2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi -Kalkınma Bakanlığı'nın 2013-2015 dönemi…

  • Yazı boyutu
2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi
  -Kalkınma Bakanlığı'nın 2013-2015 dönemi…

2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi -Kalkınma Bakanlığı'nın 2013-2015 dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı -Genelgeden: -"Kamu harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyette olan sosyal amaçlı alanlara ve altyapı yatırımlarına öncelik verilecek" -"Kamu kaynaklarının tahsisinde ve kullanımında, hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması esas alınacak"

2013-2015 dönemindeki kamu harcamalarında, kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyette olan sosyal amaçlı alanlara ve altyapı yatırımlarına öncelik verilecek.
     Kalkınma Bakanlığı'nın "2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi" Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
     Bakan Cevdet Yılmaz'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye'nin ekonomi ve sosyal politikalarının temel amacının vatandaşların refah ve mutluluğunu artırmak olduğu belirtildi.
     Bu amaç doğrultusunda önceliklerin sürdürülebilir potansiyel büyüme hızına ulaşmak, istihdamı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak olduğu kaydedilen genelgede, şunlar kaydedildi:
     "2023 stratejimizin nihai hedefi; bilgi toplumuna dönüşmüş, her alanda AB standartlarını yakalamış ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek, güçlü bir Türkiye'dir. 2023 stratejimizi gerçekleştirme yolunda ilerlerken, makroekonomik istikrarın sürdürülmesinin yanında, ekonominin dış etkenlere karşı dayanıklılığını artıracak, mal ve hizmet sektörlerinde verimlilik ve rekabet gücü artışlarını sağlayacak, uygun finansman kaynaklarına ulaşımı kolaylaştıracak makro ve mikro politikalara öncelik verilecektir."
    
     -Kaynakların kullanımında istihdam ve verimlilik esası-
    
     Toplumun ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesi ve ihtiyaçlarının zamanında karşılanması amacıyla kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi politikası doğrultusunda kamu yatırım ödeneklerinin öncelikli sektör ve alanlarda etkin kullanımının hedeflendiği belirtilen genelgede, kamu kaynaklarının tahsisinde ve kullanımında, hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının esas alınacağı ifade edildi.
     Bu çerçevede, kamu kaynaklarının kullanımında, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilmesi, yürütülen faaliyet ve projelerin etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek kamu harcamalarının sağlıklı bir temele kavuşturulmasının da esas olacağı kaydedilen genelgede, şu ifadeler kullanıldı:
     "Kamu harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyette olan sosyal amaçlı alanlara ve altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu kesimi yatırımları, bütüncül bir perspektif dahilinde özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınacak, Kamu-Özel İşbirliği yöntemlerinin daha da yaygınlaştırılmasıyla kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan uygulamalara ağırlık verilmeye devam edilecektir.
     Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine özen gösterilecektir."
    
     -Program hazırlıklarında dikkate alınacak unsurlar-
    
     2013-2015 dönemi yatırım programı hazırlıklarında Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile aynı dönemi kapsayan Orta Vadeli Program ve mali planda yer alan amaç, politika ve öncelikler ile ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminlerinin dikkate alınacağı belirtilen genelgede, Orta Vadeli Program ve mali plan ile uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da program ve bütçe hazırlıklarında önemseneceği ifade edildi.
     Yatırım programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu, adalet ile bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına, bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı projelerine öncelik verileceği kaydedilen genelgede, şunlar kaydedildi:
     "Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunarak, sektörel öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal katkısı yüksek ve acil hizmet ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecektir. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılmasını sağlayacak bakım ve onarımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Yeni yatırım teklifleri ayrıntılı sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır."
    
    
    

Bu haberi 183 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir