3. İstanbul Finans Zirvesi -İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Ahmad Muhammed Ali Al…

  • Yazı boyutu
3. İstanbul Finans Zirvesi
  -İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Ahmad Muhammed Ali Al…

3. İstanbul Finans Zirvesi -İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Ahmad Muhammed Ali Al Madani: -"Bu senenin ana teması 'Hassas Bir Dünyada Finans: Riskler ve Fırsatlar'. Bu temanın son derece zamanlı bir tema olduğunu düşünüyorum. Çünkü küresel ekonomi şu anda benzersiz belirsizliklerle karşı karşıyadır" -"Türkiye'nin de zirvenin bu teması çerçevesinde sunabileceği bir çok deneyim var. Çünkü Türkiye bölgedeki bir çok ülkede zengin deneyimlere sahiptir" -"İslami finans hem İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye hem de üye olmayan ülkeler içinde çok ciddi büyüme kaydediyor" -"Küresel İslami bankacılık varlıkları 1,1 trilyon dolara erişti. Bu da konvansiyonel bankacılık varlıklarının büyümesinin tam 2 katı bir büyümedir"

İslam Kalkınma Bankası (IDB) Grubu Başkanı Dr. Ahmad Muhammed Ali Al Madani, 3. İstanbul Finans Zirvesi'nin ana temasının "Hassas Bir Dünyada Finans: Riskler ve Fırsatlar" olarak belirlenmesinin küresel ekonominin karşı karşıya olduğu belirsizlikler sebebiyle son derece zamanlı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin de zirvenin bu teması çerçevesinde sunabileceği birçok deneyim var. Çünkü Türkiye bölgedeki birçok ülkede zengin deneyimlere sahiptir" dedi.
     3. İstanbul Finans Zirvesi'nin açılışında konuşan Al Madani, zirvenin tüm dünyaya yayılan bir girişim olduğunu, çok farklı arka planlardan ve deneyimlerden insanların bir araya gelerek finans dünyasındaki son gelişmeleri bu platformda tartıştıklarını söyledi.
     Zirvenin ana temasının bu yıl "Hassas Bir Dünyada Finans: Riskler ve Fırsatlar" olarak belirlenmesinin küresel ekonominin karşı karşıya olduğu belirsizlikler sebebiyle son derece zamanlı olduğuna işaret eden Al Madani, "Türkiye'nin de zirvenin bu teması çerçevesinde sunabileceği birçok deneyim var. Çünkü Türkiye bölgedeki birçok ülkede zengin deneyimlere sahiptir. Aynı zamanda Afrika ve Orta Asya ülkelerinde zengin deneyimlere sahiptir. Biliyoruz ki Türkiye birçok cumhuriyeti, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden hemen sonra destekleyerek kilit bir rol oynamıştır. Geçen Cuma günü Tunus'u ziyaret ettim. Oradaki hükümet yetkilileri, Başbakan da buna dahil olmak üzere, bu çalkantılı dönemde Türkiye'nin Tunus'a yardım açısından ne kadar ağırlıklı bir rol üstlendiğini anlattı" şeklinde konuştu.
     Zirvenin küresel ekonominin birçok zorlukla karşılaştığı bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Al Madani, şöyle devam etti:
     "Bir sene önce dünya ekonomisi toparlanma işaretleri gösteriyordu. Ancak maalesef bu çok kısa süreli oldu. Bunun sebebi de Avro bölgesindeki finans krizi ve Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'daki zayıf ekonomik toparlanma oldu. Aynı zamanda bir çok sanayileşmiş ülkenin kredi notları düşürüldü ve Arap bölgesinde birçok ülkede çalkantılar devam ediyor. İşte bütün bu faktörler hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri orantısız bir şekilde etkiledi. Bu gelişmeler aynı zamanda bir çok İslam Kalkınma Bankası üye ülkelerindeki ekonomik büyümeyi de yavaşlattı. Sebebi tabii ki ticaret yollarında gelişmeler. Aynı zamanda resmi kalkınma yardımları ve yabancı sermaye akışları bu yavaşlamaya sebep oldu."
     Değişen ekonomik koşulların İslam Kalkınma Bankası üye ülkelerine hem bir takım riskleri ama aynı zamanda bir takım fırsatları da beraberinde getirdiğine değinen Al Madani, "Ben üye ülkelere, bu kriz sonrası dönemde, yoksulları koruyan, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye odaklanmalarını öneriyorum. İslami Dayanışma Fonu'nun kurulmasının arkasında yatan sebep de budur. Amaç yoksulluğu ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.
    
     -"Yeni bir finans stratejisine ihtiyaç var"
    
     Bugünün kırılgan dünyasında küresel ekonominin kriz sonrası dönem için yeni bir finans stratejisine ihtiyacı olduğunu kaydeden Al Madani, bundan dolayı İslami finans sistemini, küresel finans sistemi içerisinde daha popüler hale getirmek için çok doğru bir zaman olduğunu söyledi.
     İslami finansın küresel finans sistemi içerisindeki birçok zayıflığı da ortadan kaldıracağını ifade eden Al Madani, "İslami finans etik bir finansman türüdür. Risk paylaşımına odaklanır. Aynı zamanda kredi büyümesi ile reel sektörde ekonomi büyümesini birbirine bağlar. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki İslami finans birçok fırsatları da beraberinde getirecek bir sistemdir. Hem finans hem finans dışı sektörlerde İslami finans ürünleri ve hizmetleri şirketler için yepyeni fırsatlar ortaya koymaktadır" dedi.
     Al Madani, birçok İslami finans kuruluşunun 2008 ve 2009 senesinde başlayan küresel finansal kriz sırasında kendilerini ispatladığını söyleyerek, şunları kaydetti:
     "Krize karşı geleneksel finans kuruluşlarından daha dayanıklı olduklarını gösterdiler. Örneğin İslam Kalkınma Bankası için bu kriz adeta bir nimet oldu. Çünkü kriz sırasında İslam Kalkınma Bankası Grubu, yıllık kalkınma yardımlarını 2009'da 6,8 milyar dolardan 2011'de 8,3 milyar dolara artırdı. Bu da yüzde 22'lik bir büyümeye tekabül etmektedir. Aynı zamanda İslam Kalkınma Bankası daha önce sahip olduğu AAA notunu finans krizi sırasında ve sonrasında da korumayı başardı. Şu anda İslami finans hem İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye hem de üye olmayan ülkeler içinde çok ciddi bir büyüme kaydediyor. Son tahminlere bakacak olursak küresel İslami bankacılık varlıkları 1,1 trilyon dolara erişti. Bu da konvansiyonel yani geleneksel bankacılık varlıklarının büyümesinin tam 2 katı bir büyümedir. Standard and Poor's'un son tahminine göre küresel islami finans sektörü 2011-2015 yılları arasında da yıllık olarak yüzde 20 büyümesini sürdürecektir ve bu süreç içinde hacmini 2'ye katlayacaktır."
     Al Madani, son 2 senedir dünyada İslami finans sektörünün lider ülkeleri olarak tanımladığı Endonezya'daki İslami bankacılık aktiflerinin yüzde 38'lik bir ortalamayla, Malezya'da ise yüzde18'lik ila yüzde 20'lik bir büyümeyle artış kaydettiği bilgisini vererek, "Bu doğrultuda İslam Kalkınma Bankası Grubu, İslami finans ve İslami sermeye piyasalarının tanıtılması ve geliştirilmesi yönündeki lider ve öncü rolünü sürdürecektir. Özellikle deneyimleri ışığında İslami Kalkınma Bankası, üye ülkeleri sukuk ihraç ederek sermaye kaynaklarını seferber etmesi konusunda desteklemektedir. Bu bağlamda Türk hükümetini ve Sayın Bakanı tebrik etmek isterim. İlk ve son derece başarılı sukuk ihracınızı yaptınız. Çok ciddi bir talep gördü. Hedeflenenin 6 katı bir talep gördü ve İslami Kalkınma Bankası da ortaklarından biriydi bu sukukun" ifadelerini kullandı.
    
     -"İslam Kalkınma Bankası, Türkiye'ye diğer üye ülkelerle yaptığı verimli ve yapıcı ortaklıklar için müteşekkirdir"
    
     İslam Kalkınma Bankası'nın birçok sebepten dolayı benzersiz bir uluslararası finans kuruluşu olduğunu ifade eden Al Madani, şöyle devam etti:
     "56 tane üye ülkesi vardır ve bu üye ülkelerin hepsi gelişmekte, kalkınmakta olan ülkelerdir. Bu üyelik yapısından dolayı IDB güney-güney ve üçgen bir işbirliği için bir rol modeli oluşturmaktadır. Bankanın stratejik hedefi üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve bu güney-güney kalkınma işbirliği konusunda öncü bir rol üstlenmektir. Üye ülkelerinin çok geniş ve değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kuruluşundan bu yana IDB koordine bir yaklaşımla yeni ortaklıklar ve stratejik birleşmeleri desteklemiş, ulusal ve bölgesel kalkınma çabalarına her zaman arka çıkmış, kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi konusunda üye ülkeleri desteklemiş, üye ülkeler arasında deneyim ve bilgi birikimi paylaşımını mümkün kılmış, bölgedeki ülkelerin kendi belgelerindeki özel sorunlarla baş etmeleri için yardımcı olmuş ve bölgesel ve uluslararası işbirliğini her zaman desteklemiştir.
     Türkiye'nin üye ülke ortaklık stratejisi çerçevesinde İslam Kalkınm Bankası Grubu'yla stratejik ortaklığını daha geliştirmekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası Grubu'yla birlikte çalışmaya devam edecektir ve Türkiye'deki bilgi birikimi ve deneyimi, diğer üye ülkelere taşıyarak bu ülkelerde kapasite artırılmasına destek olacaktır. Eğitim, çalıştaylar uzmanların bir araya gelmesi yoluyla bu bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirilecektir."
     İslam Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye özellikle diğer üye ülkelerle yaptığı son derece verimli ve yapıcı ortaklıklar için de müteşekkir olduğunu belirten Al Madani, şunları kaydetti:
     "Özellikle Afrika'da biri dizi girişimler aracılığıyla Türkiye-Afrika ortaklığı son derece hızlı bir şekilde gelişmektedir. Türkiye'nin Afrika'ya olan taahhüdü kendisini çok farklı şekillerde göstermektedir. Örneğin Türkiye, Afrika'nın dışında okuyan toplam öğrenci sayısının yüzde 50'sini Türkiye'ye kabul etmektedir. Aynı zamanda Türkiye, İSEDAK girişimlerini de desteklemiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında yatırım ve ticaretin geliştirilmesi için birçok önemli adımlar atmıştır. Borsalar ve merkez bankaları arasındaki işbirliği gelişmiştir. Bu da zaten Türkiye'nin İSEDAK girişimlerine olan katkısını en büyük göstergesidir. Özellikle İslam Kalkınma Bankası tarafından ortaya atılan bir girişim çerçevesinde TOBB, Türkiye Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, (TİKA), MÜSİAD ve kamu sektörü, Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışarak Türkiye'nin deneyim ve birikimini farklı alanlarda farklı ülkelere taşımıştır. Aynı zamanda Türkiye'de birçok müteahhitlik şirketi de İslam Kalkınma Bankası Grubu tarafından finanse edilen projelerle CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) ve Sahraaltı Afrika ülkelerindeki yardım programlarına katılmıştır."
     İslam Kalkınma Bankası Grubu olarak üye ülkeler arasında stratejik işbirliklerini artırmadaki rollerini sürdüreceklerini vurgulayan Al Madani, bu zirvenin finansal kuruluşlar için fırtınalı zamanları daha kolay aşabilmek için çözüm üreteceğine inandığını ifade etti.
     Konuşması sonrasında Al Madani'ye Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından küresel kalkınmaya katkılarından dolayı bir plaket takdim edildi. Al Madani, bu ödülü almaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, "Bu, bizim kuruluşlumuzun başarısının tanınması anlamına geliyor" dedi.
    
    
    

Bu haberi 143 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir