C şekerinin, yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi -Şeker Kanunu'na göre yurt…

  • Yazı boyutu
C şekerinin, yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi
  -Şeker Kanunu'na göre yurt…

C şekerinin, yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi -Şeker Kanunu'na göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi

Şeker Kanunu'na göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.
     Şeker Kurumu'nun İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
     Şeker Kanunu'na göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ, imalatçı-ihracatçıların fiilen gerçekleştirerek usulüne uygun biçimde belgelendirdiği şekerli mamul ihracatı karşılığında C şekeri kapsamındaki pancar şekeri taleplerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
     Tebliğ doğrultusunda imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerini karşılamak üzere yetkili olan tedarikçiler, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Adapazarı Şeker Fabrikası AŞ, Amasya Şeker Fabrikası AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ, Keskinkılıç Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ olarak belirlendi.
     Tebliğ kapsamında yapılacak satışlar, ancak C şekeri stoku bulunan veya A ya da B kotası şekerini, Kurul kararıyla bu kapsamda satmasına izin verilen tedarikçiler tarafından yapılacak.
     Tedarikçi, imalatçı-ihracatçının tahsisat belgesine istinaden müracaatı halinde C şekeri satış taahhütnamesini imza ettirmek suretiyle satış işlemini başlatacak. Tedarikçi, yapacağı C şekeri satışlarında Tebliğin diğer hükümleriyle çelişmemek şartıyla, imalatçı-ihracatçılarla sözleşme yapmakta serbest olacak.
     C şekeri satış sözleşmesi yoluyla satışı gerçekleştirecek olan tedarikçi, ilgili imalatçı-ihracatçı için elektronik ortamda düzenlenen tahsisat belgesine istinaden, önce sözleşme tarihi ve miktarını belirtmek suretiyle sözleşme bilgilerinin sisteme girişini yapacak. Daha sonra satış tarihi, fatura numarası ve miktarına ilişkin bilgileri sisteme girerek satış işlemini başlatacak.
     Tedarikçi tarafından yapılan C şekeri satışlarına ilişkin fatura ve C şekeri satış taahhütnamesi gerektiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere tedarikçi tarafından muhafaza edilecek.
    
     -Baz fiyat-
    
     C şekeri satışlarına ilişkin baz fiyat, Londra Borsasında oluşan Beyaz Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) ait olduğu ayın işlem gören her bir gününe ait fiyatların aritmetik ortalaması olacak. Ortalamanın hesaplanmasına esas teşkil edecek günlük vadeli işlem fiyatları seçilirken, her zaman, mevcut en yakın vadeli fiyatın, önceki kalıcı kapanış değeri alınacak. C şekeri satışlarında uygulanacak fiyat, baz fiyattan düşük olmayacak.
     Şeker satışı teslim ve ödemelerinde, şekerin teslim tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.
    
     -Eşyanın geri gelmesi-
    
     Kurum tarafından tahsisat belgesi düzenlenerek tedarikçilerce C şekeri satışı yapılmış bulunan bir imalatçı-ihracatçının, ihracat karşılığı tahsisatına konu şekerli mamulün herhangi bir nedenle Türkiye gümrük bölgesine geri gelmesi halinde, eşyanın geri gelmesi için izin istendiğinin bildirildiği ihracatçı birlikleri genel sekreterliği yazısının Kurum tarafından kayda alındığı tarih, tespit tarihi olarak saptanacak.
     Kurum, tespit tarihiyle geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen şeker tahsisat miktarını tedarikçiye bildirecek.
     Tedarikçi, C şekerinin tamamını ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya satmış ise satışı gerçekleştirdiği tarihteki katma değer vergisi hariç yurt içi peşin satış fiyatı ile tahsil edilen C şekeri satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayıp, 6183 sayılı Kanun'da öngörülen oranda gecikme zammını tatbik ederek, katma değer vergisini ilave eder ve imalatçı-ihracatçının C şekeri satış taahhütnamesi kapsamında ödemeyi taahhüt ettiği borcu belirleyecek. Eğer tedarikçi ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya C şekeri satışını tamamlamamış ise kalan bakiyeden, geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen ve Kurumca bildirilen tahsisat miktarını düşerek satışı tamamlayacak.
     Tedarikçi listesinde yer alan şirketler, gerektiğinde Tebliğ kapsamında imalatçı-ihracatçıların iş yerlerinde denetim (işyeri görme ve tespit) yapmak maksadıyla yeterli sayıda personeli görevlendirecek. Tedarikçilerce belirlenen bu personel Kurumun tahsisat belgesi düzenlenmeden önce, gerektiğinde talep edeceği standart denetimleri yerine getirecek.
     İmalatçı-ihracatçının iş yerinin diğer bir tedarikçinin bölgesine yakın bulunması halinde tedarikçi, diğer tedarikçiden denetim talep edebilecek. Denetimin şekline ilişkin hususlar, Kurumca düzenlenerek tedarikçilere bildirilecek.
     Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 135/1 sayılı İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Karar'a göre düzenlenmiş bulunan tahsisat belgesi işlemleri için anılan Karar hükümleri geçerli olacak.
    
    
    

Bu haberi 178 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir