Çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik destek -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca, bu yıl da…

  • Yazı boyutu
Çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik destek
  -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca, bu yıl da…

Çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik destek -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca, bu yıl da süt tozu üretimi desteklenecek -Ulusal Süt Konseyine üye olan süt tozu üreten veya ürettiren işletmeciye, yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla bu yıl da süt tozu üretimine destek verecek.
     Bakanlığın "Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
     Tebliğ, belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülke süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun tamamının yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.
     Buna göre, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun tamamının yurt içinden sağlanması esas olacak.
     Belge kapsamında süt tozu alımı, bakanlıkça süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten sanayici, imalatçı-ihracatçılardan temin edilecek.
     Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin uygun görüşü ve Ulusal Süt Konseyi'nce "Yurt İçinde Temin Edilememiştir" kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilecek.
     Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun ve konseye üye olan süt tozu üreten veya ürettiren işletmeciye; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun olarak ürettiği veya ürettirdiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılacak.
     Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri müracaatlarını, istenilen belgelerle birlikte süt tozu üreten veya ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine 3'er aylık dönemler halinde yapacak.
     Ocak-Haziran 2012 döneminde konsey tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen müracaatlar bu kapsamda olmayacak.
    
     -Kota miktarı belirlenmesi-
    
     Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu üretim kota miktarları kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlar ile bir ay önceki ay içerisinde işledikleri süt miktarları dikkate alınarak, Ulusal Süt Konseyi'nin teklifi üzerine Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek.
     Destekleme birim fiyatı, kota tahsisi yapılan aylar için belirlenecek. Kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan yağlı/yağsız süt tozu ortalama birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozu yurt içi üretim maliyeti farkı birim fiyat oluşumunda dikkate alınacak.
     Yurt içi birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esas olacak. Ulusal Süt Konseyi'nin teklifi ile kota tahsisi yapılan ay için referans fiyat Genel Müdürlükçe belirlenecek. Süt tozu üretiminde kullanılan soğutulmuş çiğ sütün, kota tahsisi yapılan ay için belirlenen referans fiyatın altında satın alınması halinde ilgili firma bu ayın desteklemesinden faydalandırılmayacak.
     Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ süt, üretici örgütlerinden tedarik edilecek. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun örgütü tarafından belgelendirilmesi zorunlu olacak.
    
     -Destekleme ödemesi-
    
     Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin tamamı incelenerek il/ilçe müdürlüklerince en geç müracaat tarihinden itibaren on iş günü içinde tamamlanacak. Desteklemeye esas olacak satış faturası ve/veya gümrük çıkış beyannamesinde gösterilen süt tozu miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacak. 1 kilogram süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınacak.
     Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge ithalat süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekecek. Belge süresi Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre aynı ayın son gününe kadar geçerli olacak.
     Geçmiş yıllara ait süt tozu ithalat hakkı bulunan firmalar da destekleme kapsamına alınacak.
     2012 yılına ait destekleme ödemelerinin 2013 yılı içinde yapılabileceği dikkate alınarak 2012 yılı içerisinde uygulanan destekleme dönemlerindeki fatura tarihi, dahilde işleme izin belgesindeki ithalat bitiş tarihindeki ayın son gününe kadar olan satışlarda desteklemelerden yararlandırılacak.
     Ödemeye uygun bulunan müracaatlar için ödeme icmali düzenlenerek onaylanacak ve 5 iş günü içinde Genel Müdürlük'te olacak şekilde gönderilecek.
     Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanacak.
     Ödemeler Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılacak.
    
    
    

Bu haberi 135 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir