Çay Tarım Ruhsatları -Ruhsatname almadan çay bahçesi kuranların, ruhsatname alabilmek için; 27…

  • Yazı boyutu
Çay Tarım Ruhsatları
  -Ruhsatname almadan çay bahçesi kuranların, ruhsatname alabilmek için; 27…

Çay Tarım Ruhsatları -Ruhsatname almadan çay bahçesi kuranların, ruhsatname alabilmek için; 27 Nisan 2013 tarihinden önce çay bahçesinin bulunduğu köy veya mahallenin ilişkili olduğu ÇAY-KUR Çay Fabrikasına dilekçe ile başvurmaları gerekiyor -Ruhsatnamesi olan üreticiler ise ruhsatnamelerinin yenilenmesi için 27 Nisan 2015 tarihinden önce ruhsatnamesinin bulunduğu veya ÇAY-KUR'un belirlediği ÇAY-KUR Çay Fabrikasına başvuru yapacak

Çay tarımı yapan üreticilerden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranların, ruhsatname alabilmek için; 27 Nisan 2013 tarihinden önce çay bahçesinin bulunduğu köy veya mahallenin ilişkili olduğu ÇAY-KUR Çay Fabrikasına dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.
     Çay Tarım Alanlarında Çay Tarımı Yapan Üreticilerin Ruhsatlarının Yenilenmesi, Ruhsatname Almadan Çay Bahçesi Kuranlara Ruhsatname Verilmesine Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Buna göre, çay tarım alanlarında önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar, ruhsatname alabilmek için; 27 Nisan 2013 tarihinden önce çay bahçesinin bulunduğu köy veya mahallenin ilişkili olduğu ÇAY-KUR Çay Fabrikasına dilekçe ile başvuracaklar.
     Daha önce ruhsatnamesi olan üreticiler ise ruhsatnamelerinin yenilenmesi için 27 Nisan 2015 tarihinden önce ruhsatnamesinin bulunduğu veya ÇAY-KUR'un belirlediği ÇAY-KUR Çay Fabrikasına başvuru yapacak. Başvuruyu sadece ruhsatname sahibi olanlar yapabilecek.
     Başvuran üreticinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, imzası ve kaç parselde çay bahçesi bulunduğu belirtilecek. Her parselin tapu senedi fotokopileri dilekçeye eklenecek. Tapu senetlerindeki il, ilçe, köy veya mahalle isimleri ile ada, pafta, parsel numaraları, ayrıca o parselde çay bahçesi olan diğer üreticilerin adı soyadı da yer alacak.
     Başvuru dilekçeleri; işlemlerin yürütüleceği ÇAY-KUR Çay Fabrikasında kayıttan geçirildikten sonra köy veya mahalle bazında bir dosyada işlem görmek üzere bekletilecek.
    
