AB-Türkiye Odalar Forumu II Projesi -Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı: -"Bakanlık olarak amacımız…

  • Yazı boyutu
AB-Türkiye Odalar Forumu II Projesi
  -Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı:
  -"Bakanlık olarak amacımız…

AB-Türkiye Odalar Forumu II Projesi -Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı: -"Bakanlık olarak amacımız Türkiye'yi ticaretin en kolay yapıldığı bir ülke haline getirmek, bu yetmez aynı zamanda Türkiye'yi ticaretin en güvenli yapıldığı ülke haline getirmek" -"Uzun vadedeki amacımız, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi yakalamaktı, bunu da başardık" -"Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında bu kadar önemli ve yoğun siyasi ve ekonomik bir ilişki olmasına rağmen, AB halen Türkiye'ye karşı birçok yükümlülüğünü yerine getirme noktasında biraz yavaş davranmaktadır" -Hükümetimizin, Ahilik anlayışını bu toprakların dışına çıkararak, tüm dünya ile buluşmasını sağlayacak projelerinin olduğunu duyurmak isterim. Buradan bir çağrı yapıyorum. Bu ahilik trafiğini ve öğretisini dünyaya taşıyalım"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Bakanlık olarak amacımız Türkiye'yi ticaretin en kolay yapıldığı bir ülke haline getirmek, bu yetmez aynı zamanda Türkiye'yi ticaretin en güvenli yapıldığı ülke haline getirmek" dedi.
     AB-Türkiye Odalar Forumu II Projesi (ETCF-II), "Oda/Borsaların Avrupa-Türkiye Pozitif Gündemine Katkıları, Oda Ortaklıkları Hibe Programı Başlangıç Toplantısı" Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBERS Genel Sekreteri Arnaldo Abruzzini, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Erwan Marteil ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Başkanı Muhsin Altun'un katılımıyla gerçekleştirildi.
     Toplantıda konuşan Bakan Yazıcı, günümüz dünyasında küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ticari sınırların izafi olarak kalktığını ve rekabetin daha çok ön plana çıktığını ifade etti.
     Yazıcı, Türkiye'nin sağladığı siyasi istikrarla birlikte ekonomide gıptayla izlenilen büyük başarılar sergilendiğini belirterek, "Enflasyonda ve faizlerde uzun yıllardan sonra tek haneli rakamlara ulaşılmış, özelleştirme ve yabancı sermaye girişlerinde çok ciddi artışlar kaydedilmiş, kamu borç stokunun milli gelire oranında ve bütçe açıklarının indirilmesinde çok olumlu gelişmeler sağlanmıştır" diye konuştu.
     Bugün Türkiye'nin dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer almasının en önemli nedeninin; özel sektörün yatırım, üretim ve ihracattaki etkinliği ve dünya çapında sergilediği açılımlar olduğunu belirten Yazıcı, toplantının da bu açılımlardan bir tanesi olduğunu vurguladı.
     Yazıcı, odaların yeni bir seçim arifesinde bulunduğuna dikkati çekerek, bu seçim döneminde yönetimde daha fazla kadının yer almasını arzu ettiğini söyledi.
     Bakan Yazıcı, ticaretin önemine değinerek, "Bakanlık olarak amacımız; Türkiye'yi ticaretin en kolay yapıldığı bir ülke haline getirmek, bu yetmez aynı zamanda Türkiye'yi ticaretin en güvenli yapıldığı ülke haline getirmek" dedi.
     Önemli projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Yazıcı, geçen hafta 4 projenin lansmanını yaptıklarını hatırlattı.
     Yazıcı, projelerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, yetkilendirilmiş yükümlülük projesini başlattıklarına dikkati çekti.
     Yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası verdikleri tüccarlara gümrük giriş çıkışlarında tabiri caizse "VIP" uygulaması yapacaklarını dile getiren Yazıcı, yerinde gümrükleme ile de müteşebbisin antreposunu bir anlamda gümrük hizmetlerinin yapıldığı yere dönüştüreceklerini bildirdi.
     Yazıcı, yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası alamayan ticaret erbabının da yurt dışından aldığı ürünü izinli gönderici vasıtasıyla göndereceğini belirterek, bunların Türkiye'de devrim niteliğinde çalışmalar olduğunu söyledi.
     Ortak transit sistemini 1 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe koyduklarının altını çizen Yazıcı, bu projenin AB ile Türkiye'nin AB üyesiymiş gibi yaptığı ilk uygulama olduğunu belirtti.
    
     -"Ticaret köprüleri aslında bir çeşit kültür köprüleridir"-
    
     Bakan Yazıcı, ticaret odalarının, ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesine çok büyük katkıda bulunduğunu belirterek, işadamlarının kültürlerin birbirine dokunmasını sağladığını, bu nedenle sanayici ve işadamlarının uluslararası düzeyde kurdukları ticaret köprülerinin aslında bir çeşit kültür köprüleri olduğunu belirtti.
     Nace kodlaması çalışmalarının bitirildiğini ve bakanlık web sitesinden de bu kodlama sistemine rahatlıkla ulaşılabildiğini dile getiren Yazıcı, Oda ve borsa üyelerinin faaliyet kodları, Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen Mükellef Bilgileri Bildirim Formu ve ilgili oda veya borsa kayıtları esas alınarak TOBB tarafından yeniden belirlendiğinin altını çizdi.
    
     -"Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yakalamayı başardık"-
    
     Yazıcı, dünya ekonomisinin büyüklüğünün 2011 yılı verilerine göre 70 trilyon dolar civarında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
     "Bunun yüzde 64'üne tekabül eden 45 trilyon dolarını gelişmiş ülkeler yani 34 ülke, yüzde 30'una tekabül eden 21 trilyon dolarlık kısmını Avrupa kıtasında yer alan 40 ülke, yüzde 25'ine tekabül eden 17,6 trilyon dolarlık kısmını AB-27 ülkeleri oluşturmaktadır. Dünya ticaret hacmi ise yine 2011 yılı verilerine göre 36 trilyon dolardır. Avrupa kıtasındaki ülkelerin bu ticaret hacmi içindeki payı 13,7 trilyon dolar ile yüzde 38, Avrupa Birliği ülkelerinin payı ise 12 trilyon dolar ile yüzde 33'tür. Türkiye-nin ihracatında, Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 46'lık pay (62,5 milyar dolar) ile birinci sıradadır. Küresel ekonomik büyüme, IMF tarafından 2012 yılı için yüzde 3,3; 2013 yılı için yüzde 3,6 olarak tahmin edilmektedir. Türkiye, küresel krizde OECD ülkeleri arasında herhangi bir finans kurumuna kaynak aktarmak zorunda kalmayan tek ülkedir. AB üyesi ülkelerle karşılaştırdığımızda, kamu dengesi en iyi durumda olan ülkelerden biriyiz. Türkiye'nin borç oranı, 2011 yılı itibariyle, Maastricht kriteri olan yüzde 60-ın oldukça altında, yüzde 39,4 düzeyindedir ve 21 AB ülkesinden daha düşüktür. Türkiye 2011'de yüzde 8,5 büyüme oranıyla, AB ve OECD içinde en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Uzun vadedeki amacımız, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi yakalamaktı, bunu da başardık."
    
     -"AB yavaş davranıyor"-
    
     Yazıcı, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bu kadar önemli ve yoğun siyasi ve ekonomik bir ilişki olmasına rağmen, AB'nin halen Türkiye'ye karşı birçok yükümlülüğünü yerine getirme noktasında biraz yavaş davrandığını söyledi.
     Bakan Yazıcı, bunlardan bazılarını şöyle sıraladı:
     "Türk iş adamlarının ve işgücünün AB ülkelerinde serbest dolaşamaması hala çok temel bir sorun. Ülkemizin AB-nin bazı mali yardım programlarından yararlanamaması, ülkemizin AB'yle İmtiyazlı Ortak olarak entegre olması şeklindeki söylemler o sürecin ilerlemesine olumsuz etki etmekte. AB zirvelerinin tamamına Türkiye'nin davet edilmiyor bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıs sorunu çözülmeden AB'ye tam üye yapılması AB'nin ilkesel duruşuna aykırı. Türk kara taşımacılığı sektörüne uygulanan geçiş izin kotaları konusundaki sınırlamalar devam ediyor. Vatandaşlarımıza AB ülkelerindeki vize uygulamalar izah edilemeyecek bir durumdur. Eşya girişleri kolaylaşıyor ancak o eşyayı üreten ve pazarlayan insanların giriş çıkışı zor oluyor bu izah edilebilir mi- AB'nin Üçüncü Ülkelerle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) Türkiye açısından önemli bir sorun teşkil ediyor. AB'nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelerle Tükiye, Serbest ticaret anlaşması yapma çalışmalarını sürdürürken bir direnç ile karşılaşıyor. Bu sorunun da çözülmesi gerekiyor. Sayın Genel Sekreter'in 'Gümrük Birliği'nin genişlemesi' şeklindeki önerisini de ben bu anlamda algılıyorum. Tarım ürünlerine ilişkin bir takım kota uygulamalarının da kaldırılması kanısındayım."
     Dünya ekonomisine bakıldığında ortaya çıkan tablonun adaletsiz gelir dağılımı olduğunu belirten Yazıcı, küresel zenginliğin yaklaşık yüzde 64'üne dünya nüfusunun yüzde 14'ünün sahip olduğunu, geri kalan yüzde 36'lık katma değerin ise dünya nüfusunun yüzde 86'sı tarafından paylaşıldığını bildirdi.
     Yazıcı, bugün dünya nüfusunun 7 milyar olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, dünya nüfusunun yüzde 46'sının, yani 2 milyar 500 milyon insanın, Dünya Bankası tarafından belirlenen günlük 2 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşadığını, 1 milyar 200 milyon insanın ise günlük 1 dolar olan açlık sınırının altında yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.
     Her yıl yaklaşık 18 milyon insanın, yoksulluğa bağlı sebeplerden dolayı çok erken yaşta öldüğünü belirten Yazıcı, "Dünyada hakim olan ekonomik sistem hep daha fazla kazanmak ve kar etmek anlayışı üzerine kurulu. Fakat bu anlayışın hemen yanı başına, kişi, kurum ve devletlerin sosyal sorumluluk anlayışlarını da koymak gerekir" diye konuştu.
     Yazıcı, Anadolu topraklarında 1000 yıl önce yaşamış Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu "Ahilik Teşkilatı"nın tüm dünyaya ticaret ve ahlakı, çok kazanma ile sosyal sorumluluğu yanyana nasıl getirebileceğini çok iyi anlatan bir öğreti olduğunu belirtti.
     Bakan Yazıcı, şöyle konuştu:
     "Hükümetimizin ahilik anlayışını bu toprakların dışına çıkararak, tüm dünya ile buluşmasını sağlayacak projelerinin olduğunu duyurmak isterim. Buradan bir çağrı yapıyorum. Bu ahilik trafiğini ve öğretisini dünyaya taşıyalım. Mevlevilik gibi, Yunus Emre'nin felsefesi gibi ortak kutlanır bir müessese haline dönüştürelim. Bunu da yapacak olan ticaret odaları, borsalar ve esnafımızdır."
     Kırşehir'de Ahilik Kültür Tesisleri yapımına TOBB'un 7 milyon lira ile katkı verdiğini hatırlatan Yazıcı, bu sene sonuna o tesisi de yetiştirmeye çalışacaklarını bildirdi.
    
    
    

Bu haberi 110 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir