2012 Bütçe Gerçekleşmeleri -Maliye Bakanı Şimşek: (2) -"2012 yılında merkezi yönetim bütçe…

  • Yazı boyutu
2012 Bütçe Gerçekleşmeleri 
  -Maliye Bakanı Şimşek: (2)
  -"2012 yılında merkezi yönetim bütçe…

2012 Bütçe Gerçekleşmeleri -Maliye Bakanı Şimşek: (2) -"2012 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri 360,5 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirleri 331,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığı 28,8 milyar lira oldu" -"Son 10 yılda bütçe açığının GSYH'ye oranını 9 puandan fazla azalttık. Bunun sayesinde Türkiye borçlarını ciddi bir şekilde azaltma imkanı buldu" -"2013 bütçesine ilişkin beklentilerimiz olumlu. Yani büyüme hızlanacak diye öngörüyoruz. Yüzde 3 civarında bir büyümeden yüzde 4 belki de üzerinde bir rakama doğru gidiş bekleniyor" -"Geçen yılın Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 42,8 milyar lira, bütçe gelirleri 27,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığı da 15,5 milyar lira oldu."

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 360,5 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 331,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini, bütçe açığının ise 28,8 milyar lira olduğunu açıkladı.
     Maliye Bakanlığında "Makroekonomik Gelişmeler ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenleyen Şimşek, Aralık ayında bütçe giderlerinin 42,8 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 41,1 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 27,3 milyar lira, genel bütçe vergi gelirlerinin 23,1 milyar lira olduğunu söyledi.
     Şimşek, bu sonuçlara göre bütçe açığının Aralık ayında 15,5 milyar lira, faiz dışı açığın da 13,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini dile getirdi.
     2012 Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderlerinin 360,5 milyar lira olduğunu bildiren Şimşek, faiz hariç bütçe giderleri 312,1 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 331,7 milyar lira, genel bütçe vergi gelirlerinin de 278,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.
     Şimşek, 2012 yılında bütçe açığının 28,8 milyar lira olduğunu ifade etti.
     2011 yılında bütçeyi yaparken bütçe açığı hedeflerini 21,1 milyar lira olarak koyduklarını hatırlatan Şimşek, 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) bütçe açığı tahminini 33,5 milyar lira olarak revize ettiklerini kaydeden Şimşek, "Gerçekleşmeye baktığımız zaman, revize bütçe açığına göre oldukça aşağıdayız. Ama başlangıç bütçe açığı hedefine göre bir miktar yukarıdayız" dedi.
    
     -"Gerektiğinde tedbir aldık, harcamaları kontrol altına aldık"-
    
     Bütçe giderlerinin yüzde 14,6 arttığını belirten Şimşek, 360,5 milyar liralık bütçe giderinin, orijinal bütçe gider hedefinin yaklaşık yüzde 3'ü üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Şimşek, "Harcamaların çok önemli bir kısmı, yatırımlara, eğitime ve sağlığa verilen ilave desteklerden oluşmaktadır" diye konuştu.
     2012 yılında genel bütçe gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak 331,7 milyara çıktığını, bütçe hedefinin ise 329,8 milyar lira olduğunu belirten Şimşek, gelirlerde aşağı yönlü bir sapma olmadığını, bütçe hedefine göre 1,9 milyar lira yukarıda gerçekleştiğini söyledi. Şimşek, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisindeki yavaşlama ile büyümenin kompozisyonu dikkate alındığı zaman bunun çok ciddi bir başarı olduğunu dile getirdi.
     Vergi gelirleri tahsilatının, 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,8 oranında arttığını ifade eden Şimşek, enflasyonla karşılaştırıldığında bunun çok önemli reel bir artış olduğunu vurguladı.
     Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:
     "Bu bütçe rakamlarını şu çerçevede değerlendirmek lazım; Hükümetlerimiz döneminde hakikaten biz, bütçe disiplinine, mali disipline büyük önem verdik. 2012 yılı bütün bu sıkıntılara rağmen aslında bu önemin devam ettiğini göstermesi açısından anlamlıdır. 2012 yılında gerektiğinde tedbir aldık, gerektiğinde harcamaları seçici olarak tabii ki kontrol altına aldık. Evet, yatırımlara ilave destek verdik. Mesela Aralık'ın son haftasında karayolları başta olmak üzere afat, sağlık ve milli eğitime yaklaşık ilave 5 milyar lira verdik. Aralık'ın son haftasında ilave ülkenin eğitimine, altyapısına destek vermeseydik bütçe açığımız muhtemelen orijinal hedefe çok çok yakın olacaktı. Önemli bir sapma da gündemde olmayacaktı. Ama biz her zaman ülkemizin altyapısı, eğitimini, sağlığını hep ön planda tuttuk, önceliklendirdik. Bütün tabii ki bu ilave harcamaya rağmen bütçe açığı, 2012 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oran olarak yüzde 2 civarında olacak. Yüzde 2'lik rakam tabii ki hakikaten çevremizdeki ülkelerle ve Avrupa ile karşılaştırıldığı zaman önemli, olumlu bir rakam, önemli bir başarı görülebilir."
    
     -"Genel Devlet Açığı yüzde 1'e yakın"-
    
     Bakan Şimşek, 2002 yılında bütçe açığının, GSYİH'nın yüzde 11,5'i civarında olduğunu, geçen yıl ise bu oranın yüzde 2 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bunun, bir önceki yılın yüzde 1,3'lük açığına göre bir miktar yüksek olduğunu ifade eden Şimşek, "Yine de uluslararası değerlendirmelerde, karşılaştırmalarda kullandığınız zaman bu rakamın oldukça iyi bir rakam olduğunu göreceksiniz. Bizim tabii ki orijinal bütçe açık hedefimiz yüzde 1,5'ti. Buna göre yarım puanlık bir yukarı doğru bir sapma söz konusu. Ama revize hedefe göre de 0,3 puan aşağıda" dedi.
     OVP'ye, genel devlet açığı çerçevesinde bakıldığında, geçen sene genel devlet açığını, GSYİH'nın yüzde 1,3'ünde tuttuklarını bildiren Şimşek, dolasıyla neredeyse yüzde 1'e yakın genel devlet açığı olduğunu, merkezi yönetim bütçe açığının diğer ülkelerin açığı ile karşılaştırılabilir bir açık olmadığı için Avrupa ve diğer uluslararası karşılaştırmalar için bu rakamın kullanılması gerektiğini söyledi.
     Şimşek, şunları kaydetti:
     "Bizim tahminimiz genel devlet açığının GSYİH'ya oranının yüzde 1,3 olacağı yönündedir. Eğer biz ilave yatırım desteklerinde bulunmasaydık muhtemelen genel devlet açığımız yüzde 1'in bile altına inmiş olacaktı. Yüzde 1 civarında olacaktı. Genel olarak resme baktığınız zaman faiz hariç giderlerde 11,4 milyar liralık ilave harcama yapmışız. Bunun çok büyük bir kısmı, üçte ikisinden fazlası yatırım giderleri, geriye kalan ise personel giderleri, kısmen mal ve hizmet alımı giderlerinden kaynaklanmaktadır. Son 10 yılda bütçe açığının GSYİH'ya oranını 9 puandan fazla azalttık. Türkiye bunun çok faydasını gördü. Bunun sayesinde Türkiye borçlarını çok ciddi bir şekilde azaltma imkanı buldu. Bugün Maastricht Kriteri'ne göre Türkiye'nin brüt kamu borcunun, GSYİH'a oranı yüzde 36. Halbuki Avrupa Maastricht Kiteri yüzde 60. Burada hakikaten Maastricht Kriteri'ne göre 24 puanlık çok ciddi bir başarı söz konusu."
    
     -"Reel faizler neredeyse sıfırlanmış durumda"-
    
     Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin kamu brüt borç stokunun, OECD ortalamasının üçte birine düştüğünün görüldüğünü, Türkiye'nin net kamu borç stokunun GSYİH'a oranının yüzde 18 civarında olduğunu belirterek, bunun da Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.
     Hükümetleri döneminde borç azaltmaya ve mali disipline önem verdiklerine işaret eden Şimşek, kamu dengelerindeki bu iyileşmeler millete, iş alemine ve Hazine'ye olumlu yansıdığını dile getirdi. Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:
     "Faizler düşmüştür ve bu sayede Türkiye önemli kazanımlar elde etmiştir. 2002 yılında faiz giderlerinin GSYİH'a oranı yüzde 14,8'di. Yani Türkiye ürettiği katma değerin yaklaşık yüzde 15'ini faiz olarak ödüyordu. 2012 yılında bu yüzde 3,4. Dolayısıyla Türkiye çok büyük mesafe kat etti. Reel faizler yüzde 25-30'lar civarındayken bugün reel faizler neredeyse sıfırlanmış durumda. Milletin vergileri eskiden yüzde 86 oranında faize giderken, şimdi bu oran yüzde 17'lere kadar düştü."
    
     -"Özelleştirmede aşağı yönlü bir sapma söz konusu olmayacak"-
    
     2013 bütçesine ilişkin beklentilerini de aktaran Şimşek, şunları kaydetti:
     "2013 bütçesine ilişkin beklentilerimiz olumlu. Biz 2013'ü gerçekçi bir bütçe olarak hazırladık. 2013'e ilişkin bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. Gerek geçen sene gerekse yılbaşında bütün tedbirler alınmıştır. Bu birinci husus. Ama daha önemlisi Türkiye ekonomisi 2013 yılında toparlayacak. Yani büyüme hızlanacak diye öngörüyoruz. Yüzde 3 civarında bir büyümeden yüzde 4 belki de üzerinde bir rakama doğru gidiş bekleniyor. Çünkü dünya ekonomisine ilişkin beklentiler olumlu ve para politikasındaki gidişat, Türkiye'de nispeten daha güçlü iç talebi destekleyici nitelikte. Bu da ikinci faktör. Üçüncü olarak son yıllarda özelleştirme gelirlerinde önemli sapmalar oldu. Yani gelir bazında hedefi biz gerçekleştiremedik. 2013'e baktığımız zaman belli bir sorun yaşamayacağız.
     2013'ün ilk mesai gününde bu senenin toplam özelleştirme hedefi olan 4 milyar lira yerine 4,2 milyar liralık kaynağı biz Hazine'ye aktardık. Dolayısıyla Ocak ayında bu hem bütçeye yansıyacak hem Hazine'nin tabii ki finansman tablosuna yansıyacak. Dolayısıyla bu sene, özelleştirmede son birkaç yılda olduğu gibi aşağı yönlü bir sapma söz konusu olmayacak. Hatta bugün itibariyle baktığınız zaman şu an itibariyle hiçbir özelleştirme yapmazsak, en az ilave 2,5 milyar liralık kaynak aktarma imkanımız olacak. Ki şu an itibariyle çok ciddi özelleştirmeler gerçekleştirilmiş, onay süreci devam eden özelleştirmemiz var. Dolayısıyla bu sene muhtemelen özelleştirme gelirlerinde, ki çok mütevazi bir hedefti, 4 milyar liralık hedefe oranla oldukça güçlü bir performans ortaya çıkacaktır. Dördüncü olarak bu nispeten olumlu görünüme rağmen biz mali disiplini tabii ki hiçbir şekilde gevşetmeyeceğiz. Bu noktada güçlü duruşumuzu devam ettireceğiz. Mali disiplin anlayışımıza bağlı kalacağız. Bütün bu faktörlerden dolayı ben 2013 yılının bütçe dengeleri açısından oldukça olumlu bir yıl olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama geçen sene bu vakitlerde biz biraz daha temkinli bir tona sahiptik. Bütün idarelerimizi harcamalar konusunda uyarmıştık. Bu sene de nispeten elimizin güçlü olması, hiç kimseyi tabii ki gevşek davranmaya itmesin, diye düşünüyoruz. Bu konuda da yine bizim harcamaları kontrol altına alma yönündeki çabalarımızı devam ettireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."
    
     -"Cumhuriyet tarihinin en cömert, en güçlü adımlarını attık"-
    
     Türkiye'nin 2023 hedeflerine kararlı bir şekilde ilerlediğini belirten Maliye Bakanı Şimşek, Bakanlık olarak gerek verginin tabana yayılması, gerekse harcamaların etkin bir şekilde gerçekleşmesi için güçlü bir destek verdiklerini söyledi.
     Maliye politikasını oluştururken hep istihdamı, büyümeyi, Türkiye'nin uzun vadeli geleceğini öncelikli hale getirdiklerinin altını çizen Şimşek, "Son 3 yıla bakarsanız, 2009 yılından bu yana küresel krize rağmen şunu göreceksiniz; hep altyapıyı, hep eğitimi, hep sağlığı, yani Türkiye'nin beşeri sermayesini, fiziki altyapısını hep önceliklendirmişizdir. Yatırımları teşvik etmek için Cumhuriyet tarihinin en cömert, en güçlü adımlarını yine bu dönemde attık. Çünkü aslında teşvik dediğiniz zaman Maliye'nin gelirlerinden feragat etmesi demektir. Ülkemizin tabii ki bu iddialı hedeflerini gerçekleştirmesi için bu çabalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
     Bakan Şimşek, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin uygulanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.
     (Bitti)
    
    
    

Bu haberi 115 kişi okudu

Ziyaretçi yorumları

Lütfen bekleyiniz...
Toplam 1000 karakter

Diğer Haberler

e-Sirket.com, Nette İnternet Teknolojileri Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescilli Markasıdır. © 2006 e-Sirket.com Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
e-Sirket.com bir nette interactive projesidir Hata bildir