     -Ruhsatnamelerin yenilenmesi-
    
     Tapulu arazilerdeki çay bahçelerine ait mevcut çay bahçesi ruhsatnameleri; köy ve mahalle bazında ele alınarak yenilenecek. Ruhsatnamelerin bulunduğu ÇAY-KUR Çay Fabrikası her köy ve mahalledeki üreticilerin hangi tarihlerde ruhsatnamelerini yenileyeceğini önceden ilan edecek.
     Ruhsatname yenileme işlemleri o yılın yaş çay alım kampanyası bitiminden ertesi yılın yaş çay alım kampanyası başlamadan önce yapılacak. Her üretici kendisine ayrılan günlerde parseldeki müşterek çay bahçesi olan kişilerle birlikte veya tek tek ruhsatnamelerin yenileneceği ÇAY-KUR Çay Fabrikasına müracaat ederek işlemlerini yaptıracak.
     Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde uzaktan algılama yöntemi ile il, ilçe, köy ve mahallelerde parsel bazında belirlenen çay bahçesi niteliğindeki alanlar, o parselde çay bahçesi ruhsatnamesi bulunan üreticilerin ruhsatnamesindeki alanlar ile karşılaştırılacak. Tespit edilen çay bahçesi alanı; ruhsatnamelerdeki toplam alana eşit ise, ruhsatname sahiplerinin ruhsatnameleri eski alan üzerinden, ruhsatnamelerdeki toplam alanlardan fazla ise, eski ruhsatnamelerdeki ruhsatlı alanlara isabet eden oranlarda artırılarak, az ise azaltılarak tespit edilen çaylık kadar ruhsatnameler yenilenecek.
     Tapusuz arazilerdeki çay bahçelerinin ruhsatnamelerinin yenilenme işlemleri bu arazilerde kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra yapılacak. Kadastro çalışmaları tamamlanınca mevcut ruhsatnameler tapulu arazilerde olduğu gibi yeniden ruhsatlandırılacak.
     Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'daki çay tarım alanları ile bu kararın yürürlüğe girmesinden önce bu alanlar dışında ilgili mevzuata göre kurulan çay bahçeleri için önceden verilmiş çay bahçesi ruhsatnamelerinin geçerliliği devam ettiği için bu bahçelerin ruhsatnamelerinin yenilenme işlemi de aynı esaslar dahilinde yerine getirilecek.
    
     -İlk defa ruhsatname verilmesi-
    
     Önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kurup başvuruda bulunanlardan; tapulu arazilerde çay bahçesi kuranlara bir defaya mahsus uzaktan algılama yöntemi ile tespit edilmiş, çay bahçesi niteliğini taşıyan alan kadar ruhsatname düzenlenecek. Ruhsatname mal sahibi adına veya işletici adına olabilecek.
     Tapusuz arazilerde çay bahçesi kuranlara, başvuru yaptığı ÇAY-KUR Çay Fabrikasınca çay bahçeleri ölçülerek ruhsatname düzenlenecek. Ölçüm işlemleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tamamlanacak.
     Kadastro geçmeyen yerlerde uzaktan algılama yöntemi ile tespit edilen çay bahçeleri köy veya mahalle bazında değerlendirilecek. Düzenlenen çay bahçesi ruhsatlarındaki toplam alan o köy veya mahalle için tespit edilen çay bahçesi niteliğini taşıyan alanlardan fazla olamayacak.
     Düzenlenen ruhsatnamelerdeki çaylık alanlar, bu alanlarda kadastro çalışması tamamlandıktan sonra tapulu arazilerdeki ruhsatlandırma işlemleri gibi yeniden ruhsatlandırılacak.
     Ruhsatnameler iki suret olarak düzenlenecek. Bir sureti üreticiye verilecek, diğer sureti üretici dosyasına konulacak.
    
     -Ruhsatnamelerin iptali-
    
     Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra; süresi içinde ruhsatnamelerini yenilemeyen üreticilerin ruhsatnameleri, geçici olarak iptal edilecek. Geçici olarak iptal edilen üretici ruhsatnameleri gerekli işlemler tamamlanıp yenilenince iptal işlemi sona erecek. Ruhsatnamesi geçici olarak iptal edilen üreticiler, çay tarımı yapamazlar ve kamu veya özel sektör işletmeleri bu üreticilerden yaş çay satın alamayacak.
     İstenen belgelerle başvuru yapmayan kişiler ile köy tüzel kişileri hariç olmak üzere ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında tarımsal faaliyet olmayan tüzel kişiler adına yeniden ruhsatname düzenlenemeyecek.
     Ayrıca, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş birimlerde tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar üzerinde çay tarımı yapılan araziler, mülkiyeti kamulaştırılan araziler, konut veya arsa kooperatifinden kiralanan araziler, tarım arazisi vasfında olmayan, üzerinde çay bitkisi bulunmayan araziler için yeniden ruhsatname düzenlenemeyecek.
    
    
    

Bu haberi 128 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir