BTK kurul kararları -Türk Telekom'un "Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası" "Toptan Günlük…

  • Yazı boyutu
BTK kurul kararları
  -Türk Telekom'un "Üniversitelilere Yönelik 
  DSL Kampanyası" "Toptan Günlük…

BTK kurul kararları -Türk Telekom'un "Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası" "Toptan Günlük Saatlik İnternet Kampanyası" ve "ADSL/ADSL2+/VDSL2 Hat Dondurma Kampanyası"nın uygulama sürelerinin 31 Aralık 2013 tarihine kadar uzatılması teklifini onaylandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Türk Telekom tarafından "Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası", "Toptan Günlük Saatlik İnternet Kampanyası" ve "ADSL/ADSL2+/VDSL2 Hat Dondurma Kampanyası"sı uygulama sürelerinin 31 Aralık 2013 tarihine kadar uzatılması teklifini onaylandı.
     BTK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararında, Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından "Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası"nın, "Toptan Günlük Saatlik İnternet Kampanyası"nın ve "ADSL/ADSL2+/VDSL2 Hat Dondurma Kampanyası"nın uygulama sürelerinin uzatılmasını içeren teklifte bulunduğu belirtildi.
     Buna göre, Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası'nın, Toptan Günlük ve Saatlik İnternet Kampanyası'nın ve ADSL/ADSL2+/VDSL2 Hat Dondurma Hizmeti Kampanyası'nın uygulama sürelerinin 31 Aralık 2013 tarihine kadar uzatılması teklif onaylandı.
     Onaylanan kampanya uygulama esası değişikliklerinin Kurul kararının tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde Türk Telekom'un internet sayfasında yayımlanmasına karar verildi.
    
     -Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı-
    
     Kurul kararında, Türk Telekom tarafından Toptan Seviyede Al-Sat/IP VAE Yüksek Hızlı DSL Paketlerine yönelik Mevcut Müşteri ve Satış Performans Kampanyalarının uygulama sürelerinin uzatılması teklifi onaylandı.
     Onaylanan tarife ve kampanyaların Kurul kararının tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde Türk Telekom'un internet sayfasında yayımlanmasına karar verildi.
     Türk Telekom'un haberleşme altyapısı Türk Telekom tarafından Aktif Ethernet veya GPON teknolojileri ile kurulmuş olan bölgelerde faaliyet gösteren müşterilerin düşük hızlı noktadan noktaya erişim ihtiyaçlarını karşılamak için fiber optik kablo üzerinden tesis edilen bağlantı olarak tanımlanan FİBERLİNK hizmetinin toptan tarifeleriyle uygulama esaslarının Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Kiralık Devre Teklifi (RKDT) kapsamında onaylanması teklifinde bulunduğu ifade edildi.
     İşletmecilerin ve son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve hizmetlerinden yararlanması, tüketici menfaatlerinin gözetilmesi, yeni teknolojilerin makul fiyatlarla kullanılmasına olanak veren yatırımların teşvik edilmesi, elektronik haberleşme hizmetleri arzı ve yeni yatırımların özendirilmesi hususları göz önünde bulundurularak, teklif kapsamında yer alan perakende tarifeler ve uygulama esasları Tarife Yönetmeliği'nin 8. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 4, 6, 19. maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği'nin 11 ve 12. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, ekteki değişiklikler RKDT'ye eklenmek üzere onaylanacak.
     Onaylanan değişiklikleri içeren RKDT'nin, kararın tebliğinden itibaren 1 hafta içinde Türk Telekom'un internet sayfasında yayımlanmasına karar verildi.
    
     -Türk Telekom'a idari para cezası-
    
     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Türk Telekom'un kendisine tahsisli olmayan bazı coğrafi numaraları kullanması ve kullanımda bulunmayan bazı coğrafi numaraları kullanımda olarak göstermesi hususlarının değerlendirilmesini teminen yürütülen soruşturma çalışmaları yaptı.
     Buna göre, Türk Telekom'un, Kuruma iletilen bilgilerin yanlış olması nedeniyle işletmeciye 2010 yılı net satış tutarının (7.340.362.029,99 lira) on binde üçü oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
     Türk Telekom'un, kendisine tahsisli olmayan 60 bin coğrafi numarayı kullanmak suretiyle, 2009 yılı net satış tutarının (7.549.276.387,55 lira) yüz binde 21'i oranında idari para cezası uygulanacak.
     İhlaleye konu olan 27 milyon 970 bin coğrafi numaradan (2 bin 797 adet prefiks) kullanıma açılanlardan, Kurul Kararının Türk Telekom'a tebliğini müteakip 2 ay içinde Türk Telekom tarafından tahsisi talep edilen prefikslerin, ilgili mevzuat çerçevesinde uygun görülmesi halinde, Türk Telekom'a tahsis edilmesi ve 2 aylık sürenin sonunda tahsis başvurusu yapılmayan prefikslerin geri alınması, Türk Telekom tarafından tahsisi talep edilen 222 alan kodu altında yer alan 246xxxx bloğunun, Kurul Kararının Türk Telekom'a tebliğini müteakip 2 ay içinde, Türk Telekom tarafından kullanım hakkı ücretinin ödenmesi kaydıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde uygun görülmesi halinde, Türk Telekom'a tahsis edilmesi, aksi takdirde söz konusu numaraların kullanımının derhal durdurulmasına karar verdi.
     222246xxxx, 472334xxxx, 286459xxxx, 474354xxxx, 474464xxxx ve 232289xxxx blokları altında yer alan 60 bin coğrafi numaranın kullanımda olduğu süreler için ilgili mevzuata göre hesaplanan kullanım hakkı ücretinin Türk Telekom tarafından ödenmesine karar verildi.
    
     -Telsiz Altyapı Cihazlarının OKTH İşletmecileri tarafından kullanılması-
    
     Kamu kurum ve kuruluşlarının ve bu kuruluşların ortağı bulunduğu sermaye şirketlerinin mülkiyetinde bulunan telsiz altyapı cihazlarının, söz konusu kurum, kuruluş, şirketlerin tamamen kendi ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla kendilerine sunulacak hizmet süresi boyunca, hizmeti sunacak Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) işletmecileri tarafından kullanılabileceği hususuna karar verildi.
    
     -Vodafone'nun uyarılması kararı-
    
     BTK'nın Kurul kararında, Vodafone Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ tarafından sunulan "Vodafone FreeZone'la Devir Değişti" kampanyasıyla ilgili şikayetin incelendiği belirtildi.
     Buna göre, Vodafone FreeZone'la Devir Değişti kampanyası kapsamında yasal temsilcilerinin onayı alınmadan abonelikleri gerçekleştirilen 18 yaşından küçük abonelere kısa mesaj, çağrı merkezi gibi yöntemlerle bilgilendirme yapılarak, yasal temsilcilerinin en yakın işletmeci bayisine muvafakatname formu teslim etmesi gerektiği, aksi halde hatlarının 7 gün içerisinde giden aramalara izleyen 7 gün içinde de gelen aramalara kapatılarak sözleşmelerinin feshedileceği hususunda uyarının yapılması, ayrıca yapılan işlemler hakkında Kurumun 3 ay içerisinde bilgilendirilmesiyle, 18 yaşından küçük tüketicilerin yasal temsilcilerinin onaylarının alınmasında gecikme yaşanması nedeniyle Vodafone Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'nin uyarılmasına karar verildi.
    
     -812 numara bloğun kullanıma açılması-
    
     Kurul, Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri düzenlemesinin Sanal Mobil Şebeke Hizmetine (SMŞH) yönelik "İşletmecinin iki kademeli arama yöntemiyle hizmet sunması durumunda, aboneleriyle kendi adına abonelik sözleşmesi yapma yükümlülüğü aranmaz", "İşletmeciye, talebi halinde, ilgili mevzuat hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla, kullanıcılara iki kademeli arama yöntemi ile hizmet sunabilmesine yönelik Kurum tarafından belirlenecek alan kodundan erişim numarası tahsis edilir", "İşletmeci, iki kademeli arama yöntemiyle sunulacak hizmetlerde Kurum tarafından tahsis edilmiş erişim numaralarını kullanmakla yükümlüdür. İşletmeci, Kurumdan izin almak kaydıyla, kendisine tahsis edilmiş erişim numaralarını başka SMŞH İşletmecilerine kullandırabilir. Bu durumda, tüketici nezdinde hizmete ilişkin sorumluluk numarayı kullanan SMŞH İşletmecisine aittir. Ancak, bu durum numarasını bir başka SMŞH İşletmecisine kullandıran SMŞH İşletmecisinin ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz" hükümlerinin eklenmesi ve son maddenin buna göre teselsül ettirilmesiyle mobil şebekeler üzerinden iki kademeli arama yöntemiyle hizmet sunulmasında erişim numarası olarak kullanılmak ve ilgili işletmecilere münferit olarak tahsis edilmek üzere 812 numara bloğunun kullanıma açılmasına karar verdi.
    
    
    

Bu haberi 355 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir