetlerine olan güçlü talebi 2012 yılında da devam etmiştir. Buna ilave olarak, 2012 yılında ilk defa uluslararası piyasada 1,5 milyar dolar, iç piyasada ise 1,6 milyar lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihraçlar sayesinde daha önce ulaşamadığımız yeni ve geniş bir yatırımcı tabanına erişilmiştir."
     Babacan, borç yükündeki azalmanın, borç yapısındaki iyileşme ve finansman araçları ile yatırımcı tabanının çeşitlendirilmesi alanlarında sağlanan ilerlemeler borçlanma maliyetlerinin düşmesine önemli ölçüde katkı sağladığını vurgulayarak, bu ay içinde gerçekleştirilen 2 yıl vadeli gösterge tahvil ihracındaki maliyet yüzde 6,9; kuponsuz Hazine Bonosunun ihracındaki maliyet ise yüzde 5,9 ile tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini ifade etti.
     Kamu borç stokunun maruz kaldığı vade, faiz ve kur risklerinin azaltılması stratejisine ve güçlü nakit rezervi tutulması politikasına 2013 yılında da devam edileceğini bildiren Babacan, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, aylık ve üç aylık borçlanma stratejileri ile Kamu Borç Yönetimi Raporları'nın kamuoyu ile paylaşımının da süreceğini kaydetti.
    
     -Tek Hazine Hesabı-
    
     Kamu ödeme ve tahsilat sistemlerinin modernizasyonu konusunda Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın birlikte yürüttüğü çalışmaların tamamlandığını ve "Kamu Elektronik Ödeme Sistemi"nin 2012 yılı Haziran ayı itibarıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Babacan, böylece başka ülkelerin de örnek aldığı gelişmiş bir "Tek Hazine Hesabı" yapısının oluşturulduğunu söyledi.
    
     -"6,1 milyar dolarlık uluslararası finansman sağlandı"-
    
     Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,1 milyar dolar tutarında finansman sağlandığını ifade eden Babacan, 2013 yılında ise uluslararası sermaye piyasalarından 6,5 milyar dolar civarında dış finansman temin edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
     Dünya Bankası'ndan enerji ve çevre alanındaki reformları desteklemek, Avrupa Yatırım Bankası'ndan ise bilimsel araştırma ve yenilikçilik kapasitesini güçlendirmek amacıyla bu yıl toplam 800 milyon dolar tutarında program kredisi sağlandığını kaydeden Babacan, şöyle devam etti:
     "2012 yılında farklı sektörlerde gerçekleştirilen projeler için yurt dışı kaynaklardan sağlanan finansman tutarının 2 milyar doları aşması beklenmektedir. Söz konusu tutarın önemli bir bölümü uluslararası kalkınma bankalarından sağlanan uygun koşullu ve uzun vadeli kaynaklardır. Bu yıl sonunda garanti ve ikrazlı projelerin tutarının 1,5 milyar dolar civarında olması beklenmektedir. Bu tutarın büyük bölümü reel sektörün uygun koşullu finansmana erişimi için sağlanan ve kamu ve yatırım bankaları aracılığı ile özel sektöre kullandırılan kredilerden oluşmaktadır."
     Hazine garantilerinden kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi kapsamında son yıllarda önemli düzenlemeler gerçekleştirildiğini anlatan Babacan, bu sayede 2002 yılında yüzde 52 olan Hazine garantili dış borçlara ilişkin üstlenim oranının bu Eylül ayı itibarıyla yüzde 6'ya indiğini kaydetti.
    
     -"Uluslararası platformlarda etkinlik artıyor"-
    
     Türkiye'nin uluslararası platformlardaki etkinliğinin giderek arttığını ifade eden Babacan, Türkiye'nin, G-20 bünyesinde oluşturulan uluslararası finansal mimarinin güçlendirilmesi ile KOBİ finansmanı çalışma gruplarının eş başkanlığını yürüttüğünü belirtti.
     Babacan, Türkiye'nin, Haziran ayında gerçekleştirilen G-20 Los Cabos Liderler Zirvesi'nde, Uluslararası Para Fonu (IMF) kaynaklarının 460 milyar doların üzerinde artırılması çabalarına katkıda bulunmayı taahhüt ettiğini de anımsattı.
     IMF bünyesinde yürütülmekte olan reform çalışmaları neticesinde Türkiye'nin oy gücünün yüzde 0,61'den 0,95'e yükseleceğini belirten Başbakan Yardımcısı, böylece Türkiye'nin, Fon'un en büyük 20 üyesinden biri haline geleceğini dile getirdi.
     Benzer şekilde, Dünya Bankası'nda gerçekleştirilen sermaye artışı ile Türkiye'nin oy gücünün yüzde 0,53'ten yüzde 1,08'e yükseleceğini ifade eden Babacan, Türkiye'nin Dünya Bankası'nda oy gücü en fazla artan üç ülkeden biri olacağını söyledi. Babacan, Türkiye'nin Dünya Bankası'nda da doğrudan temsil edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü de anımsattı.
    
     -Dış yardımlar-
    
     Türkiye'nin dış yardımları konusunda da bilgi veren Ali Babacan, bu yıl Hazine kaynaklarından Mısır'a 1 milyar dolar kredi, Tunus'a 200 milyon dolar kredi ve 50 milyon dolar hibe, Kırgızistan'a 100 milyon dolar kredi ve 6 milyon dolar hibe, Sırbistan'a 10 milyon avro hibe ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nın Balkan Mültecilerini Konut Edindirme Programı'na 1 milyon avro hibe ve OECD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programına 375 bin avro verilmesine ilişkin anlaşmaların sonuçlandırıldığını söyledi.
     Babacan, ayrıca, Mısır ve Tunus'a sırasıyla 1 milyar dolar ve 200 milyon dolar olmak üzere Hazine desteğinde uygun koşullu Eximbank kredisi sağlandığını da hatırlattı.
     Avrupa Birliği ile mali işbirliğinin devam ettiğine işaret eden Başbakan Yardımcısı, 2007-2013 dönemi için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Türkiye'ye tahsis edilen fon tutarının 4,8 milyar avro olduğunu, bu tutarın 2,6 milyar avroluk kısmı için Avrupa Komisyonu ile finansman anlaşmaları imzalandığını bildirdi.
    
     -KİT'ler-
    
     Hazine portföyünde bulunan KİT'ler hakkında da bilgi veren Babacan, KİT'lere yapılacak sermaye transferi tutarının bu yıl 5,2 milyar lira, 2013 yılında ise 6,3 milyar lira olmasının beklendiğini kaydetti. Babacan, KİT'lere yapılan sermaye transferlerinin çok büyük bir kısmının, özellikle yatırımlarının finansmanı amacıyla TCDD'ye yapıldığını söyledi.
     2012 yılında 1,9 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen KİT'lere yapılacak görev zararı ödemesinin, 2013 yılında 1,7 milyar lira olmasının öngörüldüğünü bildiren Babacan, görev zararı ödemelerinin ağırlıklı olarak TMO, TKİ ve TCDD'ye yapıldığını ifade etti.
     Başbakan Yardımcısı Babacan, 2012 yılında KİT'ler, iştirakler ve kamu sermayeli bankalardan elde edilecek temettü gelirinin 2,3 milyar lira, bazı KİT'lerden elde edilen hasılat payının ise 519 milyon lira olacağının tahmin edildiğini söyledi. Bu tutarların 2013 yılında da aynı seviyelerde gerçekleşmesi öngörüldüğünü bildiren Babacan, "KİT'lerde; karar alma süreçlerinde esneklik ve etkinliği, performansa dayalı yönetimi, hesap verebilirliği ve şeffaflığı esas alan stratejik yönetim anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. KİT'lerde uluslararası standartlara uygun iç denetim birimleri oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için 2013 yılında gerekli adımlar atılacaktır" diye konuştu.
     (Sürecek)
    
    
    

Bu haberi 125 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir