Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması -Borçlarını yapılandıran ve ödeme yapmayarak hakkını…

  • Yazı boyutu
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
  -Borçlarını yapılandıran ve ödeme yapmayarak hakkını…

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması -Borçlarını yapılandıran ve ödeme yapmayarak hakkını kaybeden mükellefler, ödemediği taksit tutarlarını, taksit vade tarihlerinden itibaren hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Ekim 2012 tarihine kadar ödemesi halinde, Kanun'dan yararlanabilecek

Borçlarını yapılandıran ve ödeme yapmayarak hakkını kaybeden mükellefler, ödemediği taksit tutarlarını, taksit vade tarihlerinden itibaren hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Ekim 2012 tarihine kadar ödemesi halinde, Kanun'dan yararlanabilecek.
     Maliye Bakanlığı'nın "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Hakkında Genel Tebliği (Seri No:4)", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     Tebliğe göre, Kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarına göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren belirlenen geç ödeme zammı ile Temmuz ayından itibaren dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla, Kanun hükümlerinden yararlandırılacak.
     Kanundan, yaptıkları başvurulara dayanılarak çok zor durumda oldukları tespit edilen borçlular, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları mücbir sebep hali kabul edilenler ile doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlulardan mücbir sebep hali bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam edenler, ödemelerini mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapmaları şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılacak.
     Mükelleflerin ihlale neden olan tutarları ödemeleri ve diğer tutarları ise öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde, ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek.
     Tebliğe göre, mahsup sonrasında ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar red ve iade edilecek.
    
     -Süresinde başvurmayanlar, Kanun'dan yararlanamayacak-
    
     Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere Kanunda belirtilen süre ve şekilde başvuruda bulunmuş olanlardan,süresinde ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek 19'uncu maddenin yürürlüğe girdiği 15 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiş olanlara öngörülen şartları yerine getirmeleri koşuluyla yeniden Kanundan yararlanma hakkı tanınırken, süresinde başvuruda bulunmamış olan borçlulara yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek.
     Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında tek taksit ödemesi öngörülen hallerde ödenmeyen taksitin izleyen taksitle birlikte ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.
     Mükellef, 2011 takvim yılına ilişkin ödenmeyen üç taksitten en az birini hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte, 2012 takvim yılına ilişkin ise Temmuz 2012, Eylül 2012 ve Kasım 2012 aylarında ödenmesi gereken taksitleri süresinde ödemek koşuluyla, geçici 19'uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme süresi geçmiş üç taksitten (Ocak 2012, Mart 2012, Mayıs 2012) en az birini hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte, 31 Ekim 2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecek.
     Mükellefin, geçici 19'uncu madde ile getirilen imkandan yararlanabilmesi için 2011 takvim yılına ilişkin en az bir taksit ödemesini geçici 19'uncu madde kapsamında yapması, 2012 takvim yılı için ise en az dört taksitini süresinde ödemesi gerekecek.
     6111 sayılı Kanunun geçici 19'uncu maddesiyle getirilen düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerden ayrıca yazılı başvuru aranılmayacak. Ancak, Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara karşılık cebren veya rızaen tahsil edilen tutarların Kanun hükümlerine göre mahsubu gerektiğinden mahsup sonrası ödenecek tutarlarda değişiklik meydana gelebilecek. Bu durumda olan borçluların ödenecek tutarları öğrenebilmeleri için ödemelerini yapmadan önce ilgili vergi dairesi ile irtibata geçmesi gerekecek.
     Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) olan öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak üzere vergi dairesine başvuruda bulunan ancak 6111 sayılı Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulardan ihlal tarihinden sonra cebren ya da rızaen yapılan tahsilatlar YURTKUR-a aktarıldığından, geçici 19'uncu madde kapsamında red ve iadesi gereken bir tutarın bulunması halinde, red ve iade işlemi Kurum tarafından yapılacak, ancak bu konuda gerekli bilgiler vergi dairesince Kuruma bildirilecek. Benzer durumda olan kurum alacaklarına karşılık da aynı şekilde işlem tesis edilecek.
    
    
    

Bu haberi 128 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir