Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi -Bakanlar Kurulu kararına göre, afet riski altındaki…

  • Yazı boyutu
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi
  -Bakanlar Kurulu kararına göre, afet riski altındaki…

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi -Bakanlar Kurulu kararına göre, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında yapılacak konutlarda bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteği, 31 Aralık 2013 tarihine kadar sağlanacak krediler için uygulanacak -Karara göre, bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500 bin lirayı geçemeyecek -Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulacak

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında yapılacak konutlarda bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteği, 31 Aralık 2013 tarihine kadar sağlanacak krediler için uygulanacak.
     Bakanlar Kurulu'nun, 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Kararla, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesi kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar belirlendi.
     Buna göre, bankalar nezdinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabından faiz desteği sağlanacak kredilerin belirlenmesinde hesabın gelir durumu, bakiyesi ve hesaba aktarılacak ödenek tutarları ile uyum dikkate alınacak.
     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hak sahiplerine, destekten yararlanacak kredilere ilişkin koşullara, başvuruların değerlendirilmesi ve kabulüne dair hususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, tazmin, kanuni takip, tahsilat ve diğer hususlara ilişkin prensip ve uygulamaları bu karar ve temel bankacılık uygulamaları ile uyumlu olmak kaydıyla belirlemeye yetkili olacak.
     Hak sahibi, hesaptan ya da bankalardan aynı tür kredilerden aynı anda yararlanamayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hesaptan kullandırılacak kredilere ilişkin hususlar yine Bakanlık tarafından belirlenecek. Faiz desteği sağlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendisine başvuran bankalarla protokol imzalayacak.
     Faiz desteğini kullandırmaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ve bankalar arasında gerçekleştirilecek protokoller ile belirlenecek.
     Karar kapsamında bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilecek.
     Faiz desteği ödemelerine ilişkin denetimler, Bakanlık tarafından yapılacak. Denetimlerde, banka tarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı ile birlikte tutarın bankaya tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde banka tarafından hesaba nakden ödenecek. Denetim sonucunda, banka tarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise bu tutar Bakanlıkça hesaptan nakden karşılanacak. Bu fıkra kapsamında, Bakanlık tarafından ödeme yapılması durumunda Bakanlıkça ödenecek tutarlara faiz yürütülmeyecek.
    
     -Banka masrafları hak sahibince ödenecek-
    
     Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500 bin lirayı geçemeyecek.
     Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenecek.
     Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya ait olacak. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirecek. Bakanlık gerekli gördüğünde 30 gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydıyla kredi faiz desteği uygulamasını ilk kez tahsis edilecek krediler açısından durdurmaya yetkili olacak.
     Kredilere ilişkin takip ve tahsil sorumluluğu tamamen bankaya ait olacak,söz konusu ödemeler için Bakanlıktan herhangi bir talepte bulunulamayacak.
     Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulacak.
     Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için ilgili kanun ve bu karar çerçevesinde güçlendirme kredisi ve yapım kredisi için destek sağlanan hak sahiplerinin, söz konusu desteğin devam edebilmesi için zorunlu deprem sigortası yaptırmaları gerekecek.
     Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki faiz desteği, bankalardan 31 Aralık 2013 tarihine kadar sağlanacak krediler için uygulanacak.
     Faiz desteği oranı, kredinin sağlandığı tarihteki oran esas alınarak kredinin ömrü boyunca uygulanacak ve değiştirilemeyecek. Faiz desteği sağlanacak kredilerin anapara geri ödemeleri bu maddede belirtilen azami ödemesiz dönemi aşmamak üzere inşaatın tamamlandığı tarihten itibaren başlayacak.
    
    
    

Bu haberi 115 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir