Akıllı Ekonomi: "Kadın istihdamının artırılması" -Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil…

  • Yazı boyutu
Akıllı Ekonomi: "Kadın istihdamının artırılması"
     -Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil…

Akıllı Ekonomi: "Kadın istihdamının artırılması" -Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray: -"İstihdamda kadın gücünün artışı, öncelikle ekonomiye artan oranlarda katkı sunuyor, bu nedenle kadın istihdamının artırılması, 'akıllı ekonomi modeli' olarak benimsenmeli" -"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'mızın hayata geçirdiği, 'İşte Eşitlik Platformu' kapsamında, kadınların ekonomik katılım ve fırsatlar uçurumunu önümüzdeki 3 yılda yüzde 10'a kadar azaltmak hedefini destekliyoruz" -"Telekomünikasyon sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 23,2 iken, Vodafone'da yüzde 41 ile sektörün yaklaşık 2 katı kadın çalışana sahibiz"

Eda Topcu - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, istihdamda kadın gücünün artışının öncelikle ekonomiye artan oranlarda katkı sunduğunu dile getirerek, toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanması ve beraberinde kadın istihdamının artırılmasının, 'akıllı ekonomi modeli' olarak benimsenmesi gerektiğini söyledi.
     Timuray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, Türkiye'de kadının iş hayatına entegrasyonu ve Vodafone Türkiye'nin kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alabilmesi adına yaptığı çalışmalar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
     Yapılan araştırmalarda, cinsiyet eşitliğini istihdam politikalarına uygulayabilen ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nda yüzde 25'e varan ölçüde artış sağlandığının görüldüğünü söyleyen Timuray, benzer şekilde kadınlara eşit olanaklar sağlayan coğrafyalarda, çalışan başı verimlilik ve üretkenliğinde yüzde 25 oranında arttığından bahsetti.
     Üst yönetim kadrolarında cinsiyet eşitliğini gözeten şirketlerin, finansal performansının daha yüksek olduğunu da dile getiren Timuray, "21'inci yüzyılda yeni yönetici profilinde sosyal akıl ve akıllı güç olguları öne çıkarken, kadınların bu alanlarda işbirliğine uyum, empati kurma, karşılıklı etkileşimde doğal yetenek sergiledikleri görülmektedir. Nitekim, McKinsey tarafında yapılan bir araştırma, 9 önemli liderlik davranışının 5'inde kadınların erkeklerden daha üstün olduklarını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
     İstihdamda kadın gücünün artışının öncelikle ekonomiye artan oranlarda katkı sunduğunu belirten Timuray, "Bu nedenle toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanması ve beraberinde kadın istihdamının artırılması, 'akıllı ekonomi modeli' olarak benimsenmesi gerekiyor" dedi.
     Serpil Timuray, dünyada ve Türkiye'de kadınların iş hayatındaki yerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
     "Ülkemizde bugüne kadar kadınların ekonomik hayata katılımında fırsat eşitliği yaratmak yolunda önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, halen katedilecek büyük bir mesafe bulunmaktadır. Türkiye, her yıl yayımlanan Dünya Ekonomi Forumu'nun Küresel Cinsiyet Uçurumu raporunda 135 ülke arasında 124'üncü sırada bulunuyor.
     Öte yandan, Türkiye kadının üst düzey yönetimde temsiliyetinde dünya ortalamasının üzerinde bir grafik çiziyor. Kadın CEO oranı, dünyanın önce gelen 600 şirketinde ortalama yüzde 5 iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 12 seviyesinde olması memnuniyet vericidir. Önümüzdeki yıllarda, ülkemizde kadınların yönetim kurullarında ve üst yönetimde temsilinin giderek güçleneceğini ve bu gelişmenin iş dünyasına ve ekonomimize olumlu yansıyacağını düşünüyorum."
     Toplumsal cinsiyet eşitliğini inşa edebilmek ve bunu istihdam rakamlarına yansıtmak için devlet, özel sektör, STK ve akademik dünyanın el ele vererek, birlikte çözüm üretmesi ve böylelikle gerek kadının iş gücüne katılımında gerekse üst yönetimde kadınların konumlanmasında artış sağlanmasının gerekliliğine işaret eden Timuray, "Böylelikle toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini yaygınlaştırmalı, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamlar yaratmalı, girişimcilik konusunda destek vermeli ve yeni teknoloji kullanımını teşvik etmeliyiz." dedi.
    
     -"Orta ve üst düzey pozisyonlarda görev alan kadın çalışan oranımız yüzde 27"
    
     İnsan kaynakları performans değerlendirme sürecinin objektif bir şekilde yönetilmesi hususunda "Hedeflere Dayalı Yönetim ve Perfomans Değerlendirme" sistemini en üst standartta uyguladıklarının altını çizen Timuray şunları kaydetti:
     "Telekomünikasyon sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 23,2 iken, Vodafone'da yüzde 41 ile sektörün yaklaşık 2 katı kadın çalışana sahibiz. Küresel inovasyon merkezimiz Oksijen Ar-Ge'de de çalışan ekibimizin yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Türkiye'de ürettiği teknolojiyi dünyaya ihraç eden ve Oksijen Ar-Ge gibi önemli bir oluşumda bu oranın sektör ortalamasının üstünde olması bizler için ayrıca gurur verici bir tablo...
     Üniversitelerde özellikle kadın öğrenci sayısının az olduğu mühendislik fakültelerinde kadın öğrencileri teşvik etmek için Discover Genç Yetenek programı kapsamında kadın teknoloji liderlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Discover eğitim programımız kapsamında kadın erkek öğrenci alımlarımızı yüzde 50-50 şeklinde gerçekleştiriyoruz. Üniversite işbirliktelikleri kapsamında organize ettiğimiz 'Her Yerde Data programı' ile mühendislik fakültelerinden kadın öğrenci arkadaşlarımız Vodafone bünyesinde staj yapıyor."
     Orta ve üst düzey pozisyonlarda görev alan kadın çalışan oranlarının yüzde 27 olduğunu belirten Timuray, ayrıca şirkette orta düzey tüm kadın yöneticilerin iş hayatlarını kolaylaştırmaları ve kariyer planlamalarını yapmalarına yardımcı olmak amacıyla mentorluk ve koçluk programları sunduklarını dile getirdi.
     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "İşte Eşitlik Platformu" kapsamında, kadınların ekonomik katılım ve fırsatlar uçurumunu önümüzdeki 3 yılda yüzde 10'a kadar azaltmak hedefini desteklediklerini vurgulayan Timuray, "Proje kapsamında ayrıca, mevcut durumu görmek amacıyla, Türkiye'de kadın iş gücü ve istihdam durumuna göre şekillendirdiğimiz segmentasyon çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Ortaya çıkacak tabloya göre atılması gereken adımları belirlemek üzere çalışıyoruz" diye konuştu.
    
     -"m-Women programını Türkiye'ye yerelleştirerek Türkiye'deki kadının güçlenmesini hedefliyoruz"
    
     Timuray Vodafone Türkiye olarak iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmesi için yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları anlattı:
     "Dünya GSMA Birliği Cherie Blair ve Hillary Clinton ile birlikte Chere Blair Vakfı himayesinde yaptığı araştırmaya göre, sadece gelişmekte olan ülkelerde kadının cep telefonuna erişimi, erkeğe göre 300 milyon daha az. Yani kadın, hala bilgiye erişim için en önemli fırsatı hayatına yeterince alamıyor. Yine bu araştırmaya göre, kadınların yüzde 93'ü cep telefonu sayesinde kendilerini daha güvende hissediyor, yüzde 85'i kendilerini daha özgür ve bağımsız hissediyor, yüzde 41 ise cep telefonunun ekonomik ve mesleki olanaklarını artırdığını düşünüyor.
     GSMA'in bünyesinde yürütülen 'mWomen' adlı program, 2014 yılında, 300 milyon farkı yarıya indirmeyi 150 milyon kadının cep telefonu ile buluşmasını hedeflemektedir. Biz de Vodafone Türkiye olarak, parçası olduğumuz bu küresel m-Women programını Türkiye'ye yerelleştirerek Türkiye'deki kadının güçlenmesini, ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde, KAGİDER ve TBV ortaklığı ile Teknolojide Kadın Hareketi Projesi'ni hayata geçirdik."
    
     -"Müşterilerin memnuniyeti kadar çalışanların memnuniyetine de önem veriyoruz"
    
     Kadın istihdamı konusunda Vodafone Türkiye'nin kadının istihdamına nasıl yaklaştığına ilişkin soruya Timuray, "Telekomünikasyon sektöründe toplam çalışanların yüzde 23,2'sini kadın çalışanlar oluşturuyor. Dolayısıyla, fırsat eşitliğinin inşası yönünde, şirketimize önemli sorumluluk düşmektedir. Kadının işgüne katılımına verdiğimiz önemi, kurumsal kültürümüzün çok önemli bir yapıtaşı haline getirdik" yanıtını verdi.
     Vodafone Türkiye'nin iş süreçlerinden başlayarak toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Ekim 2012'de tesis ettiği, "Kurumsal Çeşitlilik Direktörülüğü" hakkında da bilgiler veren Timuray, bu direktörlük kapsamında, müşterilerin memnuniyeti kadar çalışanların memnuniyetine verdikleri önemi vurgulayarak, her pozisyonda çok kültürlülük ve çeşitlilikten beslenmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.
     Timuray, Vodafone Türkiye'de kadın ve erkeklerin eşit olanaklardan faydalanabildiği bir kurum kültürü yapılandırmasına verdikleri önemden bahsederek,"Bu kurumsal vizyonumuz ile son olarak KAGİDER'in Dünya Bankası teknik desteğiyle hayata geçirdiği Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası'nı (FEM) almaya hak kazandık. Vodafone Türkiye, işe alım, şirket içi eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptayarak, kurumlara eşitlikçi uygulama örnekleri sunarak iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan bir sertifika programı olan FEM'i almaya hak kazanan telekomünikasyon sektöründeki ilk firmadır" ifadelerini kullandı.
     İşe alımlarda aynı pozisyon için aday olan, eşit yetkinlik ve nitelikteki aday havuzunda yüzde 50-50 kadın/erkek eşitliği olmasını işe alım performans göstergesi olarak gördüklerine işaret eden Timuray, İK işe alım ekibinin üzerinde çalıştıkları, yönetim pozisyonlarına kadın adayların getirilmesini ve dolayısıyla bu yönetim pozisyonlarındaki kadın çalışan sayısını birer birer artırmayı hedefleyen "ARTI1" uygulamaları bulunduğunu söyledi.
    
    

Bu haberi 88 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir